Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54635S2

Date of Document: 2002-04-06

ارزيابي مقام معظم رهبري از تحولات اخير خاورميانه تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، ديروز در خطبه هاي نماز جمعه تهران، جنايات اخير رژيم صهيونيستي را در فلسطين اشغالي، فاجعه عميق انساني برشمردند و با محكوميت شديد حمايت هاي آمريكا از اين جنايات، كشورهاي اسلامي و عربي را به تحريم نفتي اسرائيل و حاميانش و ملت هاي مسلمان را به حمايت مالي از ملت مظلوم فلسطين فراخواندند. مقام معظم رهبري، شدت و عمق جنايات اخير اسرائيل را بسيار كم سابقه برشمردند و تصريح كردند در يك طرف واقعيت جاري در فلسطين اشغالي، رژيم صهيونيستي به عنوان نماد خونخواري، وحشيگري و بي اعتنايي به همه موازين و حقوق و ارزش هاي بشري ايستاده است و در طرف ديگر آن، ملت بجان آمده فلسطين با مقاومت قهرمانانه و مظلومانه خود، در مقابل غاصبان وطنش صف آرايي كرده است. ايشان با دعوت از جامعه جهاني و وجدان جهاني براي داوري و قضاوت در مورد واقعيات جاري در فلسطين تاكيد كردند اگر چه صهيونيستها بر بسياري از رسانه هاي جهان مسلط هستند اما همين تصاوير محدود كه تنها گوشه هايي از حقايق دهشت بار فلسطين را بازگو مي كند، مي تواند وجدان جهاني را در قضاوت صحيح درمورد اوضاع فلسطين كمك كند. رهبر معظم انقلاب اسلامي با فراخواندن مسيحيان جهان به اعتراض عمومي بر ضد حمله نظاميان صهيونيست به كليساي بيت لحم و قتل يك كشيش مسيحي افزودند: مسئله فلسطين تنها يك مسئله اسلامي نيست بلكه مسئله اي انساني و بشري است و هر كس مي تواند با تكيه بر ارزشها و مباني انساني درمورد فاجعه فلسطين قضاوت كند و واكنش نشان دهد. مقام معظم رهبري با اشاره به موضعگيري دولت هاي اروپايي و غير اروپايي در مخالفت با اقدامات رژيم صهيونيستي خاطر نشان كردند: به رغم واكنش عمومي جهان، دولت آمريكا با اتخاذ بدترين موضع ممكن، يكسره از جنايات و عمليات نظامي ارتش صهيونيست دفاع كرده است. ايشان با اشاره به سخنراني اخير رئيس جمهور آمريكا خاطر نشان كردند: اين شخص ضمن حمايت كامل از صهيونيستها، براي خالي نبودن عريضه توقف شهرك سازي در مناطق فلسطيني نشين را خواستار مي شود در حاليكه همه مي دانند درندگان حاكم بر رژيم صهيونيستي، هيچگاه به اين گونه حرفها كوچكترين توجهي نخواهند كرد. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به اقدامات رئيس جمهور آمريكا از جمله خروج از پيمان حفظ محيط زيست جهاني، خارج شدن از پيمان محدوديت سلاحهاي ضد موشكي، تهديد و تحقير هر روزه ملتها و دعوت ملت هاي غربي به تنفر از مسلمانان و شرقيها افزودند: موضعگيري رئيس جمهور آمريكا، به طور دائم در نقطه مقابل صلح جهاني بوده است و بايد فكر كرد كه چه كساني در پشت پرده، وي و ديگر دولتمردان آمريكا را اداره و هدايت مي كنند. ايشان با اشاره به موضعگيري جرج بوش مبني بر تروريست بودن ملت فلسطين و بر حق بودن عمليات نظامي ارتش رژيم صهيونيستي، از جامعه جهاني سئوال كردند: آيا ملتي كه از جور و ستم و كشتار و ويرانگري هر روز اشغالگران وطنش، به جان آمده و بهترين جوانان خود را، راهي ميدان مبارزه و شهادت مي كند تروريست است يا رژيم اشغالگري كه همه راهها را بر اين ملت مظلوم بسته است و هر روز با تانك و هواپيما و موشك، خانه و كاشانه آنها را بر سرشان خراب مي كند و آنها را آواره رهبر? مي سازد معظم