Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810121-54703S3

Date of Document: 2002-04-10

مسئول دبيرخانه نشست ادواري شهرداران افزايش قيمت قير خدمات كليه شهرهاي كشور: شهرداري ها را كاهش مي دهد گروه شهري: افزايش بيش از هزار درصدي قيمت قيردر سال كه 1381 در پي تصميم شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي انجام شده است، علاوه بر ايجاد مشكلاتي در زمينه عمران و بهبود شرايط زيست محيطي شهرها، تعهدات و خدمات شهرداريها را براي انجام آسفالت معابر شهري به كمتر از نصف، تقليل مي دهد. سيدعلي ميرنجاتي مسئول دبيرخانه نشست ادواري شهرداران كلان شهرهاي كشور با بيان اين مطلب اظهار داشت: اقدام وزارت نفت در خصوص افزايش غيرمنتظره قيمت فروش هر كيلو قير 250 MC از 137 ريال به 1288 ريال و قير 70160 از هر كيلو 88 ريال به 855 ريال تصميمي غيراصولي است كه اثرات سوء و بازدارنده اي در روند ارائه خدمات عمراني شهرداريها در انجام آسفالت معابر خاكي و همچنين ترميم آسفالت معابر شهري به همراه خواهد داشت. مسئول دبيرخانه كلان شهرها با انتقاد از عملكرد دوگانه وزارت نفت درخصوص افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي افزود: در شرايطي اين تصميم اتخاذ شده است كه علي رغم افزايش سالانه گاز مصرفي شهروندان اين وزارتخانه از سال 1366 به بهانه ايجاد تورم از وصول و پرداخت 5 درصد عوارض شهرداريها بابت گاز مصرفي شهروندان خودداري نموده است. وي ضمن تقدير و تشكر از رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه با توجه به اهميت موضوع در اولين روز بازگشايي مجلس در سال جديد، تصميم وزارت نفت را مورد بررسي قرار داده اند اظهار اميدواري نمود، با مساعي دولت و مجلس شوراي اسلامي، درخصوص كاهش قيمت قير و مشكلاتي كه اين مصوبه در روند فعاليت عمراني شهرداريها و ساير بخشهاي عمراني ايجاد خواهد نمود، تجديد نظر گردد.