Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810118-54651S5

Date of Document: 2002-04-07

ديدگاه پل انرژي، پل ثبات عبدالله يونس آرا امضاي قرارداد 300 ميليون دلاري احداث خط لوله انتقال گاز ايران از تركيه به يونان در اوايل فروردين ماه يكي از عمده ترين رويدادهاي بخش انرژي كشور و مجموعه اقتصاد ملي در آغاز سال جاري است. با اجراي اين قرارداد خط لوله اي به طول 300 كيلومتر از شهر (قره چه بي ) در غرب تركيه و از طريق تنگه داردانل به (كوموتي ني ) در شمال شرقي يونان احداث مي شود. بهره برداري از اين خط لوله در سال 2005 آغاز خواهد شد. ميزان گاز انتقالي در ابتدا 500 ميليون مترمكعب در سال است و اين رقم به تدريج طي سال هاي آينده روند فزاينده اي را شاهد خواهد بود. يونان با ذخاير گازي معادل تنها 35 ميليارد فوت مكعب از توليد بسيار محدود گاز طبيعي برخوردار اين است درحالي است كه ميزان مصرف طي سال هاي اخير رشد قابل ملاحظه اي را شاهد بوده و /0 2از ميليارد مترمكعب در آغاز دهه 90 /1 7به ميليارد مترمكعب در سال 2000 رسيده است. مصرف گاز يونان در سال 2000 ميلادي با /26 8درصد رشد نسبت به سال قبل از آن بيشترين رقم رشد مصرف طي اين مدت در ميان كشورهاي اروپايي را به خود اختصاص ضمن داده است اين كه براساس پيش بيني ها ميزان مصرف تا سال 2010 به 6 ميليارد مترمكعب در سال خواهد رسيد. باتوجه به محدوديت ذخاير گاز طبيعي در يونان تقريبا تمامي گاز مصرفي اين كشور از محل واردات تامين مي شود. روسيه و الجزاير دو تامين كننده عمده گاز وارداتي يونان در سال 2000 بوده اند و به ترتيب 84 و 16 درصد از مجموع گاز وارداتي اين كشور را تامين كرده اند. شركت ملي گاز يونان ( دپا ) از سال 1997 اقدام به واردات گاز روسيه از طريق خط لوله بلغارستان (تنها خط لوله عملياتي قابل بهره برداري براي يونان ) نموده است. اين شركت درحال حاضر براساس قراردادهايي متعهد به عرضه گاز به واحدهاي توليدكننده برق و برخي واحدهاي صنعتي در يونان است. در ماه مارس سال گذشته دپا و شركت (گاز اكسپورت ) از شركت هاي تحت پوشش ( گازپروم ) روسيه قرارداد جديدي درزمينه واردات گاز به امضا رساندند كه 5 درصد افزايش قيمت نسبت به قيمت هاي قبلي در آن لحاظ شده است. براساس قرارداد ديگري كه بين دپا، شركت ( سينرژي ) ايالات متحده و (رويال داچ شل ) در جولاي سال گذشته به امضا رسيد. شركت جديد با نام (ادا آتيكيس ) درزمينه توزيع گاز تشكيل شد كه سهم هر يك از شركت هاي مزبور در آن به ترتيب 51 /24 9 درصد درصد /19 6و درصد اين بود شركت عرضه گاز به پايتخت و مناطق پيراموني آن را برعهده دارد. مناطق تحت پوشش اين شركت 30 درصد از مجموع جمعيت يونان را در خود جاي داده است. اين قرارداد در سپتامبر سال گذشته از تصويب اتحاديه اروپا گذشت. آتن اولين شهر يونان است كه طرح ايجاد شبكه توزيع گاز در آن به اجرا درآمده است و درحال حاضر حدود هشت هزار مشترك از اين شبكه استفاده مي كنند. اداآتيكيس در نظر دارد مبلغ 260 ميليون دلار به منظور توسعه خطوط توزيع گاز به ميزان دو هزار كيلومتر سرمايه گذاري كند. با اجراي اين پروژه 55 درصد از جمعيت منطقه تحت