Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810118-54638S1

Date of Document: 2002-04-07

پيامد بارندگي هاي اخير گيلان برطرف شدن كم ( آزولا ) و خسارت به شاليزارها آبي، رشد باران هاي بهاري نوروز امسال در گيلان موجب شادماني كشاورزان برنجكار و چايكار و آماده شدن زمين براي كشت و كار شده است. يكي از كشاورزان شرق گيلان گفت: بارندگي هاي به موقع فصل بهار، وضعيت مناسبي را براي كشت برنج در استان فراهم كرده است. يحيي اميدزاده با اظهار خوشحالي از بارش هاي قابل توجه سال نو در استان گفت: اين بهترين هديه اي است كه كشاورزان در روزهاي آغاز سال، از خداوند دريافت كرده اند. وي افزود: به رغم كم آبي و بروز مشكلات در چند سال گذشته، اكثر كشاورزان گيلاني با بارندگي هاي اخير، نسبت به كشت و كار خوب در سال جديد اميدوار شده اند. سيدمحمود نصيري كارشناس كشاورزي گفت: چنانچه كشاورزان زمين هاي خود را شخم زمستانه زده باشند، بارندگي هاي اخير مي تواند به ميزان قابل توجهي نياز اين اراضي را در فصل تابستان به آب كاهش دهد. وي افزود: از اولين روزهاي سال نو كشاورزان شاليكار استان نشاي برنج را در زمين هاي آب تخت شده آغاز كرده اند. استان گيلان داراي 400 هزار هكتار زمين كشاورزي است كه از اين ميزان 230 هزار هكتار هر سال زير كشت برنج مي رود و 34 هزار هكتار باغ چاي است. ميزان توليد سالانه برنج سفيد و چاي خشك استان گيلان به ترتيب حدود 600 و 55 هزار تن در سال است. ميزان آب مورد نياز زمين هاي كشاورزي استان در طول هر سال زراعي حدود دو ميليارد و 800 ميليون مترمكعب برآورد شده است. هواشناسي گيلان اعلام كرده است در 10 روز نخست سال جديد در مناطق مختلف استان به تناوب بيش از 20 ميلي متر باران باريده است. مزاحمت گياه (آزولا ) براي كشت برنج اما از سوي ديگر رويش گسترده و انبوه گياه مزاحم و وارداتي (آزولا ) در زمين هاي كشاورزي، كشت برنج را در گيلان تا حدي با مشكل روبه رو كرده است. به گفته كشاورزان به دليل مساعدت هوا در فصل پاييز و زمستان امسال، گياه ( آزولا ) رشد و گسترش بي سابقه اي در زمين هاي شاليزاري پيدا كرده به نحوي كه نشاء برنج در اين زمين ها، آسيبپذير است. يكي از كشاورزان شاليكار گفت: گياه آزولا به دليل رشد سريع، روي نشاي را مي پوشاند و نشاي برنج پس از مدتي به دليل قرار گرفتن در شرايط كم نوري، از بين مي رود. مجيد يوسفي از برنجكاران شهرستان رودسر افزود: گياه آزولا با پوشش كامل بر سطح زمين هاي نشاكاري شده، موجب خفگي و نابودي تدريجي نشاي برنج در مدت كمتر از ده روز مي شود. وي گفت: گرچه كشاورزان شاليكار قبل از نشا، اين گياه بي ريشه را از سطح زمين هاي خود جمع آوري مي كنند اما آزولا در مدت كوتاهي دوباره در همه جا رشد و نمو مي كند. محمد ساماني برنجكار ديگر گفت: رويش سرسام آور گياه ( آزولا ) حدود پنج سال است كه در مناطق شاليزاري استان گيلان شيوع پيداكرده و هر سال در مناطق بيشتري گسترش مي يابد. وي افزود: جمع آوري گياه آزولا از هر هزار مترمربع زمين براي آماده سازي شاليزارها در فصل نشا حدود 50 هزار ريال هزينه دارد. (سرخس آزولا ) در سال 1365 توسط سازمان تحقيقات علمي صنعتي ايران از كشور فيليپين به عنوان گياه جاذب ازت هوا براي اجراي طرح هاي مطالعاتي وارد كشور شد. آزولا از خانواده سرخسي ها داراي رنگ سبز و قرمز آجري است كه به تناسب دريافت نور، رنگ آن تغيير مي كند. اين گياه داراي ريشه هاي چند ميلي متري است كه در سطح آب و مناطق مرطوب سريعا رشد يافته و جوانه ها بر روي گياهان قديمي تر مي رويد و با پوشاندن گياهان زيرين، از آنها به عنوان منبع غذايي استفاده مي كند. آزولا به راحتي به وسيله جريان هاي آب و پرندگان و وسايط نقليه، جابه جا مي شود و در مدت كوتاهي منطقه وسيعي را فرا مي گيرد. اكنون پس از گذشت چند سال اكثر مناطق آبگير و زمين هاي كشاورزي استان گيلان به ويژه تالاب بين المللي انزلي به شدت در چنبره رويش سريع اين گياه مزاحم گرفتار آمده است. كارشناسان شيلات معتقدند: رشد شناور و سرسام آور اين گياه در سطح تالاب انزلي باعث شده است تا اكثر گياهان بومي اين زيستگاه جهاني به دليل خفگي نابود شوند و نفس زندگي اين اكوسيستم چند صد هزار ساله به شمار بيفتد. يك كارشناس شيلات استان گيلان در اين باره گفت: علاوه بر نابودي گياهان بومي تالاب انزلي پوشش كامل سطح آب تالاب از اين گياه مانع نفوذ نور و رشد گياهان اكسيژن ساز شده و گسترش و رشد باكتري ها متعفن غيرهوازي را به دنبال داشته است. وي افزود: اين فرآيند ناسالم زيست محيطي به همراه ساير آلاينده هاي صنعتي و انساني، چرخه حيات آبزيان را در تالاب انزلي به عنوان مهمترين زايشگاه جنوبي ماهيان درياي خزر به مخاطره جدي انداخته است. وي گفت: گروهي بدون مطالعه كارشناسي گياه آزولا را با هدف تامين خوراك دام، طيور و آبزيان وارد كشور كردند و امروز كه كنترل آن از دست در رفته و در زمينه هاي زيست محيطي و كشاورزي تبديل به بلا شده است، هيچ كس مسووليت آن را نمي پذيرد. اين كارشناس گفت: در شرايط حاضر مسوولان چون امكانات كنترل اين گياه پررشد را ندارند، ترجيح مي دهند در اين باره سكوت كنند. بهمن زماني كارشناس كشاورزي گيلان نيز گفت: در كشورهاي جنوب شرقي آسيا از گياه آزولا به صورت يك نعمت خدادادي استفاده مي شود درحالي كه در كشور ما اين گياه تبديل به يك آفت بزرگ شده است. وي افزود: اين گياه جزو گياهان نادري است كه با جذب ازت هوا و انتقال آن به خاك، باعث غني سازي خاك هاي زراعي فقير مي شود. وي گفت: گياه آزولا با برخورداري از ارزش غذايي و پروتئيني قابل توجه در اكثر كشورها براي تغذيه دام، طيور و آبزيان مورد استفاده قرار مي گيرد، درحالي كه در كشور ما به اين مهم توجه چنداني نشده است. وي افزود: گياه آزولا به رغم برخورداري از مزيت هاي فراوان غذايي و موارد استفاده گوناگون، اگر با شيوه مناسب، كنترل و بهره برداري نشود به دليل برخورداري از مزيت رشد سريع، به عنوان يك عامل خسارت زا به كشاورزي و محيط زيست عمل مي كند.