Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54620S2

Date of Document: 2002-04-05

روبان سفيد، سمبل دنياي عاري از خشونت مهتاب رحيمي روبان سفيد نمادي است از اميد به ساختن دنيايي كه در آن زنان و دختران بتوانند رها از بيم خشونت زندگي كنند. روبان سفيد سمبلي است براي دنيايي عاري از خشونت عليه زنان و دختران. نوامبر 25 هر سال به عنوان روز بين المللي رفع خشونت عليه زنان شناخته شده است، در اين روز بسياري از فعالان و گروه هاي حمايت از زنان با نصب روباني سفيد به صورت نمادين، مبارزه خود را با خشونت عليه زنان علني مي سازند تا با تشويق زنان به شكستن سكوت تاريخي خود در اين رابطه با كمك تمامي كساني كه در اين راه فعاليت مي كنند دنياي بهتري كه در آن اثري از خشونت عليه زنان ديده نمي شود براي همگان بسازند. روز روبان سفيد، بدين معناست كه گروه هاي مختلف زنان و مردان صرف نظر از تفاوت هاي فرهنگي، قومي و اجتماعي گردهم مي آيند تا براي رفع خشونت عليه زنان و دختران چاره اي انديشيده شود. بسياري از كشورها از پنج قاره جهان در اين روز با فعاليت هاي ويژه اي نظير برپايي گردهمايي ها، تظاهرات و جلسات عمومي براي آگاه ساختن افكار عمومي در اين رابطه فعاليت مي كنند. در برخي از مدارس و شهرهاي نقاط مختلف جهان گروه هاي مختلف حمايت از حقوق زنان با نصب روباني سفيد بر لباس خود بر ادامه اين فعاليت تاكيد مي كنند. سال گذشته شهردار لندن در نامه اي، شهرداران شهرهاي برلين، پاريس، نيويورك، توكيو، مسكو، دهلي، داكار، دوبلين، ژوهانسبورگ و كينسگتون را تشويق كرد كه با نصب روباني سفيد حمايت خود را از اين حركت اعلام كنند. خشونت عليه زنان يك پديده جهاني است و زنان در تمامي طبقات اجتماعي، گروه هاي مختلف نژادي، اقوام، اديان و در سنين مختلف و در هر كشوري دچار اين مشكل هستند. تاريخچه روبان سفيد در 25 نوامبر سال 1960 سه خواهر به نام هاي پاتريا ماريا ترزا و منيروا ميرابل كه از فعالان سياسي در جمهوري دومينيكن بودند به قتل رسيدند 20 سال پس از آن در كلمبيا و در يك گردهمايي گروه هاي زنان، روز قتل خواهران ميرابل به عنوان روز بين المللي رفع خشونت عليه زنان شناخته شد در سال 1991 پس از كشتار جمعي 14 دانش آموز دختر در دانشگاه مونترال نخستين سلسله جلسات و سخنراني هاي مربوط به روز روبان سفيد در كانادا برگزار شد در سال 1996 گروه هاي فعال زنان در آفريقاي جنوبي روبان سفيد را به عنوان سمبل و نشانه اي براي مبارزه با خشونت عليه زنان پذيرفتند و در سال 1999 سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر را رسما به عنوان روز بين المللي رفع خشونت عليه زنان نامگذاري كرد. از اين پس در 25 نوامبر هرسال بسياري از مردم سراسر جهان براي انتقال تجربيات و دانش و آشنايي با راه حل هايي براي رفع خشونت عليه زنان در اين روز گردهم مي آيند. خشونت عليه زنان موارد خشونت عليه زنان و دختران شامل مواردي بيشتر از آن است كه در نگاه اول به نظر مي رسد، هر چند تكرار اين موارد بسيار غم انگيز و تلخ است، اما براي مبارزه با آن دانستن آن بسيار ضروري است. براساس تعريفي كه سازمان ملل متحد در سال 1993 ارايه كرده است، خشونت خانگي موارد زير را شامل مي شود. * خشونت جسمي و روحي در خانه يا خارج از آن * خشونت جنسي، تجاوز، سوء استفاده از كودكان ( دختر ) و آزارهاي جنسي نقض * حقوق زنان در زمان جنگ، تجاوز، قتل، بارداري اجباري * فحشاي اجباري و خريد و فروش زنان و دختران * خشونت و قتل ها و جنايات ناموسي * مقطوع النسل كردن دختران و زنان * سقطجنين و عقيم كردن اجباري زنان و ممانعت اجباري از بارداري * كشتن و سقطجنين نوزادان دختر * چشم پوشي از خشونت هاي روحي، جسمي و جنسي توسط دولت ها در حقيقت هر تهديد يا عمل خشونت باري كه نتيجه آن ضرر و آسيب روحي، جسمي و جنسي باشد، سبب رنج زنان شود يا سبب محروميت آنان از آزادي هاي انساني شود نوعي خشونت عليه زنان به شمار مي رود. اثرات خشونت عليه زنان اعمال خشونت آميز يا ترس از آن چه در خانه، خيابان، محل كار و يا حتي در سلول زندان احساس امنيت زنان را كاهش مي دهد و تحرك زنان را محدود مي كند و سبب مي شود تا زنان نتوانند به فرصت هاي مناسب دست يابند، همچنين اثرات اجتماعي آن سبب مي شود تا زنان از مشاركت فعال در امور اجتماعي بازمانند. فعالان امور زنان و از جمله طرفداران نهضت روبان سفيد در تلاش اند تا زنان را قادر سازند زندگي و جسم خود را از لحاظ جسمي، اقتصادي، فرهنگي و.. تحت كنترل خود درآورند. نگاهي به آمارهايي از نقاط مختلف جهان نشانگر آن است كه تا چه اندازه و در سراسر جهان زنان دچار انواع خشونت هستند: * در هند روزانه 12 زن بر اثر جدال هاي ناموسي كشته مي شوند در بين سال هاي 1993 تا 1998 بيش از 20 هزار زن به قتل رسيدند يا وادار به خودكشي شدند چرا كه قادر به تامين جهيزيه خود نبودند. * نيمي از تمام دختران به دلايل فقر، سنت هاي اجتماعي و يا فشار خانواده ها پيش از سن 18 سالگي ازدواج مي كنند و از آنجا كه دختران جوان در مقايسه با زنان مسن تر بيشتر در مقابل بيماريهايي نظير ايدز و يا بارداري در سنين پايين آسيب پذيرند، سبب مرگ بسياري از دختران جوان در سنين 15 تا 19 سال مي شود. * زنان در محل كار نيز از خشونت در امان نيستند در آمريكا بيش از 13 هزار مورد عمل خشونت آميز توسط همسر و يا شريك زندگي زنان در محل كار زنان گزارش شده است. * براساس تحقيقي كه در يكي از دانشگاه هاي آمريكا صورت گرفنه 13 درصد زنان به دليل اعمال خشونت در حين بارداري فرزندان خود را از دست داده اند. در ايران نيز همچون ديگر كشورها پديده خشونت عليه زنان بسيار ديده مي شود براساس تحقيقات زنان بالاي 50 و 40 سال نيز مورد خشونت واقع مي شوند. درصد 44 زنان قرباني خشونت در ايران شاغل هستند و اين در حالي است كه تنها 12 درصد جمعيت شاغل ايران را زنان تشكيل مي دهند. بيش از نيمي از زنان در هفته اول تا شش ماهه نخست زندگي مشترك مورد خشونت جسمي قرار مي گيرند.