Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810118-54645S2

Date of Document: 2002-04-07

قرارداد تجارت آزاد آمريكا و سنگاپور بزودي نهائي مي شود گروه اقتصادي: مناطق آزاد صنعتي در اندونزي و ديگر كشورهاي جنوب شرق آسيا از قرارداد تجارت آزاد آمريكا و سنگاپور كه مراحل نهائي خود را طي مي كند سود خواهند برد. فرستاده آمريكا براي مذاكره با كشورهاي آسه آن در ديدار از منطقه آزاد صنعتي بينتان اندونزي با اعلام اين خبر افزود نخستين منطقه اي كه از اين قرارداد آمريكا با سنگاپور سود خواهد برد منطقه بينتان اندونزي است كه جزيره اي در نزديكي سنگاپور است. اين قرارداد با هدف توسعه تجارت ميان آمريكا با منطقه آسه آن طراحي شده است. در حال حاضر 35 شركت داخلي و خارجي كه حدود 13 هزار نفر را در استخدام دارند در منطقه آزاد بينتان فعال هستند. در سال 2001 صادرات از اين منطقه به 283 ميليون دلار بالغ شده است. براساس توافقي كه ميان آمريكا و سنگاپور تحقق خواهد يافت نزديك به 100 محصول توليدي صنعت رايانه كه در منطقه آزاد تجاري سنگاپور توليد مي شود بدون هيچ تعرفه و مقررات به آمريكا صادر خواهد شد.