Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54631S3

Date of Document: 2002-04-06

رشد 60 درصدي در مصرف جهاني انرژي سال 20طي آينده مصرف جهاني انرژي طي 20 سال آينده رشدي معادل 60 درصد را شاهد خواهد بود. به گزارش نشريه نفت و گاز اداره اطلاعات انرژي آمريكا در تازه ترين پيش بيني خود از روند تحولات بازارهاي جهاني انرژي ضمن اعلام اين مطلب آورده است: بيشتر رشد مصرف جهاني انرژي طي دو دهه آينده از ناحيه كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. براساس اين گزارش مناطق آسيا شامل چين، هند و كره جنوبي ) آمريكاي، جنوبي و مركزي ضمن برخورداري از عمده ترين رشد مصرف، الگوي مصرف خود را به طور فزاينده اي، مشابه كشورهاي صنعتي ساخته اند. براساس پيش بيني اداره اطلاعات انرژي آمريكا انتظار مي رود مناطق مزبور رشد تقاضاي انرژي ثابتي در حدود 4 درصد در سال طي دوره پيش بيني داشته باشند. در بخش هايي از آسيا، آمريكاي مركزي و اروپا رشد مصرف حدودا نصف رشد پيش بيني شده در مصرف جهاني خواهد بود و انتظار مي رود درصد 83 از مجموع افزايش در مصرف انرژي به كشورهاي درحال توسعه اختصاص يابد. در بخشي از اين گزارش آمده است هرچند كشورهاي صنعتي در مقايسه با كشورهاي درحال توسعه سهم بيشتري از مصرف فرآورده هاي نفتي را به خود اختصاص داده اند اما طي دوره پيش بيني ( ) 20201999 اختلاف بين اين دو گروه تدريجا كاهش اين مي يابد گزارش حاكي است در سال 99 ميزان مصرف نفت در كشورهاي درحال توسعه معادل 58 درصد از مجموع نفت مصرفي در كشورهاي صنعتي بوده است. در حالي كه براساس اين پيش بيني رقم مزبور تا سال 2020 به حدود 90 درصد خواهد رسيد.