Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810118-54651S1

Date of Document: 2002-04-07

بانهايي شدن مطالعات امكان سنجي ايران آماده ورود به عرصه جهاني توليد سوخت هاي مايع ازگاز طبيعي مي شود انرژي مبناي توسعه است و ايران تلاش خود را مصروف توسعه ذخاير كلان گاز طبيعي و فروش گاز به عنوان يك سوخت تميز به تمام مناطق كرده است. (احمد رهگذر ) معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اعلام اين مطلب در پاسخ به سوال خبرنگار شبكه خبري اخبار خليج مبني بر اين كه آيا ايران به دليل اين كه از سوي ايالات متحده به عنوان بخشي از (محور شرارت ) خوانده شده است نگران است يا خير گفت: ايران محور توسعه است نه محور ايران شرارت چنين مسائل سياسي را جدي نمي گيرد چرا كه اين قبيل مسائل در بلندمدت خود به خود از بين مي روند. وي با تاكيد بر بي اثر بودن تهديدات ايالات متحده گفت: متعاقب اين تهديدات در بازار سهام ايران هيچ تغييري ايجاد نشد و مردم نيز به اين تهديدات بي تفاوت بودند. براساس اين گزارش رهگذر در ادامه با اشاره به بي اثر بودن حوادث 11 سپتامبر بر ايران افزود: اقتصاد ما روند عادي خود را ادامه داد و خوشبختانه ما از سياست مستقل كشوري و منطقه اي خود تبعيت كرديم. اما آنچه كه نگران كننده و موجب اخلال در روند توسعه و منطقه مي گردد رژيم صهيونيستي اسرائيل است. اين مساله بايد هرچه سريع تر حل شود. اين گزارش در ادامه مي افزايد: از ايران ممكن است به دلايل زيادي در اخبار نام برده شود اما واقعيت غيرقابل ترديد اين است كه ذخاير كلاني از نفت و گاز در اختيار اين كشور است درصد 150 از ذخاير اثبات شده گاز جهان بخشي از اين ذخاير است. ذخاير اثبات شده نفت ايران معادل 90 ميليارد بشكه است. ذخاير گاز طبيعي ايران نيز رقمي معادل /26 3تريليون مترمكعب است. با درنظر گرفتن سهميه هاي جاري توليد نفت كه از سوي اوپك وضع شده است ايران توليد نفتي /4ميليون 1معادل بشكه در روز دارد. ضمن اين كه توليد گاز نيز به 100 ميليارد مترمكعب در سال بالغ از مي شود حدود يك صد ميليارد مترمكعب گاز توليدي، حدود ميليارد 60 مترمكعب آن به مصرف داخلي مي رسدميليارد 250 مترمكعب از اين رقم نيز به ميادين نفتي تزريق 10 ميليارد مترمكعب آن سوزانده و حدود 53 ميليارد مترمكعب از آن نيز صادر مي شود. اين گزارش همچنين در ادامه به نقل از معاون مديرعامل شركت ملي نفت مي افزايد: گاز براي ايران بخشي كليدي محسوب مي شود و در حال حاضر ما تلاش خود را معطوف مهمترين ميدان گازي خود، پارس جنوبي كرده ايم. در يك دوره پنج ساله، توليد گاز در اين ميدان برابر 2 خواهد شد و به 550 ميليون مترمكعب در سال خواهد رسيد. فعلا 12 فاز براي توسعه اين ميدان در نظر گرفته شده است. بسياري از قراردادها به شركت هاي فعال در زمينه توسعه اين ميدان واگذار شده است و به زودي قرارداد توسعه فازهاي 9 و 10 نيز واگذار مي شود. به گفته رهگذر توليد گاز طبيعي مايع ( ال ان جي ) نيز از ديگر حوزه هاي مهم مورد نظر در زمينه توسعه صنايع گاز كشور است. وي در اين خصوص گفت: ما به ال ان جي از زاويه صادرات نگاه مي كنيم. با افزايش تقاضاي ال ان جي در بازارهاي آسيا ايران چند واحد بزرگ توليد ال ان جي ايجاد خواهد كرد. هند يكي از مهمترين بازارهاي مورد نظر ايران است و دو كشور در زمينه تجارت گاز جدي هستند. ما به فكر جايگزين هايي براي تامين گاز هند بوده و نسبت به احداث يك خط لوله مستقيم زيردريايي به هند كه از آبهاي پاكستان مي گذرد در چارچوب يك قرارداد دو جانبه بسيار خوش بين تا هستيم حدود 6 ماه ديگر جزئيات بيشتري در اين خصوص اعلام خواهد شد. به گفته وي مذاكره با هند در مورد پروژه گاز خليج فارس جنوب آسيا (گوسا ) نيز ادامه داد. توسعه پروژه گوسا از طريق واردكردن قطر و تركيب گاز ايران و قطر براي عرضه به هند از مباحث قابل بررسي در اين زمينه است و در اين صورت تنها يك خط لوله گاز به هند مورد نياز خواهد بود نه دو خط لوله. رهگذر در ادامه با اشاره به تمايل ايران جهت حضور جدي در بازار جي تي ال (توليد سوخت هاي مايع از گاز ) گفت: دو پروژه مطالعه امكان سنجي يكي با مشاركت شركت شل و ديگري با مشاركت شركت هاي ( موگاز ) آفريقاي جنوبي و (استات اويل ) نروژ در دست بررسي است. وي افزود: جي تي ال يك صنعت جذاب است كه ايران در مورد آن بسيار جدي است. با توجه به تمركز ما بر صنايع مرتبط با گاز، صنعت جي تي ال با وجود نياز به سرمايه گذاري هاي فراوان براي ما بسيار مهم است. رهگذر با اشاره به اهميت صنايع پتروشيمي در توسعه كشور گفت: ما در حال توسعه صنايع پتروشيمي خود هستيم واحد 40 اولفين در حال احداث طي 3 تا 4 سال آينده توليدي معادل 3 ميليون تن اتيلن در سال خواهند داشت. پيشنهاداتي براي احداث واحدهاي كراكر نيز به زودي دريافت وي مي شود با ابراز نگراني از قيمت هاي نفت و اعتقاد به تعيين قيمت نفت در چارچوب عرضه و تقاضاي بازار نفت گفت: افزايش اخير در قيمت نفت به دليل افزايش احتمال حملات نظامي عليه عراق و افزايش تنش در منطقه روي داد، ما قادر به پيش بيني قيمت ها نيستيم و بايد منتظر حوادث باشيم.