Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810119-54671S2

Date of Document: 2002-04-08

عراق بدون صدام بوش و بلر دربرابرخبرنگاران ترجمه: نيلوفر قديري جورج بوش رئيس جمهور آمريكا و توني بلر نخست وزير انگليس در پايان مذاكرات خود در تگزاس كه به گفته برخي منابع، موضوعات حساسي را در برگرفته است، در يك كنفرانس خبري به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. خلاصه اي از اين پرسش و پاسخ را به نقل از روزنامه نيويورك تايمز مي خوانيد. * اسرائيل هر روز بيشتر در مناطق فلسطيني به پيش مي رود و گزارش هاي اخير حاكي از آن است كه به جنوب لبنان هم حمله كرده است. آقاي رئيس جمهور! شما نتوانستيد شارون را براي عقب كشيدن نيروهايش متقاعد? كنيد چرا براي درخواست درباره عقبنشيني اين نيروها اين قدر تامل كرديد و تنها امروز از عبارت ( (بدون تاخير ) ) استفاده? نموديد - بوش: سخنان امروز من و دولتم درباره اسرائيل با چند روز پيش تفاوتي نكرده است: اسرائيل بايد بدون تاخير عقب نشيني كند. من نگران بودم كه كساني كه به اجراي يك راه حل طولاني مدت علاقمند هستند ديگر كاري از دستشان بر نيايد و به همين دليل آن سخنراني را من كردم درباره به هم خوردن تعادل تا حدي كه قادر نباشيم به صلح با دوام دست يابيم نگران بودم. انتظار دارم اسرائيل توصيه من را بشنود و از فلسطيني ها هم انتظار دارم ترور را رد كنند. بعد از عقبنشيني اسرائيل، از دنياي عرب انتظار دارم عليه تروريسم و براي دستيابي به آتش بس فوري دست به كار شوند تا اجراي قطعنامه 1042 سازمان ملل شروع شود. * از رئيس جمهور و نخست وزير مي پرسم، اگر اسرائيلي ها به ناديده گرفتن آنچه از آنها خواسته شده ادامه چه دهند، ?مي شود - بوش: انتظار دارم كه ناديده نگيرند. از آنها انتظار دارم اين درخواست را از دوستانشان يعني آمريكا و انگليس گوش كنند. * اما اگر گوش? نكردند - بلر: فكر مي كنم اكثر مردم اسرائيل مي دانند در دنيا دوستاني بزرگتر از آمريكا و انگليس ندارند و ما تروريسمي كه عليه آنها روي داده را درك مي كنيم. اما تلاش مي كنيم راه حلي براي خارج شدن از اين شرايط بيابيم تا بعضي از مسائل در درازمدت حل شوند. خونريزي و كشتار مردم بيگناه، راه حل نيست. بنابراين فكر مي كنيم اسرائيل اين توصيه را بپذيرد. * آقاي رئيس جمهور! شما تلاش مي كنيد ائتلافي بين المللي براي اقدام نظامي عليه عراق تشكيل دهيد. خشونت ها در خاورميانه مانع اين تلاش ها نشده? است - بوش: من و نخست وزير درباره عراق هم صحبت كرديم. هر دوي ما خطر مردي را كه مي خواهد به قيمت كشتن مردم خود به پنهان كردن و توسعه سلاح هاي كشتار جمعي اقدام كند، درك مي كنيم. اين مرد، رهبري است كه به مردم خود حمله مي كند. او قطعا چيزي براي پنهان كردن دارد. اين مرد به دنيا گفت كه به ما نشان مي دهد درپي سلاحهاي كشتار جمعي نيست. اما هنوز بعد از دو دهه از اين كار سرباز من مي زند و نخست وزير هر دو توافق داريم كه او بايد ثابت كند درپي سلاحهاي كشتار جمعي نيست. من به نخست وزير توضيح دادم كه سياست دولتم، حذف صدام است و براي اين كار، همه راهها را در نظر دارم. * آقاي نخست وزير! بوش شما را درباره ضرورت استفاده از اقدام نظامي عليه عراق متقاعد? كرد - بلر: پاسخ به اين سئوال كه با توجه به جايگاه صدام حسين، منطقه دنيا و، حداقل مردم عراق در نبود رژيم او راحتتر خواهند بود، بدون