پوشش شبكه گاز قرار خواهند گرفت. بخشي از نياز يونان به گاز طبيعي (حدود 16 درصد ) از طريق واردات گاز طبيعي مايع ( ال ان جي ) از الجزاير تامين مي شود. اولين محموله ال ان جي وارداتي يونان در نوامبر سال 99 با آغاز اجراي قرارداد 21 ساله با شركت (سوناتراچ ) الجزاير تحويل اين كشور شد. يونان داراي يك پايانه دريافت ال ان جي در شهر ( رويتوسا ) در نزديكي آتن با ظرفيت 23 ميليارد فوت مكعب در سال درحال است حاضر پروژه مطالعه امكان سنجي احداث خط لوله زير دريايي بين ايتاليا و يونان در حال اجرا است و در صورتي كه نتايج اين مطالعه برعدم امكان اجراي اين پروژه دلالت كند، ساخت يك پايانه ديگر جهت واردات ال ان جي و يا توسعه پايانه رويتوسا در دستور كار دولت يونان قرار خواهد گرفت. بهبود در روابط تركيه و يونان موجبات تسهيل همكاري ها درزمينه بين دو كشور را فراهم آورده است. در جولاي سال تركيه 2000 و يونان موافقت خود را با بررسي امكان اتصال شبكه گاز دو كشور به يكديگر اعلام كردند. اين توافق در كنفرانس (همكاري هاي اقتصادي درياي سياه و اتحاديه اروپايي ) در سپتامبر سال گذشته از سوي مقامات تركيه مورد تاكيد مجدد قرار گرفت. همچنين مقامات ارشد دو كشور در مقر اتحاديه اروپا موافقتنامه اي درخصوص توسعه همكاري ها درزمينه انتقال گاز طبيعي امضا كردند. براين اساس دو كشور موافقت خود را با همكاري در پروژه (انتقال داخلي نفت و گاز اروپا (اينوگيت ) ) كه ارائه كننده كمك هاي فني به منظور نوسازي شبكه انتقال نفت و گاز در اروپاي مركزي به منظور اتصال به شبكه خطوط لوله نفت و گاز آسيا و قفقاز است اعلام كردند. در مارس سال گذشته نيز موافقتنامه سه جانبه اي بين ايران ارمنستان و يونان مبني بر افزايش همكاري هاي اقتصادي به ويژه در بخش انرژي به امضا رسيد. اين توافقنامه شامل مطالعه بررسي امكان احداث خط لوله اي با حمايت اتحاديه اروپا از ايران از طريق اوكراين و ارمنستان يا تركيه و يونان است. اجراي طرح توسعه خط لوله صادرات گاز ايران تركيه به يونان اثرات چند جانبه اي بر پارامترهاي اقتصادي و سياسي منطقه خواهد داشت. توسعه همكاري هاي اقتصادي بين تركيه و يونان پيامد احداث اين خط لوله و ايجاد ارتباط بين منافع دو كشور در اين زمينه نقش مهمي در تنش زدايي در روابط دو كشور بر سر مساله قبرس، درياي اژه و.. ايفا خواهد كرد. از سوي ديگر براساس گزارش هاي موجود يونان طرح هايي درزمينه توسعه اين خط لوله به ايتاليا و ساير كشورهاي اروپايي در دست بررسي دارد و بخشي از اعتبارات دريافتي از اتحاديه اروپايي را نيز به اين امر اختصاص داده است. با تحقق اين طرح يونان به دروازه ارتباط اروپا با ذخاير كلان گاز طبيعي ايران تبديل خواهد شد. مجموعه اين ارتباطات به منزله زنجيره اي است كه منافع و مصالح اقتصادي و به تبع آن سياسي كشورهاي منطقه را در چارچوبي منطقي به يكديگر متصل كرده و زمينه ساز توسعه ثبات در عرصه هاي مختلف خواهد شد. طبيعي است در اين خصوص ايران به عنوان زمينه ساز اصلي تبديل بازي هاي سياسي و اقتصادي تهديدكننده ميان كشورها به ارتباطات سيستماتيك بردبرد و امنيت زا از نقشي محوري و غيرقابل اغماض برخوردار است.