Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810118-54653S1

Date of Document: 2002-04-07

شهروندان تهراني خواستار تكميل پلهاي هوايي نيمه كاره شدند يكي از خدمات ارائه شده از سوي معاونت ترافيك و حمل و نقل شهرداري تهران، احداث پل هاي زيرگذر و يا پل هاي هوايي عابر پياده و با هدف ايمن سازي و حفاظت از جان شهروندان است كه تاكنون نيز مبالغ قابل ملاحظه اي براي اين كار هزينه شده است. با اين حال شهروندان در مناطق مختلف شهرداري تهران، از نيمه تمام ماندن برخي از اين پل ها انتقاد و از دست اندركاران نصب و احداث آنها خواستند كه به انتظار شهروندان پايان داده و اين پلها را براي بهره برداري تكميل كنند. تعدادي از شهروندان از مناطق 19 17 9 20 و شهرداري 2 تهران در تماس با گروه اجتماعي ايرنا خواستار تكميل پل هاي هوايي عابر پياده اي شده اند كه پايه ها و بعضا عرشه هاي آنها، ماهها است كه در اين مناطق نصب شده اما به صورت نيمه كاره رها شده اند. رمضان رجبي يكي از ساكنان خيابان قزوين دوراهي قپان در شهرداري منطقه تهران 17 مي گويد: از نصب پايه هاي اين پل ماه ها مي گذشت كه با پيگيري هاي اهالي، عرشه آن نيز نصب شد و اهالي تصور مي كردند كه بزودي به بهره برداري مي رسد، اما چنين نشد. رجبي مي افزايد: در حال حاضر بيش از دو ماه است كه عرشه پل در خيابان قزوين دوراهي قپان نصب شده اما پله هاي آن نصب نشده و به حال خود رها شده است. حال اين سئوال مطرح است كه بخشي ازاين پل بر چه اساسي نصب شده است، در حالي كه حداقل هزينه نصب يك پل 15 ميليون تومان است. كمال صالحي يكي از شهروندان ساكن در منطقه 20 شهرداري تهران نيز از وجود پل نيمه تمام در ابتداي ميدان دولت آباد ابراز نارضايتي كرد و خواستار توجه مسئولان به اين موضوع شد. وي افزود: تا پيش از اين كه در دو طرف اين خيابان مجتمع مسكوني ايجاد شود، خطري ساكنان آن را تهديد نمي كرد، اما در حال حاضر با گسترش مجتمع هاي مسكوني در اين محله، تكميل هر چه سريعتر اين پل ضروري به نظر مي رسد. وي گفت: رانندگان در اين محله با سرعت رانندگي مي كنند و به همين علت عبور از عرض خيابان براي عابران مشكل و خطرناك است. ساكنان فرحزاد در منطقه 2 شهرداري تهران نيز با اشاره به دو پل نيمه كاره كه يكي از آنها حتي عرشه اش نيز نصب شده است در تماس با گروه اجتماعي ايرنا، خواستار تكميل اين دو پل شدند. در همين حال شهروندان مي گويند، دست اندركاران بايد اقدام به نصب پل هايي از نوع شيبدار كنند زيرا اغلب شهروندان از جمله افراد مسن و يا بيماران قلبي نمي توانند از پل هاي كنوني كه داراي پله هاي زيادي است استفاده كنند. در هر حال اين كه پل هاي عابر پياده در سطح شهر تهران با چه ضابطه و برنامه اي احداث مي شوند، موضوعي است كه به عقيده شهروندان تهراني بايد مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار گيرد. يك مقام مسئول در شهرداري تهران نيز در گفت وگو با ايرنا گفت: به رغم احداث پل هاي عابر پياده در مناطق مختلف شهري، مردم كمتر از اين پل ها استفاده مي كنند. به هر روي اگر شهروندان كمتر از اين پل ها استفاده مي كنند، كارشناسان شهري بايد علت آن را بررسي و مطالعه كنند. عده اي از شهروندان تهراني به ايرنا گفتند، اگر شهرداري اقدام به احداث پل هاي زيرگذر و يا پل هاي شيبدار كند، ميزان استفاده از آن افزايش مي يابد.