Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54613S3

Date of Document: 2002-04-05

در پي ردپاي سرد ترجمه: پارميس ايزدپناه روايت هاي گوناگوني درباره مخفيگاه اسامه بن لادن همچنان نقل مي شود و شرح اين داستان ها روندي دايمي و پيوسته يافته است از اين رو طي ماه هاي اخير، مطبوعات درباره اين موضوع و پردازش آن جست وجوها و تلاش هاي بسياري انجام داده اند و براي يافتن خبرهاي تازه تر و بهتري بر ساير مطبوعات منابع تازه اي از جمله خبرچين هاي داخلي و غيره بهره برده اند. طبق گزارش هاي گوناگون طي شش ماه گذشته بحث از مخفيگاه اسامه بن لادن موضوع 992 روزنامه 24 مجله و 510 تيتر مطبوعات مختلف را به خود اختصاص داده است. به گفته ماتيوفلينگ از اعضاي مركز رسيدگي به امور مطبوعات و رسانه ها جست وجو و تكاپو براي يافتن بن لادن به صورت يك بازي و رقابت جهاني تبديل شده و تمامي مطبوعات را درگير خود كرده است. همواره تمامي نوشته ها و مطالب در اين رابطه با نتيجه گيري هاي درام و هيجان انگيز همراه بوده است. طي اين چند ماه مطبوعات و رسانه هاي مختلف اخبار گوناگوني درباره بن لادن منتشر كرده اند كه گاه او را كشته شده، مجروح، بيمار و گاه زنده، سالم، سرخوش، اميدوار و در برخي موارد خطرناك و تهديدآميز و گاه نيز تحسين برانگيز اما خوانده اند طبق شواهد در دست از جمله دست نوشته ها و نوارهاي اسرارآميز ويديويي از بن لادن، ديگر ((ردپاي وي سرد شده است ) ). به اين معنا كه ديگر جست وجو و يافتن سهل و آسان نمي نمايد. بر اساس اخبار و داستان هاي جديد، بن لادن اخيرا در شرق افغانستان و پاكستان يافته شده است و پيام هاي بسياري از طريق پست الكترونيكي ارسال كرده و با چندي از مطبوعات عربي نيز در ارتباط بوده است. هر چند كه بسياري از اين اخبار منتشر شده در مطبوعات و رسانه ها با مخالفت و انكار سران و مسئولين كشورهايي همچون پاكستان روبه رو شده اما همواره مديران مطبوعات اين اخبار و گزارش ها را خالص و حقيقي خوانده اند. ويكتوريا كلارك سخنگوي پنتاگون هفته گذشته چنين اظهار داشته است كه: ((اين داستان هر روزه ماست و هر هفته از اين دست وقايع رخ مي دهد، گزارش هاي مختلفي از محل حضور بن لادن و اطرافيانش به ما ارائه مي شود و گاه خبر مي رسد كه بن لادن مرده و گاه خبر قطعي زنده بودن او را به ما گزارش ما مي كنند خود نيز از حقيقت آگاه نيستيم. )) بوش گفته است كه بن لادن به حاشيه رفته و كنار رانده شده است و برخي ديگر از سران دولت ها اعلام كرده اند كه از زنده بودن بن لادن بنابر منبع موثق اما غيرقابل ذكري آگاه شده اند، از اين رو مطبوعات قدرت خبرسازي خود را نسبت به گذشته از دست داده اند. همواره خبرسازي ها درباره بن لادن از موضوعات كوچكي آغاز شده كه نهايتا به اخبار داغ و پررونقي مبدل گشته است كه پس از اظهارات اخير سران امريكايي، عقايد و گفته هاي روساي قبايل افغان، نزديكان و خويشان بن لادن سران اسبق ارتش و برخي منابع ديگر از اين دست روند كلي مسير تحقيقات و خبررساني هاي روزنامه نگاران و مطبوعات را تشكيل داده است كه به گفته برخي از اعضاي سازمان تحقيقات و دفاع تروريست ها گاه از طريق همين اخبار با ديگر همرزمان و رفقاي خود ارتباط برقرار كرده و پيام هاي خود را مخابره مي كنند. طي ماه هاي گذشته يكي از شگفت آورترين اخبار اعلام شده خبر جراحي پلاستيك اسامه بن لادن به روي چهره اش بوده است كه در پي حملات ماه ژانويه امريكا به افغانستان اين خبر به مطبوعترين و جالبترين داستان مطبوعات بدل شده و اسامه را در كت و شلواري به سبك غربي و به رنگ بژ بدون ريش نشان داده اند كه جمله ((قاتل بزدل شما را ترك كرده است )) در زير آن به چشم مي خورده است. به گفته منابع ديگر خبري بن لادن از ميان تروريست هاي اطراف خود شش نفر مشابه خود دارد كه گاه به عنوان دام از آنها استفاده شده است. در ماه فوريه گزارش شده كه وي با اغفال و فريبكاري بسيار، وارد معامله خريد مقدار انبوهي اورانيوم شده كه در پي آن روايت داستان هاي بمباران راديواكتيو و جنگ هاي هسته اي شدت يافت. برخي ديگر نيز گزارش كرده اند كه بن لادن به روش هاي بسيار زيركانه و غيرعادي گريخته و اكنون در آزادي كامل زندگي مي كند. برخي ديگر از مطبوعات نيز فرار بن لادن و ترك افغانستان را گزارش كرده اند اما شيوه اين فرار در هر يك از گزارش ها با ديگري مغايرت دارد. بنابر برخي اظهارات اسامه سوار بر اسب گريخته، برخي ديگر به فرار توسط يك كشتي باري زنگ زده و كهنه اشاره داشته و برخي ديگر به مساعدت معاون ملاعمر و فرار توسط تويوتا كرولا تاكيد كرده اند. اما مطابق گزارش ها و اخبار اخير روزنامه انگليسي زبان اينديپندنت اسامه همچنان در افغانستان به سر مي برد و در مخفيگاهي است كه تنها 6 ساعت سوار بر الاغ با توره بوره فاصله دارد و بنابر آخرين گزارش از كريسشن ساينس مونيتور كه هفته گذشته منتشر شد، بن لادن و نيروهايش در كوه هاي بيل مخفي شده اند كه در بيست مايلي جنوب خوست در افغانستان قرار دارد. به گفته فلينگ از تحليلگران مطبوعات و رسانه بين المللي اعلان جنگ و مشاركت در آن توسط اسامه بن لادن، وي را به صيد و شكاري مناسب براي مطبوعاتي ها بدل كرد تا داستان هاي هيجان انگيز و جالبي روايت كنند و اين نكته قابل ذكر است كه هيچ كس تاكنون براي مطبوعات و رسانه ها در اين حد خبرساز نبوده است حتي الويس.