Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54635S8

Date of Document: 2002-04-06

جبرئيل رجوب: براي شارون پرچم سفيد بالا نمي بريم تا چند هفته پيش، اسرائيلي ها، سرهنگ ((جبرئيل رجوب ) ) را يكي از معدود مقامات امنيتي فلسطين مي دانستند كه درحملات به اسرائيل دخالتي ندارد. رجوب كه رهبري واحد امنيتي كرانه باختري را به عهده دارد، يكي از جانشينان احتمالي ياسرعرفات به حساب مي آيد كه در مقابل اسرائيل موضعي ملايمتر دارد; اما با شدت گرفتن درگيريها در روزهاي تانك هاي اخير، اسرائيلي اكنون به پشت درهاي دفتر او نيز در نزديكي رام الله رسيده اند. اسرائيلي ها او را هم به طراحي حملات انتحاري متهم مي كنند. هفته نامه نيوزويك اخيراگفت وگويي تلفني با او انجام داده كه مي خوانيد. * اطراف دفتر شما اوضاع چگونه? است - اسرائيلي ها ما را محاصره كرده اند. فكر مي كنم اين بخشي از برنامه شارون براي تخريب دولت خودگردان فلسطين او است مي خواهد همه چيز را ويران كند. آنها ادعا مي كنند كه برخي افراد تحت تعقيب درون اين دفتر هستند. اما حقيقت آن است كه هيچ كس در اينجا نيست. * شايد برخي از اعضاي نيروي شما از سوي اسرائيلي ها تحت تعقيب? باشند -از نظر اسرائيل، همه فلسطيني ها تحت تعقيبهستند. همه ما از نظر آنها فراري هستيم، حتي ياسرعرفات. * گزارش هايي شنيده ايم مبني بر اين كه مروان برغوتي رهبر فتح در كرانه باختري از افراد تحت تعقيباسرائيل در دفتر شما پنهان شده است. - مي توانيد از قول من بگوييد كه مروان برغوتي در دفتر من نيست. * اسرائيل مي گويد حملات انتحاري فلسطينيان فرصت دستيابي به صلح را نابود كرده است. - اين واكنش به اقدامات آنهاست. مطمئن هستم كه شما در تلويزيون شاهد جنايات آنها هستيد. آنها ايجاد نااميدي مي كنند و اين احساس به حملات بيشتر منجر مي شود. تنها صلح است كه براي اسرائيلي ها امنيت به همراه مي آورد نه تيراندازي بيشتر. * با كداميك از مقامات آمريكايي در تماس? هستيد - ما براي گفت وگو با آمريكاييها تلاش مي كنيم و سعي مي كنيم شرايط را براي آنها توضيح اما دهيم مساله اينجاست كه ما نفوذي بر آمريكاييها نداريم. به نظر من تنها كسي كه مي تواند اسرائيل را متوقف كند، آمريكاست و اميدوارم اين كار را بكنند. * مشخصابا چه كسي در ارتباط? هستيد - من با همتايان خودم كه در گذشته هم با آنها سرو كار داشته ام در تماس هستم. با افرادي در سفارت و كنسولگري هم در ارتباطم. آنها * در پاسخ چه? مي گويند - ما به آنها مي گوييم كه بايد براي متوقف كردن اسرائيلي ها مداخله كنند و هيچ كس ديگر در دنيا نمي تواند چنين كاري كند. * درباره وضعيت ياسرعرفات چه? مي دانيد - ابوعمار روحيه بالايي دارد و كاري را مي كند كه همه از او انتظار دارند، او نماد ملت فلسطين است; رهبري كه به سرنوشت اعتقاد دارد. * به سرنوشت اعتقاد? دارد - او معتقد است كه هر چيزي به دليلي اتفاق مي افتد. * اسرائيلي ها گفته اند كه به او آسيبي نمي زنند. اين وعده را چگونه? مي بينيد - به او آسيبي? نمي زنند پس چرا در چند متري دفتر او مستقر? شده اند همين ديروز يكي از محافظان او به ضرب گلوله در دفترش كشته شد. اسرائيلي ها دوبار براي ورود به آن ساختمان تلاش كردند. به نظر من آنهامي خواهند به او آسيب بزنند. * اگر اين طور شود چه اتفاقي? مي افتد - به نظر من اين يك فاجعه براي تمام منطقه خواهد بود. اين كار هر گونه اميد براي دستيابي به صلح حتي تا نسل هاي آينده را نابود مي كند. * اما از نظر اسرائيلي ها عرفات كاري براي توقف حملات انتحاري توسط حماس و توسط گروه خودش نكرده است. سرويس امنيتي شما نمي توانست با سركوب حماس از شدت گرفتن درگيريهاجلوگيري? كند - فكر نمي كنم پرسيدن اين سوال از من معنايي داشته باشد. به ما نگاه كنيد. همه ما در زندان هستيم. شارون همه فلسطينيان را به زندان انداخته. چطوراز ما انتظار داريد جلوي بمبگذاريها را? بگيريم شارون عامل اين اوضاع است. * اسرائيل مي گويد فلسطيني ها پيشنهاد آتش بس آنتوني زيني فرستاده ويژه آمريكا را رد كرده اند. - ما آماده بوديم آن را مي توانيد بپذيريم از قول من بگوييد كه ما آماده اجراي طرح تنت هستيم، اما همانطور كه تنت گفته است نه آن طور كه شارون مي خواهد. * اين اختلاف در? كجاست - سند جديدي كه ما از زيني دريافت كرديم هيچ ارتباطي با گزارش ميچل نداشت و در آن به هيچ برنامه اي براي عقبنشيني اسرائيلي ها اشاره اي نشده است. اسرائيلي ها بايد به مرزهاي پيش از انتفاضه بازگردند. بدون اين كار هيچ آتش بسي ممكن نخواهد بود. * به شما اجازه مي دهند كه از دفترتان خارج? شويد - من خير اينجا در زندان هستم. اسرائيلي ها * و فلسطيني ها چطور مي توانند راهي براي خروج از اين وضعيت? بيابند - اين به شارون بستگي دارد. هيچ فلسطيني پرچم سفيد براي او بالا نمي برد خون، خون به دنبال دارد.