Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810120-54685S1

Date of Document: 2002-04-09

با همشهري تا دانشگاه شركت و موفقيت در آزمون سراسري دانشگاهها از دغدغه هاي اصلي جوانان و خانواده هايي است كه عضوي از آنها در آستانه ورود به دانشگاه قرار دارد. بر اين اساس و به منظور پاسخ دادن به يك نياز فرهنگي - آموزشي روزنامه همشهري از امروز و طي 60 شماره با درج پرسش هاي مناسب كه توسط اساتيد برجسته و معلمان صاحبنظر تهيه شده و با بررسي پاسخ هاي علاقه مندان شركت در يك آزمون آزمايشي، ضمن تقويت مهارت داوطلبان و سنجش اين مهارت، نتايج حاصله را به اطلاع آنان مي رساند. علاقه مندان، پرسشها و پاسخنامه مربوطه را از امروز در صفحات داخلي روزنامه ملاحظه خواهند كرد و با مطالعه راهنماي اين آزمون آزمايشي در آن شركت خواهند كرد. اين حركت همشهري درحقيقت خدمت فرهنگي جديدي است كه به صورت رايگان در اختيار خوانندگان ارجمند قرار مي گيرد.