Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810119-54661S3

Date of Document: 2002-04-08

گزارش (همشهري ) از وضعيت حمل و نقل شهري در تهران موتورسواران مسافركش تابع هيچ قانوني نيستند به وجود آمدن مشاغل جديد باتوجه به نيازهاي روزافزون جامعه امري طبيعي به طور است حتم بسياري از شغل هاي موجود امروز نيز، زماني براساس نياز مردم پا به عرصه مشاغل و اصناف گذاشته است. ازجمله مشاغل جديد و نوظهور مي توان به مسافركشي با موتورسيكلت در شهرها اشاره كرد. اگرچه اين نوع مسافركشي در شهرهاي شمالي كشور سابقه اي طولاني دارد، اما شغل مسافركشي با موتور با اين حجم و گستردگي و ارائه خدمات متنوع از قبيل نقدكردن چك، حمل و نقل كالا و غيره چند سالي است كه در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران توسعه يافته و با استقبال فراوان مردم نيز روبه رو شده است. مسافركشي با موتورسيكلت عمدتا در مناطق مركزي شهر تهران كه شامل قسمت هاي تجاري شهر مي شود، رونق فراوان دارد. بهترين دليل استقبال از موتورسواران مسافركش را مي توان در صرفه جويي وقت استفاده كنندگان از موتور جست وجو كرد چون به لحاظ هزينه هاي ارائه خدمات، قيمت رفت و آمد با موتور در مسيرهاي ثابت و مشابه حتي در مقايسه با قيمت تاكسي در آن مسير به 4 تا 5 برابر بالغ مي شود. به طور مثال موتورسواران براي مسير كوتاه ميدان بهارستان تا ميدان امام خميني هزينه اي معادل 200 تا 250 تومان مطالبه مي كنند. به نظر مي رسد اين شغل كه هنوز پسوند كاذب را با خود يدك مي كشد، توانسته است مشتريان ثابت خود را در هر دو سوي استفاده كنندگان و موتورسواران پيدا كند. هر موتورسوار متناسب با بودجه خود مي تواند با خريد يك موتورسيكلت كه از 500 هزار تومان تا نزديك به يك ميليون تومان متغير است سرمايه اوليه اين كار را تهيه كرده و آغاز به كار كند. اگرچه موتورسواران از پاسخگويي به سوال درمورد درآمد روزانه خود طفره مي روند، اما به نظر مي رسد كه درآمد آنها روزانه نزديك به 20 هزار تومان باشد. نكته اي كه در اين ميان فراموش شده است، بحث ساماندهي شاغلان اين شغل، ناهنجاري هاي به وجود آمده در سيستم حمل و نقل شهري از بابت فعاليت آنها، نرخ گذاري مسيرها و قانونمند كردن اين شغل و شاغلان آن است. يكي از استفاده كنندگان از موتور كه خود را از فعالان بازار معرفي مي كند، مي گويد: من مشتري هر روز موتورسواران هستم. با اين كه بعضي از آنها خيلي بد و خطرناك رانندگي مي كنند، اما اگر سوار موتور نشوم، به هيچ كاري نمي رسم. روي هم رفته موتور وسيله مناسبي براي رفت وآمد در تهران است. با به وجود آمدن و گسترش شغل مسافركشي با موتور شايد بيشترين آسيب را رانندگان تاكسي متحمل شده باشند، زيرا باتوجه به ترافيك خيابان هاي تهران به ويژه مناطق مركزي شهر، مسافران ترجيح مي دهند با پرداخت پول بيشتر، خطر را به جان بخرند ولي زودتر به مقاصد خود برسند. يكي از رانندگان تاكسي در شهر تهران با گله از مسوولان راهنمايي و رانندگي مي گويد: اصلا مزيت حمل و نقل با موتور در تهران به واسطه تخلفات رانندگان موتور ايجاد شده است، اگر موتورسوارها قانون را رعايت كنند، چندان هم زودتر از تاكسي ها به مقصد نمي رسند اما آنها هيچ قانوني را رعايت نمي كنند. وي مي افزايد: براي موتورسوارها ورود ممنوع، خيابان، پياده رو، خط ويژه و چراغ قرمز هيچ معنايي ندارد. رحماني نژاد ادامه مي دهد: تنها شغلي كه در تهران امنيت ندارد، تاكسي داري است، حتي اتحاديه تاكسيراني نيز از ما حمايت نمي كند، هر روز تعداد زيادتري خودرو مسافركش به ناوگان حمل و نقل افزوده مي شود كه امنيت شغلي ما را به خطر مي اندازند، ولي هيچ كس توجهي نمي كند. وي مي افزايد: حتي تاكسيراني به جاي آن كه جلو اين مسافركش ها را بگيرد، به آنها مجوز هم مي دهد. راننده تاكسي ماليات مي دهد، ولي مسافرها را مسافركش ها و موتورها جابه جا مي كنند. اين راننده تاكسي در ادامه اظهار مي دارد: امروز هر كس با يك ماشين با هر كيفيتي وارد طرح ترافيك مي شود و مسافركشي مي كند، حداكثر هزينه اي هم كه پرداخت مي كند، جريمه اي هزار توماني است، تازه موتورها كه نيازي به جريمه شدن هم ندارند. ساماندهي حمل و نقل شهري از مهمترين مسائل شهرهاي بزرگ ازجمله تهران است كه به نظر مي رسد كمتر از هر موردي به آن توجه مي شود. اگرچه تولد شغلي مانند مسافركشي با موتور را مي توان معلول نياز جامعه دانست اما وضعيت بحراني اشتغال و كل اقتصاد كشور در توسعه آن بي تاثير نبوده است. اكثر موتورسواران شهر تهران را جواناني تشكيل مي دهند كه از سر ناچاري به اين كار مشغول هستند و به رغم درآمد بالاي آن از شغل خود رضايت ندارند، خودداري آنها از بيان نام خود در گفت وگو با خبرنگاران را مي توان دليلي بر عدم رضايت شغلي شاغلان به مسافركشي با موتور ارزيابي كرد. تشكيل اتحاديه اي براي موتورسواران و يا تحت پوشش قرارگرفتن آنها از سوي يكي از اتحاديه ها در ساماندهي اين شغل و شاغلان آن مي تواند موثر باشد.