انقلاب اسلامي با اشاره به تاييد هميشگي آمريكا از جنايات اسرائيل خاطر نشان كردند: اگر چراغ سبز آمريكا نبود رژيم صهيونيستي فجايع كنوني را بوجود نمي آورد بنابراين دولت آمريكا در همه جناياتي كه اين روزها، ارتش اسرائيل انجام مي دهد شريك جرم است. ايشان انتفاضه را قيام خود جوش يك ملت خواندند و افزودند: كسي نمي تواند اين مسئله را به گردن كشور يا ملت ديگري بياندازد چرا كه ملت فلسطين تنها با تكيه بر شرف و عزت و هويت و آگاهي خود به ميدان مقابله بارژيم صهيونيستي شتافته است. رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به اتهامات رئيس جمهور آمريكا به ايران و چند كشور ديگر درمورد دخالت در اوضاع فلسطين افزودند: اينگونه موضعگيريها دولت آمريكا را در چشم مردم جهان منفورتر مي كند و امروز در دنياي اسلام هيچ دولتي منفورتر از آمريكا نيست و اين واقعيت در حمايت پرشور ملتها از ملت فلسطين و تنفر آنها از صهيونيستها و حاميانشان مشخص و قابل درك است. مقام معظم رهبري، منطق آمريكا را براي اداره جهان، منطق زور خواندندو افزودند: قبل از اين نيز، هيتلر در صدد همين كار بود اما شكست نازيسم وشكست مفتضحانه آمريكا در ويتنام نشان داده است كه منطق زور، نتيجه اي جز شكست و ناكامي بدنبال نخواهد داشت. حضرت آيت الله خامنه اي عزم، اراده و اعتقاد ملتها را قدرت شكست ناپذير تاريخ برشمردند و افزودند: قدرت خداوند، حامي قدرت ملتهاست و هر كسي با نيروي ملتها درافتد، خرد و نابود مي شود و آمريكا هم به همين سرنوشت دچارخواهد شد. رهبر معظم انقلاب، شكست محتوم رژيم صهيونيستي را باطن و جوهره حقيقي حوادث جاري در فلسطين اشغالي ارزيابي كردند و افزودند: سازمانهاي مبارز فلسطيني نظير فتح، حماس، جبهه خلق براي آزادي فلسطين، جهاد اسلامي و ديگر گروهها، راه حقيقي نجات فلسطين يعني فداكاري و ايثار را درك كرده اند و به اين حقيقت پي برده اند كه دشمن در مقابل ناتوان شهادت طلبي، است. ايشان تصميم عرفات مبني برآمادگي براي شهادت را موضعي مناسب برشمردندو خاطرنشان كردند: مردم فلسطين راه شهادت را انتخاب كرده اند و اميدواريم مسئولان تشكيلات خودگردان هم بر اين مواضع خود بايستند و تسليم نشوند. رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به بي اعتنايي كامل رژيم صهيونيستي به قوانين و قطعنامه هاي جهاني، مذاكره بااين رژيم را راهي غلط و بي نتيجه خواندند و خاطرنشان كردند: اوضاع امروز رام الله و حمله به مقر حكومت خودگردان، نتيجه بي اعتنايي كامل اسراييل به توافقنامه هايي است كه امضا مي كند. بنابراين، مذاكره و گفتگو هيچ ثمري در پي نخواهد داشت. ايشان با تاكيد مجدد بر راه حل پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران مبني بر نظرخواهي از ساكنان حقيقي فلسطين افزودند: بايد تمامي آوارگان فلسطيني به وطنشان بازگردند و سپس از آحاد ملت فلسطين اعم از مسلمانان، مسيحيان و يهوديان براي تعيين حكومت فلسطين نظرخواهي شود. مقام معظم رهبري با اشاره به انطباق طرح پيشنهادي ايران با مباني دموكراسي و حقوق بشر افزودند: اين راه حل، كاملا منطقي و قابل اجراست و همه كشورهاي عربي و اسلامي، ديگر كشورها و مجامع جهاني بايد براي تحقق آن تلاش كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي با انتقاد از نتايج ضعيف نشست سران عرب در بيروت و اجلاس اخير وزيران امورخارجه سازمان كنفرانس اسلامي در مالزي، كشورهاي