Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810120-54687S3

Date of Document: 2002-04-09

سخنگوي وزارت خارجه در جمع خبرنگاران: قطع رابطه كشورهاي اسلامي بااسرائيل تنها راه توقف كشتار فلسطينيان است گروه سياسي: سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در نشست مطبوعاتي بر اراده دولت ايران مبني بر ضرورت اتخاذ راهكارهاي فوري براي خاتمه بحران عليه مردم فلسطين تاكيد كرد. به گزارش خبرنگار همشهري حميدرضا آصفي روز گذشته در نشست هفتگي با خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي با اشاره به موضع فوق، تصريح كرد: ايران از هنگام آغاز تشديد بحران فلسطين، تحركات خود را براي توقف كشتار و سركوب فلسطينيان افزايش داده است. اين مقام وزارت خارجه ضمن خاطرنشان كردن مواضع مقام معظم رهبري، گفت وگوهاي رئيس جمهوري با برخي سران كشورهاي خارجي و نيز تماس هاي وزير خارجه با رهبران كشورهاي مالزي و روسيه تصريح كرد: رژيم اسرائيل ريشه بحران و تشنج در منطقه است و سياست هاي نادرست آمريكا در خاورميانه و حمايت يك جانبه اين كشور از اسرائيل وضعيت ناگواري براي فلسطينيان پديد آورده است. سخنگوي وزارت امور خارجه در تشريح موضع ايران پيرامون بحران فعلي خاورميانه اظهار داشت: تنها گزينه موثر براي توقف كشتار و سركوب ملت فلسطين و جلوگيري از گسترش بحران، به كارگيري اهرم هايي همچون قطع هرگونه رابطه از سوي كشورها و به ويژه دول اسلامي با اسرائيل است. آصفي در ادامه نشست ديروز در پاسخ به پرسشي پيرامون موضع ايران در قبال شايعه كودتا در كابل و نقش حكمتيار در اين رخداد گفت: وقوع كودتا در افغانستان به تاييد مقامات دولت موقت افغانستان نرسيده، ولي ايران در مجموع با هرگونه اقدامي كه به تضعيف دولت موقت و قانوني افغانستان بينجامد، مخالف است. وي ضمن اظهار بي اطلاعي از مكان و موقعيت حكمتيار، با تاكيد بر اين نكته كه ( (ما معتقديم دولت كرزاي بايد بتواند در راستاي استقرار ثبات و آرامش عمل كند )) از، همه گروهها و افرادي كه در افغانستان، سلاح در اختيار دارند خواست از درگيري و خونريزي و دست زدن به تحركاتي كه منجر به تضعيف دولت مركزي افغانستان مي شود خودداري نمايند. وي همچنين در مورد ارتباط ايران با گروههاي جهادي مستقر در لبنان تصريح كرد: ما همكاري خود با گروههاي مختلف جهادي را در چهارچوب حمايت هاي انساني و سياسي تعريف كرده ايم. آصفي عمليات حزبالله لبنان را واكنشي به جنايات رژيم اسرائيل دانست و بر استقلال اين گروهها تاكيد كرد. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در مورد چگونگي هماهنگي ميان ايران و اعراب بر سر مسئله فلسطين گفت: كشورهاي اسلامي بايد با همگرايي كامل و انطباق مواضع حركت كنند و در حال حاضر به عنوان نخستين گام، ايران هرگونه قطع رابطه سياسي، تجاري، علني و غيرعلني با دولت تل آويو را بديهي ترين موضعگيري عليه اسرائيل به شمار مي آورد. وي همچنين اجراي تحريم نفتي - ولو به صورت نمادين - را عاملي در جهت فشار بر دولت اسرائيل دانست. آصفي درخصوص وضعيت عراق و احتمال حمله آمريكا به اين كشور با اظهار اين مطلب كه ( (حمله احتمالي آمريكا به عراق، تابع شرايط فلسطين و چگونگي ادامه انتفاضه است )) خاطرنشان كرد: اين منطقه در طول سال هاي اخير شاهد وقوع دو جنگ بوده و ظرفيت پذيرش نبردي ديگر را ندارد و البته نمي توان انكار كرد كه تغيير حكومت ها توسط قواي خارجي و با توسل به زور، مغاير تمام موازين و حقوق دموكراسي جهاني است. وي در ادامه طرح موضوع جزاير سه گانه ايراني در اجلاس سران عرب در بيروت را ( (بدسليقگي اتحاديه سران عرب ) ) دانست و با ابرام مجدد بر انفكاك ناپذيري جغرافيايي جزاير سه گانه، بر مالكيت دولت ايران بر اين جزاير تاكيد كرد. آصفي همچنين در مورد ارائه گزارش كميسيون حقوق بشر توسط نماينده اين نهاد به سازمان ملل، پيگيري بحث حقوق بشر در ايران را داراي ( (انگيزه هاي سياسي )) دانست، اما در عين حال افزود: ما با وجود آگاهي از انگيزه هاي سياسي اين كميسيون، از ارائه مستندات و مدارك خود مبني بر رعايت حقوق بشر در ايران دريغ نداريم.