Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54616S3

Date of Document: 2002-04-05

شخصيت هاي نه چندان زيبا ((توكا نيستاني )) در 1339 شاهرود به دنيا آمده و هم اكنون ساكن تهران است. پس بايد او را تهراني دانست. بنابراين فارغ التحصيل رشته معماري در سال 1366 از دانشگاه علم و صنعت است و اين خودش دليل قانع كننده اي است. همكاري با نشريات را از سال 1358 و با كتاب جمعه به سردبيري احمدشاملو آغاز كرد. در نشريات زيادي به فعاليت پرداخته و نهايتا مجموعه اي از كارهايش را با نام ( ( دو، با مانع )) به چاپ رسانده است. البته دليل معرفي توكا اين نيست. سكته دردي است كه تقريبا اكثر انسان ها يكبار آن را امتحان مي كنند و خوش شانس ها دوبار! و چنانچه ظواهر امر نشان مي دهد، توكا آدم خوش شانسي است. در اين دوره و زمانه سكته هم شانس مي خواهد. قلبت بايستد و بميري يا قلبت زماني كوتاه نزند و مشهور شوي! البته عمده شهرت توكا به خاطر طرح هايش است! و كمي به دليل سكته اش. در هر صورت به دنبال بهانه اي بوديم تا طرح هايش را چاپ كنيم و اين خودش بهانه اي است. شخصيت هاي كارهايش چندان زيبا نيستند. بيننده نمي تواند بين ظالم و مظلوم فرقي بگذارد. خودش مي گويد شايد به اين علت كه خودم هم خوش چهره نيستم. بعضي معتقدند كه نبايد طرح هايش را در رده طنز سياه جا داد. اما طنز سياه را چگونه بايد تعريف? كرد آيا وجود اميد در كارهايش باعث اين دسته بندي? مي شود گرچه در بعضي كاريكاتورهايش اميد را هم به بازي مي گيرد. گاهي اوقات استفاده از برخي مضامين و عناصر غيربومي و جهاني، باعث مي شود ارتباط با بيننده مشكل شود. شايد در بعضي از كارهايش نبايد به دنبال مضموني گشت. عادتي كه اكثر افراد و حتي منتقدين دچارش مي شوند. اما روشنفكري شدن آثارش گاهي باعث دوري از مخاطب مي شود و مي توان نتيجه گرفت كه از اجتماع دور شده البته است اين اتفاق در بعضي برهه هاي زماني براي هنرمند رخ مي دهد و اگر كاريكاتوريست باشد بيشتر. گرچه خودش هميشه اين موضوع را رد مي كند. محمدرضا شاهرخي نژاد