Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810121-54696S7

Date of Document: 2002-04-10

/2 5ميليون تن فولاد توليد داخل در انبارها مانده است گروه اقتصادي: انجمن توليدكنندگان فولاد در بيانيه اي كه روز گذشته منتشر شد تاكيد كرده است: واردات بي رويه و مهارنشده فولاد در دوسال گذشته بخشي از سرمايه ملي كه بايد در رونق و ساخت و ساز كشور سهيم باشد را در انبارها زنگ انباشت نموده است. متاسفانه ذخيره انبارهاي فولاد در حال حاضر بالاتر /2 5از ميليون تن برآورد مي گردد. در اين بيانيه آمده است: واردات /4 3ميليون تن فولاد در سال 80 نشان مي دهد كه سياستهاي اعمال شده در بازرگاني خارجي ناكارا و كند و غيرموثر بوده است. روشن نيست در شرايطي كه آزادترين اقتصادهاي دنيا ( آمريكا، اروپا، كانادا و.. ) با اعمال تعرفه هاي سنگين مجبور به دفاع جدي از بازارهاي خويش مي شوند دست اندركاران بازرگاني خارجي ايران به چه علتي با چنين حاتم بخشي، باعث آسيب يكي از بخشهاي اشتغال زا و مهم كشور مي شوند. اين انجمن ضمن حمايت از تصميم سياستگذاران اقتصادي كشور در قانون بودجه (در 81 مورد ماليات بر واردات فولاد ) اعلام مي كند تدابير موجود ياراي جلوگيري از موج سهمگين واردات فولاد را شرايط نداشته، كنوني بايد اضطراري تلقي شده و از كليه ابزارهاي ممكن اعم از افزايش تعرفه و مابه التفاوت، سهميه بندي و... استفاده شود.