Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54620S3

Date of Document: 2002-04-05

كتابخانه مردانه بازي كن زنانه پيروز باش ( (امروز زن ها نيمي از نيروي كار جهان را تشكيل مي دهند. با اين حال در عرصه تجارت آمريكا حتي از نيمي از اقتدار موجود بهره مند نيستند. در ميان پانصد شركت خوش اقبال آمريكا تنها چهار مديرعامل زن به چشم مي خورد و تنها در چند سال اخير است كه در نيمي از اين پانصد شركت تعداد كارمندان عالي رتبه زن از يك نفر تجاوز كرده است. ?چرا زيرا اكثريت قريب به اتفاق زن ها هيچ گاه راه و رسم بازي تجارت را نياموخته اند. كتاب ((مردانه بازي كن، زنانه پيروز باش ) ) با اين جملات شروع مي شود. ( (گيل ايوانز ) ) نويسنده اين كتاب يكي از بانفوذترين مديران اجرايي آمريكا در دوران فعاليتش در فضاي مردسالار رسانه هاي گروهي با زنان بي شماري برخورد كرد كه همگي در محيط كار خود احساس درماندگي مي كردند گويي در بازي اي شركت داشتند كه قوانين آن را نمي دانستند. گيل ايوانز در اين كتاب به اين گونه زن ها مي گويد كه تجارت به واقع يك بازي است و مثل همه بازي هاي ديگر قوانين خاص خود را دارد. ايوانز دريافته است كه اغلب زن ها اين قوانين را نمي دانند. مردها، با اين قوانين آشنايي كامل دارند چرا كه خود اين قوانين را وضع كرده اند. اما زن ها همواره در حاشيه مانده اند زيرا نمي دانند چه وقت بايد با صراحت صحبت كرد، چه هنگام بايد مسئوليت پذيرفت، در هنگام مصاحبه چه بايد گفت و چه گام هاي موثري را مي توان در جهت رسيدن به موفقيت شغلي برداشت. ايوانز به هيچ وجه توصيه نمي كند كه همه زن ها بر طبق قوانين مردانه بازي كنند. زن ها با ويژگي هاي خاص خود قدم به عرصه تجارت مي گذارند. و با آگاهي و بهره گيري مناسب از اين ويژگي ها مي توانند گوي سبقت را از مردها بربايند. توانايي زن ها در ايجاد ارتباط موثر و نيروي شهودي آنها از جمله اين ويژگي ها به شمار مي رود. با اين حال زن ها بايد از قوانين بنيادي اين بازي آگاه باشند تا بتوانند با پيامدهاي هرگونه عملي و تاثير آن بر جايگاه شغلي خويش پي ببرند. كتاب مردانه بازي كن، زنانه پيروز باش راهنماي عملي مفيدي است كه مطالب آموزنده اي را در زمينه ارتباط شغلي زن و مرد آشكار مي كند. در بخشي از اين كتاب كه در فصل شركت در بازي آمده موقعيتي از زن و مرد در فضاي كاري تشريح شده است: موضوع: جلسه اي با حضور رئيس و عده اي از كارمندان. واكنش مرد: به رغم عدم آگاهي كامل در همه زمينه ها هرگاه نكته اي در محدوده اطلاعاتش به نظرش برسد آن را به روشني بيان مي كند. واكنش زن: با وجودي كه به صحت 95 درصد از اطلاعات خود اطمينان دارد و آمادگيش از همه حاضرين در جلسه بيش تر است اما به دليل ترديد مداومش از اظهارنظر خودداري مي كند. چنان كه قبلا نيز متذكر شدم مردها دوست دارند اظهارنظر كنند. از زماني كه جوان بوده اند با آنها مشورت كرده و از آنها خواسته اند كه نظرشان را بيان كنند. اگر جواب درست مي دادند جايزه مي گرفتند و اگر جوابشان نادرست بود براي تلاششان از آنها قدرداني مي كردند. همين رفتار را در محيط اداره در نظر بگيريد: همه ما شاهد بوده ايم كه مردها مي توانند با اطمينان كامل مسخره ترين عقايد دنيا را مطرح كنند. آنها با آب و تاب به تشريح پيشنهادها و برنامه هايي مي پردازند كه در نظر ما پست و بي ارزشند. آنها مي دانند كه تنها با اظهارنظرهاي سازنده شان شناخته مي شوند. ممكن است 95 درصد از پيشنهادهايشان خريداري نداشته باشد اما 5 درصد ديگر مي تواند آنها را بر مسند قدرت بنشاند. مردها زياد صحبت مي كنند. اما زن ها حتي اگر در مقام يك مدير باتجربه نيز باشند به قدر كافي صحبت نمي كنند. نكته اي در ارتباط با اين موضوع: پسرها در طي دوران كودكي خود در بازي هاي بي شماري كه شركت مي كنند باختن را آنها مي آموزند مي فهمند كه هر شكستي موقتي است و هر كسي مي تواند به وضعيت موفقيت آميز خود بازگردد. آنها مي دانند كه با بر زبان آوردن يك سخن نادرست در يك جلسه دنيا به آخر نمي رسد. زن ها وقتي مرتكب خطايي مي شوند يا وجهه خود را از دست مي دهند خود را شكست خورده مي دانند. از آن جا كه موفقيت برگ برنده ماست گمان مي كنيم تا زماني كه اطمينان صددرصد نداريم نبايد از چيزي سخن بگوييم. مسئله: اگر چيزي نگوييد هيچ كس حضور شما را احساس نمي كند. راه حل: محيط پيرامونتان را بررسي كنيد و برطبق آن رفتار كنيد. مثلا اگر در جلسه اي شركت كرده ايد به نحوه عمل و عكس العمل ديگران دقت كنيد. آيا آن ها مي خندند، شوخي مي كنند يا چيزي? مي خورند ظاهرشان جدي است يا? خير در برابر شخص كله گنده جلسه تسليم مي شوند يا همگي مثل كله گنده ها رفتار? مي كنند همه اظهارنظر مي كنند يا رئيس متكلم وحده? است هر جلسه اي آداب خاص خود را دارد. اين شماييد كه بايد آداب خاص هر جلسه را تشخيص بدهيد. كتاب مردانه بازي كن، زنانه پيروز باش را ويدا اسلاميه به فارسي ترجمه كرده و انتشارات كتابسراي تنديس آن را به چاپ رسانده است. خواندن اين كتاب براي همه زناني كه خواهان كسب اقتدار و نفوذ در محيط شغلي خويشند ضروري است.