Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54614S6

Date of Document: 2002-04-05

مردها در خطر انگلستان - آلاينده هاي رودخانه اي كه نقش آنان در تغيير جنسيت ماهيان به اثبات رسيده بود، هم اينك اين تهديد را در انسان ها نيز به وجود آورده اند. بررسي پنج ساله توسط آژانس محيطزيست در بريتانيا نشان مي دهد نيمي از ماهيان نر رودهاي نواحي پست به دليل آلودگي داراي برخي صفات جانور ماده شده اند. محققان معتقدند اين آلاينده ها نقشي مشابه هورمون استروژن ايفا مي كنند.