Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54634S5

Date of Document: 2002-04-06

شهروندان قزويني دربرابر حوادث شهري بيمه مي شوند گروه شهرستانها: شهردار قزوين از بيمه شدن شهروندان اين شهر دربرابر حوادث شهري خبر داد. وي گفت: با توجه به اينكه وظيفه شهرداري ايجاد آرامش و رفاه شهري است، شهرداري قزوين با بستن قرارداد با شركت بيمه، همه شهروندان را دربرابر حوادث شهري بيمه خواهد كرد. شهردار قزوين اين بيمه را شامل حوادث شهري و خدمات شهرداري دانست. جعفري همچنين خسارات ناشي از سقوط درختان روي افراد و وسائل نقليه، برق گرفتگي، آبگرفتگي واحدهاي مسكوني و تجاري، سقوط خودرو، مسموميت افراد بر اثر سمپاشي شهرداري، حوادث ناشي از رفع سد معبر، ريزش ديواره هاي مخروبه و ديگر حوادث را كه منجر به صدمه ديدن شهروندان شود، از موارد پرداخت بيمه اعلام كرد.