عربي و اسلامي را به تحريم نفتي اسراييل و كشورهايي كه با رژيم صهيونيستي روابط حسنه دارند، فرا خواندند. مقام معظم رهبري با اشاره به استفاده آمريكا از گندم و محصولات غذايي به عنوان يك سلاح افزودند: اگر كشورهاي اسلامي و عربي بطور متقابل از اين ابزار استفاده كنند و فقط يك ماه، بعنوان حمايت از ملت فلسطين، اسراييل و حاميانش را تحريم نفتي كنند، دنيا تكان خواهد خورد. ايشان قطع تمام روابط و قراردادهاي سياسي و اقتصادي بارژيم صهيونيستي را از ديگر اقدامات ضروري جهان اسلام و كشورهاي عربي دانستند و خاطرنشان كردند: ملتها از اينگونه كارها خوشحال مي شوند و از دولتهاي اجراكننده آن حمايت مي كنند همانگونه كه اگر دولتي روابط پنهان با اشغالگران فلسطين برقرار كند، ملتها را بشدت خشمگين مي كند. مقام معظم رهبري با تاكيد بر لزوم فعال شدن سازمان ملل و مجامع مدعي حقوق بشر در دفاع از فلسطين، كمك مالي، غذايي و دارويي به ملت فلسطين راوظيفه همه دولتها و ملتها برشمردند و تصريح كردند: ملت ايران، پيشاپيش همه ملت ها، همواره از مظلومان فلسطيني حمايت كرده است و اكنون نيز اگر هر يك از مسلمانان جهان هزار تومان به ملت فلسطين كمك كند، سرمايه اي عظيم براي آن مردم مظلوم جمع آوري خواهد شد. حضرت آيت الله خامنه اي تظاهرات روز جمعه ملت ايران را در دفاع از ملت فلسطين، بسيار با ارزش برشمردند و افزودند: اينگونه حركات باعث افزايش روحيه مردم فلسطين و استقامت و پايداري آنان مي شود. حضرت آيت الله خامنه اي در خطبه اول نماز با قدرداني صميمانه از برگزاري پرشكوه مراسم عزاداري اباعبدالله الحسين عليه السلام در سراسر كشور و احترامي كه ملت مومن و شجاع ايران، همزمان با آغاز سال جديد براي ماه محرم و امام حسين عليه السلام قايل شدند، افزودند: مردم، با حضور پرشور خود در مراسم عزاداري ماه محرم و بزرگداشت قيام عاشورا، بار ديگر نشان دادند كه اين راه را با معرفت و آگاهي انتخاب كرده اند. ايشان با اشاره به همزماني آغاز فصل بهار با ماه محرم، خاطرنشان كردند: امسال، فصل رويش طبيعت با مراسم عزاداري محرم و عاشورا كه همراه با تفكر، رويش، انديشه و آگاهي بخشي است، همزمان شد و مردم ايران بخوبي قدردان امام حسين ( ع ) بودند. مقام معظم رهبري برگزاري نماز ظهر عاشورا را از ديگر نقاط برجسته مراسم عزاداري اين روز برشمردند و آن را نشانه اهتمام مردم به نماز و ذكر و ياد خدا دانستند. حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با اشاره به آرامش فضاي اجتماعي و سياسي كشور، لازمه رسيدگي مسئولان به امور مردم و حل مشكلات آنان و سازندگي را ادامه اين فضاي آرام دانستند و تاكيد كردند: همه آحاد مردم بخصوص گويندگان، نويسندگان، سياسيون و تاثيرگذاران بر افكار عمومي بايد همت و تلاش خود را بر حفظ فضاي محبت و عطوفت قرار دهند زيرا فضاي مجادلات سياسي به ضرر پيشرفت و سعادت كشور است. ايشان خاطرنشان كردند: ملت ايران، ملتي بزرگ و داراي عناصر فراوان قدرت همچون، عزم، ايمان، ابتكار و مسئولاني مخلص مي باشد و شايسته است تا هرچه سريعتر به سرمنزل امن و سعادت و پيشرفت برسد. رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به تعطيلات طولاني در آغاز هر سال آن را خلاف مقررات، بدون منطق و به ضرر فعاليتهاي اقتصادي، علم، تحصيل و زندگي روزمره مردم دانستند و تاكيد كردند: همه مردم و مسئولان بايد تصميم بگيرند تا اين تعطيلات را كاهش دهند.