Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54618S4

Date of Document: 2002-04-05

جانشين ناخلف نامه هاي متعارف رضا سادات در بين همه نوآوري هاي دهه اخير تعداد انگشت شماري توانسته اند به اندازه پست الكترونيك با سرعتي وصف ناپذير همه وجوه زندگي بشر را به شكلي مخرب تحت تاثير قرار دهند ليكن اين جادوي تكنولوژي هيچگاه تا بدين حد محبوب نبوده است. براساس گزارش هاي منتشره از سوي شركت Netvalue كه يك شركت ارزشيابي اينترنتي انگليسي است در ژانويه 2002 كاربران خانگي اينترنت در حدود 550 ميليون نامه الكترونيك ارسال كردند و دريافت داشتند در حالي كه طي همين مدت مجموع نامه هاي متعارف ارسال شده از مرز 258 ميليون نگذشت. دليل آنكه پست الكترونيك را مي توان عاملي مخرب دانست اين است كه پيام هاي نامناسب در زماني كوتاه براي كاربران بي شماري ارسال مي شود و همين امكان موجب مي شود پيغام اينترنتي شما طي دقايقي در اختيار هزاران نفر و حتي ميليون ها كاربر اينترنتي قرار گيرد و اين درسي بود كه پيتر چانگ و كلرسواير به قيمتي هنگفت آموختند. چانگ كه كارمند دايره سرمايه گذاري در بانك ها است شغلي را در يكي از شعب گروه سرمايه گذاري كاريلل در سئول براي خود دست و پا كرد. هنوز مدت كوتاهي از شروع فعاليت او در دفتر كار جديدش نگذشته بود كه او نامه اي الكترونيك براي همكاران سابقش فرستاد كه در آن از تصميم خود براي استفاده از امكانات تفريحي بانك و شركت هايي كه علاقه مند همكاري با شركت محل خدمت جديدش هستند سخن گفته بود. اين پيام براي تعدادي از دوستان چانگ ارسال شده بود كه آنان نيز اين پيام دريافت شده را براي دوستان مشتركشان فرستادند و ديري نپاييد كه اين پيام مرزهاي قاره ها را درنورديده و به صفحات عمومي اينترنت راه يافت. وقتي هيات مديره گروه كاريلل از موضوع اطلاع يافت آن را چندان سرگرم كننده ندانست و چانگ ناچار شد با شرمساري از كار خود استعفا دهد. ماجراي كلرسواير نيز به فاصله چند روز پس از آنكه او نامه اي عاشقانه براي نامزدش بردلي چايت نگاشت و آن را از طريق پست الكترونيك براي او ارسال كرد، موجبات استهزاي او را در سراسر جهان فراهم آورد. چايت با انگيزه اي نامعلوم نامه سواير را براي تعدادي از دوستانش ارسال كرد و ديري نگذشت كه اين نامه در سراسر جهان پخش شده بود و حتي پيش از آنكه روزنامه هاي كثيرالانتشار به طرح مطالب ذكر شده در اين نامه بپردازند سواير ناچار شد براي گريز از دوربين خبرنگاران كه مشتاقانه خواهان تهيه تصويري از او بودند خود را مخفي كند! آنجا كه موضوع به نامه هاي معمولي مربوط مي شود هر چند ارسال نامه به آدرس اشتباهي و براي گيرنده اي ناخواسته بسيار دشوار به نظر مي رسد در دنياي ديجيتال تنها چند كليك اشتباهي ماوس ممكن است موجب شود پيام به جاي ارسال براي مخاطب مثلا اشتباها به فرستنده نامه ارسال شود! پاتريشيا كوساك مدير كلوپ مونته در لندن بانوشتن پي نوشتي در مورد جيون گيسينگ در ادامه نامه وي مبني بر درخواست عضويت او را ابله خطاب كرده بود اما به هنگام ارسال نامه به جاي آنكه آن را براي منشي خود بفرستد اشتباها آن را مجددا براي آقاي گيسينگ فرستاد كه اين نامه به فاصله كوتاهي برروي شبكه جهاني اينترنت به جهانيان عرضه شد و اعتبار كوساك و كلوپ مونته را زير سوال برد. شايد گمان كنيد چنانكه مخاطب پيام شما شخص مطمئني باشد و از ارسال مجدد آن احتراز كند پيام الكترونيك در قياس با نامه هاي متعارف قابل اعتمادتر خواهد بود و قطعا احتمال اينكه نامه شما بدون اطلاعتان مورد بازخواني قرار گرفته و بررسي شود بسيار كمتر خواهد بود اما واقعيت چيز ديگري است. پيتر رايت مامور مخفي سابق سرويس جاسوسي انگلستان MI 5 در كتاب خاطرات خود ((Spycatcher) ) جاسوس گير اين واقعيت را افشا مي كند كه سرويس هاي جاسوسي براي باز كردن نامه اي كه تنها با نوار چسب معمولي مهر و موم شده با چه دشواري هايي روبه رو هستند و امكان باز كردن چنين نامه اي بي آنكه معلوم شود نامه گشوده شده تا چه حد سخت است. با اين اوصاف وقتي كه نامه اي دريافت مي داريد كه به نظر مي رسد در وضع ظاهري آن تغييري ايجاد نشده مي توانيد تقريبا مطمئن باشيد كه نامه شما توسط شخص ثالثي خوانده نشده است. در نقطه مقابل بسياري از نامه هاي الكترونيك كارمندان شركت هاي بزرگ به صورت خودكار قبل از ارسال، اسكن و بازخواني مي شوند. برخي از انواع ويروس هاي كامپيوتري نيز به ارسال نامه هايي كه قبلا ارسال داشته ايد و يك نسخه از آن را ذخيره كرده ايد مي پردازند و هر تعداد نامه اي كه در كامپيوتر شما ذخيره شده باشد را بر روي اينترنت منتشر مي سازند و برخي مردم نيز بر اين باورند كه سيستم جاسوسي سازمان امنيت ملي آمريكا موسوم به Echelon محتواي تمامي نامه هاي الكترونيك ارسال شده از طريق اينترنت را اسكن مي كند. پيش از آنكه تصميم بگيريد نسبت به ارسال نامه اي بي نام و نشان اقدام كنيد و به اين نكته فكر كنيد كه اين نامه تا چه حد مي تواند واقعا بي نام و نشان باشد. هر پيامي كه شما ارسال مي كنيد در برگيرنده اطلاعاتي در مورد كامپيوتر و يا شبكه كامپيوترهايي است كه از طريق آن نسبت به ارسال نامه خود اقدام كرده ايد و هم چنين مسير ارسال پيام حتي برنامه اي كه تحت آن پيام نگاشته شده را در برمي گيرد. براساس قوانين جامع نهادهاي تحقيقي انگلستان، شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي موظف به نصب ادواتي هستند كه زمان بهره برداري كاربران، سايت هايي كه از آنها بازديد به عمل مي آورند، خريدهاي آنان، فايل هايي كه داون لود مي كنند و نامه هاي الكترونيكي كه مي فرستند و يا دريافت مي دارند را ثبت و ضبط كند. درسي كه بايد آموخت كاملا روشن است. ممكن است نامه هاي الكترونيك سريع و ارزان قيمت باشند اما مشكلات خاص خود را نيز به همراه دارد. شايد يافتن تمبر و پاكت و نگاشتن آدرس خود دردسري باشد ليكن حداقل وقت كافي به شما مي دهد تا فلسفه ارسال مطمئن محتويات را كه در جايگاه اول قرار دارد احساس كنيد.