Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810122-54711S12

Date of Document: 2002-04-11

معاون وزير آموزش و پرورش: روش ها و برنامه هاي آموزش وپرورش بايد اصلاح شود گروه علمي فرهنگي: براساس سياست اجرايي اين وزارتخانه هم اينك بجاي ايجاد كارگاههاي خريد جديد، آموزش در رشته هاي كار و دانش را دنبال مي كنيم. دكتر علي اصغر فاني معاون آموزش و پرورش نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش سه شنبه شب درگردهمايي روساي آموزش وپرورش شهرستانها و مناطق استان بوشهرافزود: باتوجه به اينكه بيش از 800 مهارت شغلي در 400 رشته كار و دانش تدريس مي شود آموزش دانش آموزان در اين رشته ها از توان اين وزارتخانه خارج است. وي اظهارداشت: بالا بودن هزينه تامين نيروي انساني و تجهيز كارگاههاي مورد نياز براي اين شمار مهارت شغلي باعث شده تا ايجاد گارگاه جديد در دستور كار اين وزارتخانه نباشد. دكتر فاني يادآورشد: تنها در مناطقي كه امكان خريد آموزش در رشته هاي مورد نياز فراهم نباشد كماكان ايجاد و تجهيز كارگاه دنبال خواهد شد. دكتر فاني افزود: برهمين اساس تجديد نظر در برخي از روشها و برنامه هاي آموزش و پرورش ضروري است و بايد الگوها متناسب با منابع اصلاح شوند.