شك مثبت است. اما اينكه چطور به اين هدف دست يابيم، موضوع بحث است. بايد تمامي راهها را در نظر بگيريم. اما وقتي او همچنان در برابر قطعنامه هاي سازمان ملل مقاومت مي كند و به ما اجازه نظارت نمي دهد، قطعا دست روي دست گذاشتن، راه حل مورد نظر ما نيست. تهديد سلاحهاي كشتار جمعي واقعي است اما اينكه چطور با آن مقابله كنيم موضوعي قابل بحث است. * آقاي نخست وزير! از رئيس جمهور، سياست او درباره صدام حسين را شنيديم، اينكه او بايد برود. آيا اين سياست دولت انگليس هم? هست اگر سياست هر دوي شما هدف گرفتن صدام حسين است، پس نظريه عدم حمله به سران كشورها و اجازه دادن به خود كشورها براي تصميم گيري درباره سرنوشت اين رهبران كه يكي از اصول به كار رفته در جنگ خليج فارس بود چه? مي شود - بلر: اينكه عراق بدون صدام حسين، بهتر خواهد بود، همواره از سياست هاي ما بوده است. فكر نمي كنم كسي در آن شك داشته باشد. اما اينكه چطور اين سياست را اجرا كنيم هنوز معلوم نيست. - بوش: شايد من بايد غيرمستقيم تر سخن بگويم و تاكيد كنم كه ما از تغيير رژيم در عراق حمايت مي كنيم. * اين نوعي تغيير در سياست? شماست - بوش: خير اينطور نيست. تغيير رژيم عراق، سياست رئيس جمهور قبلي آمريكا نيز بوده است. و * پدر? شما - بوش: من گذشته ها را چندان به ياد نمي آورم، اما اين سياست دولت من است و فكر مي كنم تغيير رژيم بيشتر (كاري ) غيرنظامي به نظر مي رسد. * شما گفته ايد در جنگ عليه تروريسم، كشورها و افراد يا با شما هستند، يا عليه شما. ياسر عرفات در كدام طرف است و فكر مي كنيد بدون او اوضاع بهتر? شود - بوش: چند روز پيش در تلويزيون انگليس از من پرسيده شد كه آيا اعتماد خود را نسبت به عرفات از دست داده ام، و من گفتم، او هرگز اعتماد من را جلب نكرده است چون كاري انجام نداده است. عرفات به وعده هاي خود در اسلو براي مقابله با ترور عمل نكرده است. او بايد به زبان صريحتر عربي، با مردم منطقه سخن بگويد و فعاليت هاي تروريستي را محكوم حداقل كند بايد چيزي بگويد. عرفات در رهبري خود شكست خورده است او فرصت هاي بسياري براي اعمال رهبري داشت اما اين كار را نكرد و من نااميد شدم. * مطمئن نيستم كه نخست وزير درباره عرفات با شما موافق باشد. اما فكر مي كنم مشكل اروپاييها با گسترش جنگ به عراق، مداركي براي اثبات ارتباطات عراق با تروريسم است. آنها چنين ارتباطي نمي بينند. قبول داريد كه ارتباط مستقيمي وجود? ندارد - بوش: من اين را قبول ندارم، آنها نمي توانند اين ارتباط را در مردي ببينند كه مي خواهد مردمش قتل عام شوند تا او سلاحهاي كشتار جمعي داشته? باشد تاريخ ما را به اقدام وامي دارد... - بلر: شما درباره نبود ارتباط سخن گفتيد. براي تصويب قطعنامه هاي سازمان ملل قطعا دليلي وجود دارد. در 9 تاي اين قطعنامه ها از او خواسته شد توسعه سلاحهاي كشتار جمعي را متوقف سه كند روز بعد از حملات 11 سپتامبر وقتي اولين سخنراني را در مجلس عوام انجام دادم گفتم بايد با سلاحهاي كشتار جمعي برخورد كرد. آنچه در 11 سپتامبر روي داد ما را مطمئن كرد كه نبايد با تكرار اشتباهات گذشته، اجازه دهيم توانايي هاي تخريب كننده پرورش يابد. من به صراحت به شما گفتم كه در اين مورد چگونه عمل مي كنيم. درباره صدام حسين هم فراموش نكنيد كه او به خوبي مي داند جامعه جهاني طي سالهاي گذشته از او چه خواسته اند و او هيچيك از آنها را انجام نداده است.