Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810119-54664S7

Date of Document: 2002-04-08

يادداشت ريسك ايران و سياست داخلي محمد صادق جنان صفت به گزارش واحد اطلاعات اكونوميست لندن ((امتياز و مرتبه ريسك كلي ايران 2 پله افزايش يافته و بدتر شده است. در 3 ماهه سوم 2001 ريسك ايران در رتبه 50 قرار داشت كه در اكتبر همان سال به رقم 53 و اكنون به 55 رسيده است. با توجه به اينكه ريسك سياسي و اقتصادي هر كشور نشان دهنده ثبات و قدرت آن در سطح ملي و محيط بين المللي است، روند بدتر شدن اين امتياز نشان مي دهد ثبات سياسي و اقتصادي ايران كاهش يافته است. بروز جنگ در افغانستان و احتمال حمله آمريكا به منطقه از جمله دلايل افزايش ريسك ايران است. ) ) در شرايط ياد شده خبر منتشر شده تايمز مالي درباره بازجويي رئيس كل بانك مركزي و وزير نفت ايران و عدم تكذيب آن توسط مقامهاي قضايي، احتمال افزايش ريسك ايران در روزهاي آتي را افزايش مي دهد. خدشه دار كردن اعتبار رئيس كل بانك مركزي و وزير نفت حتما به اعتبار كليدي ترين نهادهاي اقتصادي كشور آسيب جدي مي زند و ابهام در اين داستان شرايط را سخت تر خواهد كرد. اقتصاد ايران در ذات خود تناقض هاي بنياديني دارد كه حتي در شرايط عادي از نظر سياسي توانايي هاي كمي براي پيشرفت دارد و تحميل هزينه هاي سياسي بر آن توسط هر گروه، حزب، جمعيت سياسي و هر كدام از زير مجموعه هاي قواي 3 گانه مي تواند تنگناها را غيرقابل عبور سازد. به نظر مي رسد مقامهاي قوه قضائيه كه در سالهاي اخير درباره برخي از اخبار حتي نه چندان مهم واكنش سريع نشان مي دهند، لازم است كه در باره خبر بازجويي از عناصر كليدي دولت در عرصه اقتصاد نيز موضع خود را هر چه زودتر آشكار و هر اقدامي كه لازم است انجام شركت ها دهند و كشورهايي كه با اقتصاد ايران همكاري دارند و مي خواهند اين همكاري را توسعه دهند، هرگز حاضر نمي شوند با كساني طرف قرارداد شوند كه از نظر دستگاه قضايي متهم هستند.