Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810121-54700S2

Date of Document: 2002-04-10

صبر كنيد، جنگل را... آمارتكان دهنده است; يكي مي گويد: ( (جنگل هاي شمال از سه ميليون و ششصد هزار هكتار در اوايل انقلاب به يك ميليون و ششصد هزار هكتار كاهش يافته يعني است بيشتر از نصف جنگل نابود شده است. )) ديگري مي گويد: ( (وسعت جنگل هاي كشور از 18 ميليون هكتار /12 4به ميليون هكتار كاهش يافته است و تنها 2 ميليون هكتار از جنگل هاي جنگل شمال، واقعي است. ) ) ديگري مي گويد: ((تخريب منابع طبيعي و جنگل ها و مراتع و كويرزايي به افزايش سيلابهاي مخرب منجر مي شود و در استانهاي گيلان و و ]مازندران ايضا [گلستان در دهه 30 حدود 17 سيل مخرب اتفاق افتاد كه در دهه 60 مورد 95به و درسالهاي 71 تا 214 75 به مورد افزايش يافته است. ) ) ((سالانه /1 5حدود تا ميليون 2 متر مكعب چوب توسط دولت از جنگل هاي شمال برداشت و معادل اين ميزان نيز قاچاق مي شود /2 9و ميليون متر مكعب در سال براي مصارف سوخت هزار 85و متر مكعب براي ساخت اصطبل و ابنيه در جوامع روستايي برداشت مي شود. )) حميد پير موذن مدير كل منابع طبيعي استان اردبيل مي گويد: ((عامل اصلي وقوع سيل در سال هاي اخير سايش خاك است و همچنين استفاده بي رويه از رويش گياهي، عامل اصلي اين فرسايش بوده است. در طول 50 سال گذشته ضربات مهلكي از سوي عوامل انساني بر پيكره منابع طبيعي مختلف كشور وارد آمده و براي حفظ اكوسيستم بايد مسئولان با همكاري مردم اقدام كنند. ) )با وجودي كه همه مي دانند: ((زمين عاري از پوشش گياهي مدتي كه در مقابل آفتاب قرار بگيرد خشك، سخت وسفت مي شود و به راحتي نمي تواند آب باران را به داخل خودش بكشد و در نتيجه آبي كه نمي تواند به داخل زمين نفوذ كند، به حالت روان روي سطح زمين حركت مي كند ومجموعا اين آبها سيل را بوجود مي آورد... ))اما كسي كاري نمي كند و به جنگل ها به عنوان ثروت نگاه مي كنند و مراتع، چراگاه دائمي دامهايي است كه كم مانده است خاك را ببلعند. سيدحسن اصغري قلعه سري، عوامل تخريب جنگل ها را اين گونه برمي شمرد: ( ( سرجنگل داريها، كه كمترين دقت و نظارت را در نشانه گذاري درخت براي برداشت و صدور مجوز و ميزان آن كه خارج از ظرفيت رويش و تناوري درختان است، دارند، عدم حضور كارشناسان اين رشته در پيمانكاريها، برداشت ناشيانه شركت هاي برداشت كننده كه علاوه بر برداشت درختان نشانه گذاري شده به ديگر درختان نيز آسيب مي رسانند، آسيبناشي از حضور بعضي از روستاييان همجوار جنگل، وسعت يافتن زمينهاي زراعي و عدم نظارت كامل و ناتواني مديريت جنگل ها، قاچاق چوب توسط قاچاقچيان حرفه اي و... ) ) كه به اين فهرست مي توان ((اجراي بي رويه پروژه هاي احداث عمراني، واحدهاي مسكوني ودامي، بلاياي طبيعي و بارانهاي اسيدي و... ) ) را اضافه اما كرد به نظر نگارنده، مهمترين عامل تخريب جنگل ها و مراتع، نوع نگاه ما به منابع طبيعي كشور اين است نگاه حتي در مساله نفت موجود بوده است و رئيس جمهور هم بارها به آن اشاره كرده است و آن اينكه ما به دارايي هاي مملكت به شكل ثروت نگاه نه مي كنيم، سرمايه. مشكل اين است كه جنگل را به شكل مزرعه چوب و فرآورده هاي چوبي و صنايع كاغذ و مي بينيم كه چه اندازه اسكناس سبز را با نابودي اين جنگل ها مي تواند تحصيل كند. اين روزها مدام با توجه به اين واقعيت كه بخشي از اين بهره برداري ها از طريق رانت هاي بهتر گوناگون مي باشد، است هنگام بررسي مسائلي نظيرواردات شكر از طريق رانت خواري ذره بين به دست بگيريم و رد رانت خواران ديگر را در روند نابودي جنگلهاي شمال پيدا كنيم. اينان كه مدرنترين دستگاهها را در دست سنتي ترين كارگران و مديران مي دهند تا كارگري، كه قبلا شايد در روز يك درخت را مي توانست قطع كند، سيگاري گوشه لبش بگذارد و دستاري بر سر ببندد و در روز دهها درخت بهت زده و مظلوم را به الوار تبديل كند. بنا به گزارش هاي مستند كه در مطبوعات نيز منعكس شده است; ((انباشت سالانه بيش از يك ميليارد متر مكعب رسوب در تالاب انزلي، نتيجه تخريب جنگلهاست ) )? آيا مي دانيد ( (اگر وضع اين طور پيش برود تا 30 سال ديگر جنگل هاي شمال تمام مي شوند. )) در اغلب كشورهاي جهان برداشت از جنگلها علمي و همراه با سيستم نظارت خيلي قوي است و به ميزان برداشت، نهال كاري و اصلاح و احياء منسجم صورت مي گيرد، اما متاسفانه برداشت ما از جنگلها از سرعت و شدت و حدت برخوردار است و نظارت در حفظ و نگهداري واحياي آنها (از آنجايي كه منوط به صرف هزينه است ) به كندي انجام مي گيرد يا اصلا انجام نمي گيرد! در يكي از شركت هاي چوب كه 1200 كارگر براي گرداندن آن كافي است اكنون 3200 كارگر مشغول فعاليت است و شركت براي پرداخت اين هزينه هاي سنگين ناچار به تخريب بيشتر جنگلهاست. تازه همين شركت قرار نبود كه چوب را به صورت لخت بفروشد و اصل وجودي آن، استفاده از چوب براي توليد فراورده هاي چوبي بود اما در اين مدت عمده فروش آن ( (گرده بينه ) ) و يا الوار بوده است. در اين جمع شركت هاي ديگري هستند كه بهترين و مرغوبترين چوبهاي دنيا را به كاغذ تبديل مي كنند و.... اگر نمي توانيم برنامه هاي علمي دقيق و نظارت مستمر و منسجم را در مورد منابع طبيعي كشور انجام دهيم بهتر است در برداشت از آنها درنگ كنيم تا از بروز بلاياي ديگر جلوگيري كنيم و با طبيعت آشتي كنيم تا طبيعت هم با ما آشتي كند. آرش نصيري * مطالب داخل گيومه از مطبوعات كشور نقل شده است.