Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54615S5

Date of Document: 2002-04-05

كشف تاثيرآلودگي هوا بر سيستم گردش خون محققان كانادايي و آمريكايي به شواهد جديدي دست يافته اند كه نشان مي دهد دود ناشي از آلودگي هوا باعث مجموعه اي از واكنش هاي شيميايي مي شود كه خود زمينه ساز انقباض عروق خوني و بروز حمله قلبي مي شود. به گزارش خبرگزاري فرانسه دانشمندان از مدت ها پيش از تاثير منفي دود بر قلب آگاهي داشتند، زيرا ميزان مرگ و مير افراد مبتلا به بيماري قلبي در روزهاي با آلودگي شديد بيشتر است. در اين تحقيق دانشمنداني از كانادا و آمريكا براي اولين بار آن چه را كه به هنگام استنشاق هواي آلوده در سيستم گردش خون انساني روي مي دهد، نشان دادند. شركت كنندگان در اين تحقيق هواي آلوده را همراه با ذرات ريز آلاينده هوا و ازون در مقياس موجود در يك روز آلوده در شهرهاي بزرگ استنشاق كردند.