Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810118-54656S6

Date of Document: 2002-04-07

راهكارهاي حياتي براي ورزش ايران در سال 80 فراز و نشيب هاي فراواني در ورزش ما به چشم آمد گروه ورزشي: تعطيلات سال نو به انتها رسيد و چرخ فعاليت هاي روزمره از جمله ( ( ورزش ) ) به حركت درآمد تا جامعه ما سال 81 را با جديت آغاز كند. واقعيت اين است كه ( (ورزش ) ) امروزه، يك پديده اجتماعي در جوامع بشري است و جهانيان نگرش عميق و علمي به آن دارند. همگان نيك مي دانند كه جهان به خوبي دريافته است با وجود تمامي گرفتاريها و در عصر زندگي ماشيني بايد به ورزش بها بدهد و از آن در تمامي ابعاد و سطوح بهره برداري كند. در كشور ما نيز ورزش از پايگاه وسيع مردمي برخوردار است و بيشتر آحاد جامعه بويژه نسل آتيه دار جوان به آن توجهي انكارناپذيرنشان مي دهند. در سال 80 فراز و نشيبهاي فراواني در ورزش ما به چشم آمد و مشكلات و كاستيهاي زيادي را متحمل شديم، با اين وجود در برخي از رشته ها شاهد فروغ برخي از ورزشكاران بوديم. آنچه كه در سال 80 بر ورزش ما چه در عرصه قهرماني و چه از بعد همگاني گذشت، تكرار نقاط تاريك و ضعفهاي گذشته بود كه هنوز بر ورزش ما مستولي است و از جامعه ورزش ما رخت برنبسته است. مشكلات مالي و كمبود بودجه و اعتبار، نبودن تشكيلات منسجم و مديريت قوي، بهره نبردن از تجارب و دانش اهل فن و كارشناسان، به انتها نرسيدن پروژه هاي نيمه تمام در شهرستانها، بي مهري به ورزشهاي مادر و پايه همانند دو و ميداني - شنا - ژيمناستيك، كمبود فضا و اماكن ورزشي در نقاط مختلف كشور و همخوان نبودن آن با رشد جمعيت، عدم بهره گيري مناسب از دانش مربيان و مدرسان كارآمد خارجي و فاصله گران با علوم نوين ورزش دنيا، كم توجهي به ديدگاههاي اثر بخش و راهكارهاي حياتي صاحبنظران داخلي و. از جمله نقاط ضعفي بود كه سال گذشته در ورزش ما سايه انداخت. بي گمان براي رفع اين مشكلات و نواقص بايد مسئولان سازمان تربيت بدني با حمايت بي بديل دولت، تدابير ويژه اي را اتخاذ نمايند و طرحي نو را دراندازند. ارائه طرح جامع ورزش كه مورد تاكيد رئيس جمهوري قرار گرفته و توجه ويژه به ورزش حرفه اي از جمله موارد حياتي است كه بايد در اولويت كارها قرار گيرد. براي آنكه ورزش ما به سر منزل مقصود برسد هيچ راهي به غير از اين نداريم كه كميته هاي ويژه با حضور اساتيد و كارشناسان مبرز را در رشته هاي گوناگون البته به شكل مستقل راه اندازي نمائيم. اين كميته ها مي توانند ضمن ارائه سايه روشنهاي رشته هاي تخصصي خود، راهكارها و پيشنهادهاي اثرساز را نيز تسليم مقامات سازمان تربيت بدني نمايند. اين حركت مي تواند دست مسئولان ورزش را براي شناخت بيش از پيش از وضعيت ورزش در چهار گوشه كشور و همچنين راههاي رفع تنگناهاي موجود را باز بدارد و با حمايت بخش خصوصي و همچنين دولت، مشكلات و ضعف ها را به حداقل برساند. رئيس سازمان تربيت بدني كه فردي علاقه مند و دلسوز است و تلاش بي وقفه اي را در ماههاي گذشته از خود نشان داده، براي آنكه بتواند از پس اين مسئوليت سترگ برآيد هيچ راهي به غير از اين ندارد كه از نخبگان و صاحبنظران سود ببرد. البته در سالهاي گذشته و به هنگامي كه تيم هاي ملي فوتبال ما با شكست مواجه مي شدند كميته هاي گوناگون از جمله ((كميته بررسي علل شكست ) ) تشكيل مي شدند اما چون اين كار مقطعي بوده و اهداف اصلي آن مشخص نبود، ره بجايي نمي برد. متاسفانه در زمان فعلي، ورزش ما وفاق و همدلي لازم را ندارد و به دليل كم توجهي به صاحبنظران حاذق و افراد كاربلد، مشكلات و نواقص روز به روز بيشتر مي شود. مهر عليزاده و ديگر مقامات ورزش كشور بايد در راس برنامه هاي خود، توجه به ديدگاهها و راهكارهاي حياتي اين دسته از افراد خبره و مبرز را مد نظر داشته باشند. نكته حائز اهميت ديگر كه از مرتبه اي رفيع برخوردار است، عنايت ويژه دولت به ورزش است كه اين مهم مي تواند فصل نويني را در ورزش قهرماني و همگاني رقم بزند و مشكلات و كاستيهاي موجود را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. از سويي ديگر ترغيب و تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در ورزش نيز حياتي مي نمايد و در اين رهگذر بايد باشگاههاي غير دولتي مورد حمايت بي بديل قرار گيرند، چرا كه باشگاهها اساس و ركن اصلي ورزش كشور هستند و اگر خداي ناكرده تضعيف شوند، چرخ هاي ورزش از حركت باز خواهد ايستاد. مخلص كلام اينكه براي رهايي از تنگناهاي موجود و سروسامان دادن به ورزش بايد روحيه تعاون و وفاق در ورزش ما حاكم شود و مسئولان و مقامات سازمان تربيت بدني در پرتو بهره گيري از دانش و تجارب خبرگان و حمايت بيش از پيش دولتمردان، خوني تازه در شريانهاي ورزش كشور جاري سازند.