Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810122-54717S5

Date of Document: 2002-04-11

نبود نظارت مستقيم مهندسان، بساز و تعيين كنندگان نوع مصالح بفروش ها را به ساختماني تبديل كرده است گزارش روز ايسنا: در بخش طراحي و ساختمان سازي، تنوع زيادي ديده نمي شود و نقشه هنر معماري، ديگر كاربرد خاصي ندارد. بلكه بازار، تعيين كننده وسعت و ابعاد سازه ها بوده و شكل معماري، به قيمت تقاضاي خريد وابسته شده است. مهندس محمود صرافين، كارشناس امور شهري، در گفت وگو با خبرنگار گروه فني مهندسي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) با، بيان اين مطلب، افزود: با توجه به ريزش ها و عدم عمر مفيد ساخت و سازهايي كه در شهر تهران حاكم است، در خيلي از ابعاد، استاندارد خاصي وجود ندارد. براي اينكه بهره وري به گونه يك ارزش افزوده تلقي شود، بايد عمر مفيد خودش كه 50 تا 60 سال مي باشد را طي كند. ولي مي بينيم كه بعد از گذشت 15 سال در ظاهر ساختمان نوعي فرسودگي عيان و در باطن، مشكلات اساسي _ چه از نظر سازه اي و چه از نظر استفاده از مصالح _ ديده مي شود. كارشناس امور شهري، در ارتباط با مصالح ساختماني كه تعيين كننده ارزش واقعي يك سازه هستند، عنوان كرد: مصالح ساختماني، براساس اقليم هاي متفاوت، كاربري هاي خودشان را ارائه مي دهند; اما از آنجايي كه كيفيت در حد لازم رعايت نمي شود و همچنان تقاضا حاكم بر بازار ساخت و ساز مي باشد، همچنان نياز واقعي شرايط اقليم را براي مصالح قرار نمي دهيم و به صرفه جويي انرژي و اتلاف انرژي نيز كمتر درصورتي پرداخته ايم كه اين، هنر معماري و استفاده بهينه از طراحي و مصالح براي ساخت و ساز در شرايط اقليمي خاص مي باشد. صرافين در ادامه، تصريح كرد: ما امروزه در كشور خود، مصالح مناسبي براي ساخت و ساز داريم كه ازجمله مي توان به هپلكس يا قطعات پيش ساخته گاز بتن نام برد كه هم از نظر ايمني مصالح كم بار به شمار رفته و هم تخريب آن به نسبت، كم مي باشد. همچنين امتياز خاصي از لحاظ ساخت دارد; اما هنوز اين مصالح، شناخته شده نبوده، گام موثري براي معرفي آنها برداشته نشده است. اين امر را مي توان به دليل عدم نظارت مستقيم مهندسان و متخصصان دانست كه درنتيجه آن، بيشتر بساز و بفروش ها در اين امر دخيل بوده اند. وي در ارتباط با اتصالات در ساخت و سازها نيز گفت: در ساختار مهندسي، دو نوع اتصال وجود دارد كه شامل اتصالات آزاد و اتصالات صلب مي شود كه اين اتصالات، بايد كاملا تابع استانداردها، ضوابط و مقولات مهندسي باشند. درحالي كه 10 تا 12 نوع اشكال مختلف جوشكاري براي اتصالات خاصي داريم; اما يك جوشكار، تنها يك نوع جوشكاري را مي شناسد و در اين نوع جوشكاري ها، كنترل هاي مهندسي و نظارتي قرار نمي گيرد. يكي از خطرات سازه هاي فلزي در مقابل زلزله هم نابساماني ها و ناپايداري اتصالات است كه مي تواند بسيار خطر آفرين باشد. اين كارشناس امور شهري، شهر تهران را داراي هفت گسل فعال دانست و گفت: سازه هايي كه در سطح شهر تهران وجود دارند، در مقابل زلزله، پايدار نيستند. كارهاي صورت گرفته هم نمي تواند نيروهايي كه در زمان وقوع زلزله بر پيكره يك سازه وارد مي شود را جوابگو باشد و وظيفه پايداري آن ساختمان ها را در جهت زلزله حفظ نمايد. وي درخصوص لزوم در نظر گرفتن يك دوره مديريت املاك در دانشگاه ها خاطرنشان كرد: در دانشگاه هاي مختلف، بايد يك دوره معاملات املاك گذاشته شده تا مديريت بتواند توانايي ارزيابي ملك را از نظر ايستايي، پايداري، ايمني و مسائل حقوقي داشته باشد تا تشكل هايي به نام معاملات و بدون رعايت تخصص هاي لازم تشكيل نشود. صرافين، نظارت كاغذي را در كشور ما پررنگ تر از نظارت حضوري دانست و عنوان كرد: مهندسان ناظر، بايد مستقر در پروژه بوده، ابعاد اجرايي را كنترل نمايند; درحالي كه هم اكنون، حق الزحمه مهندسان ناظر، براساس معيارهاي تورم و افزايش قيمت هاي نجومي بر ساخت و ساز افزايش نمي يابد و درنتيجه، اين مهندسان، حضور فعالي در پروژه ها نخواهند داشت. وي همچنين به مبحث ديگري كه در ساخت و ساز حيرت آور است اشاره نمود و گفت: قيمت گذاري در شهر تهران و ارائه خدمات دستمزد بين ساخت و ساز در شمال و جنوب اين شهر، تفاوت خاصي وجود دارد. درصورتي كه كارگر، بنا، قيمت مصالح و خدمات شهري، از ديدگاه خدمات زيربنايي، هستند. اما با اين وجود، به دليل نبود يك مديريت متحول در قيمت گذاري ساخت و ساز در تهران برابري تعادل در مسكن و سكونتگاه وجود ندارد، درحالي كه بايد يك تعادل نسبي وجود داشته باشد. حال اين سئوال مطرح مي شود كه چرا مديريت شهري در مقابل اين موضوع پاسخي نداده؟ است مهندس صرافين، در پايان، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات، منابع مالي و كنترل و نظارت را عوامل موفقيت در ساخت و ساز ذكر كرد و اظهار داشت: متخصصان، تكنسين ها و كارگران، هر كدام، بايد در جاي خودشان حضور يابند و از مصالح نويني كه داراي استاندارد مي باشند، براي بهره وري از منابع مالي استفاده نمايند و نظارت و كنترل نيز بايد از سوي مهندسان ناظر و نظام مهندسي وجود داشته باشد، زيرا در صورت ضعف پروژه، با مشكل ساخت و ساز مواجه خواهيم شد.