Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810119-54664S8

Date of Document: 2002-04-08

خبرها و نكته ها (( قير ) ) و حذف رانت خواري خبر: وزارت نفت با استفاده از قانون مصوب مجلس، قيمت ((قير )) را 10 برابر و قيمت ((پارافين ) ) را نزديك /2 5به برابر افزايش داده اين است اقدام در جهت هماهنگ كردن قيمت اين فرآورده ها با قيمت جهاني آنها است. نكته: كارشناسان اقتصادي معتقدند اقدام وزارت نفت براي واقعي كردن قيمت اين فرآورده ها در مسير اجراي قانون برنامه سوم توسعه و گامي بلند در جهت حذف رانت خواري است. برخي ناظران آگاه مي گويند، كساني كه تاكنون فرآورده هاي ياد شده را با قيمت هاي غيرواقعي از وزارت نفت به صورت ( (سهميه )) دريافت مي كردند سود هنگفت بادآورده اي به دست مي آوردند. گفته مي شود خريد و فروش ((برگه هاي سهميه )) قير و پارافين يك اقدام رايج بوده و رانت خواري قابل توجهي انجام مي شده است.