Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54636S2

Date of Document: 2002-04-06

هنرمند براي توليد اثر هنري انگيزه هاي دروني دارد هنر از ديدگاه من پديده اي دروني، قلبي و روحي است و براي هنرمند طرح اين مساله كه هنرهاي تجسمي چه جايگاهي در ميان مردم دارند، چندان اهميتي ندارد. حسين صدري هنرمند نقاش در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: اين مقوله براي منتقدان هنري اهميت زيادي دارد و آنان مطالب پيرامون اين قضيه را مورد نقد و بررسي قرار مي دهند; منتها هنرمند براي هنرمند بودن و توليد آثار هنري انگيزه هاي شخصي و دروني دارد و انديشيدن به اين مساله كه هنر وي چه جايگاهي در بين مردم دارد از وظايف نقاش به شمار نمي آيد; مگر اينكه نقاشان نگاه نقادانه به قضيه داشته و شخصيت اجتماعي خود را عوض كنند. وي ادامه داد: هنر چون چشمه اي است كه مي جوشد و در فكر راه باريكه و جويبار و نحوه جاري شدن نيست، نقاش نيز تنها به جايگاه هنر نمي انديشد; از سوي ديگر جايگاه هنر از ديدگاه منتقدان بحثي پيچيده است كه در صورت آزاد بودن و تاثيرناپذيري از مقولات سياسي جايگاه خود را در ميان توده هاي مردم و جامعه باز خواهد كرد. كمااينكه اگر هنر طعمه مسايل سياسي و انگيزه هاي ثانوي نشود و سالم باشد، عالي ترين جايگاه را در متن هر جامعه خواهد داشت. حسين صدري درباره نقش هنرهاي تجسمي در هويت بخشي با جامعه گفت: از ديدگاه منتقدان هر هنري با فرهنگ خاص خود شناخته مي شود. اگر به گذشته انسان نيز رجوع شود، از نسلهاي پيشين بشري تنها فرهنگ و هنر آنها باقي مانده و آنچه ما را متوجه سنتهاي قديمي و شخصيت گذشتگان مي كند بازمانده هاي هنري است. اين هنرمند نقاش در پايان تصريح كرد: با توجه به اين امر هنر برگي ماندگاراز هويت ملي است و ما نيز نسلي هستيم كه به وسيله آن در صحنه تاريخ باقي خواهيم ماند.