Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810118-54645S5

Date of Document: 2002-04-07

اهداف قانون جديد ماليات ها تا كارائي كامل سازمان امورمالياتي تحقق نمي يابد گروه اقتصادي: پس از ده سال انتظار سرانجام از ابتداي سال 1381 با اجراي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم يكي از موانع عمده سرمايه گذاري در كشور رفع مي شود. رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران ديروز با اعلام اين مطلب افزود، اين رخداد مي تواند، با اصلاح نظام بانكداري ايران و تصويب و اجراي ((قانون بازار اوراق بهادار ) ) همراه با فرآيند ملموس خصوصي سازي در سال 1381 نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي ايران محسوب شود. وي اضافه كرد: اهداف قانون جديد ماليات ها زماني كاملا محقق مي شود كه سازمان جديد امور مالياتي در اجرا از كارايي لازم برخوردار باشد. رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران با اشاره به فهرست تغييرات بنيادي انجام شده در زمينه عدالت مالياتي تصريح كرد: عدالت مالياتي ناشي از منطقي كردن معافيت ها، تعديل نرخ هاي مالياتي و طبقات درآمدي منطبق با شاخص هاي اقتصادي، نحوه رسيدگي و استفاده از خدمات حسابداران رسمي در تشخيص ماليات و اجتناب از تشخيص علي الراس، انعطاف پذيري هزينه هاي قابل قبول و استهلاك ها، موثر بودن تشويق ها، جرايم، مجازات هاي مالياتي و... است. وي گفت: با اين اصلاحات، موديان مالياتي بهانه اي براي رعايت نكردن قانون نداشته و بهتر است، از طريق پرداخت مالياتي عادلانه در تحقق توسعه اقتصادي و گسترش رفاه و عدالت اجتماعي سهمي متناسب با درآمد خود داشته باشند. سلامي افزود: درآمدهاي بالاي 50 ميليون ريال در ماه حداكثر با ماليات هاي متوسطي با نرخ هاي 25 تا 30 درصد مواجه خواهند بود كه اين رقم نسبت به گذشته تقريبا 50 درصد كاهش داشته است. وي در پايان يادآور شد: اين نرخ در مورد درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت ها پس از كسر معافيت هاي قانوني حداكثر 25 درصد است. وي همچنين گفت: با هدف بررسي ابعاد اصلاحات انجام شده در قانون نظام ماليات ها، سمينار يك روزه قانون جديد ماليات هاي مستقيم به همت انجمن حسابداران خبره ايران، چهارم ارديبهشت ماه جاري در مركز همايش هاي زكرياي رازي تهران برپا مي شود. اين سمينار با حضور بيش از يك هزار نفر از مديران، كارشناسان مالي، حسابداران، حسابرسان، كارشناسان ارشد مالي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي، كارشناسان مالياتي، موديان و... برگزار مي شود. وي اظهار داشت: اين سمينار فرصتي را براي موديان شركت ها و صاحبان مشاغل فراهم مي آورد تا ضمن آشنايي با قانون ماليات هاي مستقيم، عمليات مالي خود را با اين قانون جديد تطبيق دهند تا هم از مزاياي آن استفاده كرده و هم با جرايم سنگين پيش بيني شده در اين قانون روبرو نشوند.