Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54615S2

Date of Document: 2002-04-05

پزشكي سرنخي از علت بيماري آلزايمر پژوهشگران دانشگاه كيوشو در ژاپن پي برده اند كه انباشته شدن پروتئين هاي حل نشدني در آب در سلول هاي مغزي با تغيير شكل آمينو اسيدها و بيماري آلزايمر، رابطه نزديكي دارد. در بيشتر بيماري هاي سخت عصبي، همچون آلزايمر و جنون، پروتئين هايي كه در آب حل نمي شوند، در سلول هاي مغز انباشته مي شوند. روزنامه ماينيچي نوشت: اين پژوهشگران در آزمايش هاي خود با تغيير آرايش آمينو اسيدهاي پروتئين ليسوزيم به مشاهده و بررسي ساختار آن پرداختند. پروتئين ليسوزيم در تخم مرغ و داروهاي ضدسرماخوردگي وجود دارد. آنها در جريان اين بررسي ها متوجه شدند كه از 129 آمينواسيد رده بندي شده در پروتئين ليسوزيم، هنگامي كه شصت و دومين اسيد را، كه تريپتوفان نام دارد به گليسين تبديل مي كنند، ساختار ليسوزيم بكلي دگرگون مي شود و به پروتئيني غير قابل حل در آب تبديل پژوهشگران مي گردد ژاپني قصد دارند با استفاده از اين سرنخ، آگاهي بيشتري از ساختار اساسي بيماري آلزايمر به دست آورده و براي پيشگيري از عوارض آن راهيابي كنند.