Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810121-54691S2

Date of Document: 2002-04-10

در 175 هزار هكتار از مراتع سهند كار برداشت گياهان دارويي آغاز شد با آغاز فصل بهار و رويش گياهان مرتعي، برداشت گياهان وحشي دارويي و غذايي در دامنه هاي سهند آغاز شده است. به گزارش ايرنا، برداشت اين گياهان از دامنه سهند و مناطق كوهستاني شهرستان مراغه براي استفاده افراد بومي و عرضه در بازارهاي سنتي انجام مي شود. هر سال در فصل بهار برداشت 20 نوع گياه دارويي و غذايي در اين شهرستان ازجمله سورلو، گل آغا، كنگر، بولاغ اوتي، مرزن جوش، مرزه كوهي و خارشتر به مدت سه ماه رايج است. گياهان دارويي و غذايي سهند در فصل بهار به صورت تازه و در ساير فصول به صورت خشك مورد استفاده خانوارها قرار مي گيرد. دامنه كوه سهند يكي از غني ترين مراتع كشور از لحاظ تنوع و كيفيت گونه هاي گياهي در كشور محسوب مي شود.