Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54613S2

Date of Document: 2002-04-05

چالش هاي خبرنگاران در آسياي جنوب شرقي صرف نظر از واقعيات موجوددر مورد ارتباطات جنوب شرقي آسيا با تروريسم بين المللي يك نكته كاملا مشهود است و آن اين كه موضوع تروريسم به بخشي از سياست بازي هاي منطقه اي و خود به تهديدي عليه آزادي بيان بدل شده است ترجمه: رضا سادات نهادهاي خبري اخيرا با فشارهاي رسمي تند و آتشين چند كشور آسيايي از جمله آناني كه پيش از اين به جهت آزادي مطبوعاتي زبانزد بودند، روبه رو شده اند. آيا اين تنها تلاقي و همزماني اي اتفاقي است و يا بايد آن را خطمشي اي هماهنگ شده? دانست چنان كه گزينه دوم را قرين به صحت بدانيم آيا بايد اين روند را گسترش تحديد ليبراليسم پس از يازدهم سپتامبر در غرب? دانست تايلند كه به طور معمول هيچگاه جانب احتياط را نگاه نمي دارد صداي يك ايستگاه راديويي را خاموش كرد، دو خبرنگار را تهديد به اخراج از خاك اين كشور كرد و يكي از مطالب چاپ شده در اكونوميست را محكوم كرد. اندونزي به يكي از روزنامه نگاران استراليايي مقيم اين كشور اعلام كرد كه بايد خاك اين كشور را ترك گويد و مالزي توزيع برخي از نشريات غربي چون مجله تايم را متوقف ساخته است. تايوان يكي از روزنامه نگاران اين كشور را به افشاي مسائل مربوط به امنيت ملي اين كشور متهم ساخته و اين درحالي است كه شكافي عميق و قابل توجه بين دو روزنامه استريتز تايمز (times Straits) كه معمولا مجراي انتقال نظريات دولت سنگاپور محسوب مي شود و هفته نامه مستقل تمپو چاپ اندونزي به وجود آمده و دوطرف به ميدان جدل در مورد تروريسم بدل شده اند. ماجراهايي كه در ارتباط با مطبوعات در تايوان به وقوع پيوسته از حساسيت هاي موجود در مورد انتقاد از تاكسين شيناوارتا، نخست وزير اين كشور نشات مي گيرد، كسي كه آشكارا از رژيم هاي خودكامه حمايت مي كند. تاكسين سعي كرد با افروختن احساسات ملي گرايانه و متهم كردن روزنامه نگاران خارجي به انتقاد از خاندان سلطنتي از شدت حساسيت عمومي نسبت به اقداماتش بكاهد درحالي كه آنان صرفا به طرح بخشي از اظهارات پادشاه در مورد عدم خشنودي از عملكرد تاكسين پرداخته بودند. اغلب روزنامه نگاران محلي از همكاران خارجي خود حمايت برخي كردند از رياكاري غرب سخن به ميان آوردند و تلاش هاي آمريكا براي سركوب مواردي كه مسائل مربوط به امنيت ملي آمريكا را پوشش مي دهد يادآور شدند و همراهي روزنامه نگاران با جنگ آمريكا در آسياي ميانه را برجسته ساختند آنجا كه افراد مذكور پيش از انتشار مطالب آنها را در اختيار مقامات دولتي ذيصلاح قرار مي دادند. ماجراي تعطيلي يك شبكه راديويي محلي احتمالا تبعات مخربتري براي نخست وزير خواهد داشت چرا كه شبكه راديويي نيشن بخشي از مجموعه اي چندرسانه اي بود كه از ديرباز منتقد تاكسين، نخست وزير محسوب مي شد و اقدام اخير نشان داد كه اعمال كنترل دولت بر امواج راديويي تا چه حد مي تواند به خاموشي صداي منتقدين بيانجامد. واكنش شديد عمومي به اين مورد مي تواند به تاكسين لطمات بسياري وارد آورد خصوصا آنكه شهرت او در ماه هاي اخير شديدا رو به افول بوده است. ماجراي مستحدثه در تايوان نيز مشتمل بر اقدام يك مجله در انعكاس اخبار مربوط به پرداخت وجوهي به سياستمداران