Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810122-54716S3

Date of Document: 2002-04-11

افزايش فروش (بام و ) برلين شركت اتومبيل سازي (بام و ) اميدوار است در سال فروش 2002 خود را به بيش از يك ميليون دستگاه برساند. به نوشته روزنامه ( اكونوميك ) اين شركت در سه ماه اول سال جاري 260 هزار و 462 دستگاه (بام و ) و (ميني كوپر ) فروخته است كه نسبت به سال /17 4قبل درصد افزايش نشان مي دهد. در اين مدت فروش ( بام و ) با 5 درصد رشد به 232 هزار و 771 دستگاه و فروش ( ميني ) به 27 هزار و 691 دستگاه رسيد. فروش شركت (بام و ) در داخل /7 8آلمان درصد در اروپاي /18 1غربي درصد و در /16 3آمريكا درصد رشد داشته است.