Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810118-54652S8

Date of Document: 2002-04-07

مردم ژاپن به روزنامه ها بيشتراز تلويزيون اعتماد دارند روزنامه ژاپني يوميوري نوشت: نتيجه يك نظرسنجي كه كانون پژوهشي ويدئو ريسرچ در ژاپن انجام داده، نشان مي دهد كه مردم اين كشور به اطلاعات روزنامه ها بيشتر از تلويزيون اعتماد دارند. اين نظرسنجي به وسيله تلفن از 33 هزار و 800 ژاپني 15 تا ساله 69 انجام گرفته است. براساس اين /76 6گزارش درصد از نظردهندگان گفته اند كه به اطلاعات منتشر شده در روزنامه ها اعتماد دارند. اين درحالي است كه /41 1تنها درصد از نظردهندگان اطلاعات پخش شده از تلويزيون را قابل اعتماد مي دانند. اين نظرسنجي همچنين نشان مي دهد كه مردم ژاپن به طور ميانگين روزانه سه ساعت و 18 دقيقه صرف ديدن برنامه هاي تلويزيوني و 37 دقيقه براي شنيدن برنامه هاي راديويي زمان اختصاص مي دهند. خواندن روزنامه نيز روزانه 35 دقيقه از وقت مردم ژاپن را به خود اختصاص داده است.