خارجي براي حمايت از تايوان بوده كه به نظر مي رسد كاملا منزوي شده است. اغلب كشورها چنين بودجه اي را پيش بيني كرده و از قوانين امنيت ملي براي حفظ اسرار مربوط به اين بودجه استفاده مي كنند. مالزي براي سال ها با شدت هرچه تمامتر در حال سانسور مطالب رسانه هاي خارجي بوده اما حوادث و تحولات ديگر نقاط جهان هميشه دولت اين كشور را متاثر كرده است. دولت اين كشور از اين كه رسانه هاي خارجي مسئله افراطي گري و بنيادگرايي در مالزي را بزرگنمايي كرده اند ناخشنود است. از نقطه نظر آنها داستان هاي منتشره در رسانه هاي خارجي در مورد افراطي گري مخاطبان بسياري دارد. داستان هايي كه در آنها به خطا گروه هاي بنيادگراي حاشيه اي براي سالياني دراز در جريان بوده اند و اندك اندك به تهديداتي جهاني چون القاعده بدل شده اند اما با توجه به اين كه قوانين امنيت داخلي با چنين وضوحي عليه دشمنان سياسي دولت از طيف احزاب سياسي اسلامي و براي به وحشت انداختن راي دهندگان با تمسك به عناويني چون تهديد بنيادگرايان مورد استفاده قرار مي گيرد موجب شده تا دولت مالزي از واكنش منفي جامعه بين المللي به اقداماتش چندان هم شگفت زده نشود. سنگاپور با بازداشت كساني كه متهم به تباني و مشاركت در ترور و وحشت آفريني هستند خوراك كافي براي داستان سرايي مطبوعاتي در زمينه تهديد بنيادگرايان را فراهم آورده است و داستان هايي كه در استريت تايمز نقل مي شود به طور گسترده اي شيوع يافته اند كه جملگي در مورد شبكه هاي ترور در اندونزي هستند. با لحاظ سابقه اندونزي در بازداشت هاي سياسي بدون محاكمه و با توجه به بعد و گستره نظارت بر امور مردم در اين كشور برخي ها علت بازداشت هاي اخير را مورد ترديد قرار مي دهند. در همين حال اندونزي در خارج از مرزهاي اين كشور به دليل اهمال در سركوب افراطيون و بنيادگرايان نكوهش مي شود، گويي ايراد كار كوتاهي در بازداشت متهمين بدون محاكمه است. اگرچه علت اصلي اخراج خبرنگار استراليايي از اين كشور ارسال گزارشاتي در مورد خشونت هاي تيمورشرقي و نه طرح مطالبي در مورد بنيادگرايان بود. برخي از مردم اندونزي از مقاله چهارصفحه اي استريت تايمز بسيار خشمگين هستند. در اين مقاله كه گفته مي شود براساس اسناد و مدارك منابع اطلاعاتي اندونزي نگاشته شده از تباني يك گروه اندونزيايي تحت عنوان جماعالاسلامي براي بمبگذاري در سفارت آمريكا پرده برداشته شده است. هفته نامه مستقل تمپو چاپ اندونزي گروهي از روزنامه نگاران را به بررسي محتواي مقاله مذكور گماشت و آنان در پايان تحقيقات خود از وجود دروغ پردازي ها و اشتباهاتي فاحش در آن مقاله خبر دادند. ادله ارائه شده از سوي تمپو شايد نشانگر حساسيت اندونزيايي ها به انتقاد و خصوصا انتقاد از جانب سنگاپوري ها باشد. مخاطرات امنيتي وجود خارجي دارند اما بيش از اين مخاطرات و تهديدات، دلايل سياسي موجب مي شود سنگاپور و اندونزي به بازي جاري دامن بزنند و هر دو از تروريسم و تهديد تروريست ها به مثابه ابزاري براي توجيه بازداشت هاي بدون محاكمه خود بهره مي جويند. صرف نظر از واقعيات موجود در مورد ارتباطات جنوب شرقي آسيا با تروريسم بين المللي يك نكته كاملا مشهود است و آن اين كه موضوع تروريسم به بخشي از سياست بازي هاي منطقه اي و خود به تهديدي عليه آزادي بيان بدل شده است.