Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810121-54694S2

Date of Document: 2002-04-10

پيشنهادي براي كاهش سوءاستفاده از چك امروزه، با وجود قوانين شديداللحني كه براي چك در نظر گرفته شده است، روزانه صدها چك بي محل از اشخاص صادر مي شود و كمتر خانه اي را مي توان يافت كه در آن چك برگشتي يافت نشود. اكثريت قريب به اتفاق تاجران از اين مساله ضربه خورده اند. برخي از آنان ورشكسته شده اند. بسياري خانه نشين شده و باقيمانده تجار، فعاليتهاي خود را محدود اين نموده اند مساله، جدا از فشارهاي اقتصادي و رواني بر خانواده ها، آثار نامطلوبي بر درآمدهاي ملي و گردش سرمايه ها مي گذارد. در حال حاضر، حرمت قول و قرار و ترس از عواقب برگشت خوردن چك در نظر افراد جامعه از بين رفته حتي است برخي از اشخاص، با قصد كلاهبرداري، استفاده از چكهاي بدون پشتوانه را آسانترين راه براي كسب درآمد مي دانند و از زندانهايي كه طول آنها اغلب به يك سال هم نمي رسد، ابائي ندارند. از طرف ديگر، زنداني كردن يك شخص مفلس نيز حتي در نظر طلبكاران عملي بيهوده به نظر مي رسد و خداوند رحمان نيز در آيه 280 سوره بقره طلبكاران را به مهلت دادن و بخشش بدهكاران سفارش نموده است. در اين شرايط، طرح فعلي مورد بحث در مجلس شوراي اسلامي كه كاربرد چك و گردش سرمايه ها را بسيار محدود مي كند، نوعي پاك كردن صورت مساله است. اين طرح اگر تصويب مي شد، شايد مي توانست وضعيت كنوني را اندكي بهبود ببخشد. اما به هر حال، اين طرح، بارها در مجلس مورد بحث قرار گرفته و به علت روشن نبودن تبعات آن، نتوانسته تصويب نمايندگان را به دست آورد. صرف وقت بيش از اين جايز نيست و بايد اين طرح منتفي قلمداد شده، طرحي نو انديشيده شود. همانطور كه گفته شد، قوانين شديداللحن فعلي نتوانسته در دل افراد ترسي ايجاد كند كه قول و قرار خود را محترم شمرده و چك را بلامحل صادر نكنند. كلاهبرداران نيز از شرايط فعلي بهره گرفته و با ظاهري فريبنده و زباني چرب و نرم، به آساني مردم را كه از سوابق درخشان آنان بي خبرند، فريب داده و پولهاي فراواني به جيب مي زنند. در زمانهاي قديم، اگر شخصي دچار افلاس و ورشكستگي مي شد، رسم بر اين بود كه او را برعكس بر استري سوار نموده، دور شهر مي گرداندند تا همگان او را شناخته و از دادن نسيه يا قرض به وي خودداري كنند، سپس او را رها مي كردند. آن شخص بعد از آن، دو راه پيش رو داشت، يا كار كند تا بتواند وجه نقد براي امرار معاش تهيه نمايد يا ترك ديار كرده و در شهر ديگري مجددا به كلاهبرداري بپردازد. اما از آنجا كه در يك شهر غريب، براي كسب اعتبار براي قرض كردن يا نسيه گرفتن مدت زمان زيادي لازم بود، اغلب راه اول را برمي گزيدند و سعي در ادامه زندگي به نحو شرافتمندانه اي مي نمودند. آنچه كه در اين مقال توصيه مي شود، استفاده از راه حل مورد استفاده در زمانهاي قديم بااين است روش، بزرگترين سلاح كلاهبرداران كه همانا عدم اطلاع افراد از سوءپيشينه آنان است، بي اثر مي گردد. افراد غير كلاهبردار نيز، با دقت بيشتري پاي چك هايشان را امضا خواهند نمود. البته منظور ما اين نيست كه امروز همانند گذشته آنان را بر استر سوار كرده و دور شهر بگردانيم. پيشرفت فن آوري ارتباطات اين امكان را بوجود آورده كه در اندك زماني بتوانيم ميلياردها انسان را از رويدادي در دورترين نقاط جهان مطلع كنيم. مي توانيم توسط رسانه ها و شبكه اينترنت به سادگي به مردم اطلاع دهيم كه شخص صادركننده چك چگونه سوابقي دارد. اگر در زمينه هاي مالي داراي سوءپيشينه است، حكم دادگاه در مورد او چه بوده است و اينكه كلاهبرداري او اثبات شده يا خير. مبلغ بدهي او چقدر بوده است. چند بار تاكنون به زندان محكوم شده است و.. حتي مي توان كاري كرد كه كلاهبرداران، با جعل شناسنامه و تغيير چهره نيز نتوانند نيات خود را عملي كنند و اثر انگشت آنان براي تمامي مردم كشور، مشخصاتشان را بر روي صفحه نمايشگررايانه مشخص نمايد. بديهي است كه روش پيشنهادي بايد از سوي محققان و حقوقدانان مورد بررسي قرار گيرد تا به نحوي بتوان به اشخاص فرصت جبران داد. افرادي كه به خاطر برگشت چك شان از سوي ديگران دچار مشكل شده اند، از اين قانون معاف شوند و ظلمي از بابت اين قانون به اشخاص بي گناه وارد نيايد و از همه مهمتر، بتواند تصويب نمايندگان محترم مجلس را به دست آورد. ان شاءا... علي خسروي