Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810119-54663S3

Date of Document: 2002-04-08

مراكز مشاوره و هنرستانهاي كاردانش در شهرستانهاي تهران توسعه مي يابند گروه علمي فرهنگي: اولويت هاي آموزش و پرورش در شهرستانهاي استان تهران براي سال 81 اعلام شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران، به گفته شهابالدين غندالي رئيس اين سازمان، توسعه مراكز مشاوره و هنرستان هاي كاردانش در مناطق مختلف و برنامه ريزي در اين زمينه مهم ترين اولويت سال آموزش 81 و پرورش شهرستانهاي استان تهران به شمار مي رود. براساس اين گزارش، اولويت يادشده باتوجه به نياز روزافزون دانش آموزان و خانواده هاي آنان در اين مناطق و نيز شرايط خاص فرهنگي حاكم بر مناطق مزبور و مهاجرت هاي بي رويه و عوامل فرهنگي و اقتصادي موجود، تعيين شده است.