Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54608S4

Date of Document: 2002-04-05

خدمات عمومي ( ) 1 حقوق شما آيا مي دانيد مبالغي كه هر ماهه از حقوق شما به عنوان حق بيمه كسر مي شود براي شما چه امتيازاتي دارد. يكي از آنها استفاده از مستمري بازنشستگي است. مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي در واقع مجموع پس انداز ماهانه شما بيمه شده است كه به عنوان حق بيمه پرداخته ايد و به صورت حقوق و مستمري بازنشستگي دريافت مي كنيد. براساس آخرين اصلاحات قوانين، شرايط بازنشستگي بيمه شدندگان تامين اجتماعي به اين شرح است. - بيمه شدگاني كه 35 سال تمام سابقه پرداخت بيمه داشته باشند، بدون در نظر گرفتن شرط سني مي توانند بازنشسته شوند. - بيمه شدگان داراي 30 سال سابقه پرداخت حق بيمه در صورت داشتن 50 سال سن براي مردان و 45 سال براي زنان مي توانند درخواست بازنشستگي كنند. - افرادي كه حداقل مدت 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در مناطق بد آبوهوا كاركرده و يا به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال داشته باشند در صورت داشتن 55 سال سن براي مردان و 45 سال براي زنان مي توانند تقاضاي بازنشستگي كنند. - بيمه شدگان داراي حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي با داشتن 60 سال تمام سن براي مردان و 55 سال تمام سن براي زنان مي توانند درخواست بازنشستگي كنند. نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي درتعيين ميزان مستمري بازنشستگي دو عامل زير نقش اساسي را ايفا مي كند: - سنوات پرداخت حق بيمه - حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه مدارك لازم براي درخواست مستمري بازنشستگي - اصل و فتوكپي شناسنامه بيمه شده - تقاضا نامه بازنشستگي - تعهد كتبي متقاضي مبني بر آگاه سازي شعبه سازمان در صورت اشتغال مجدد در كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي بد نيست بدانيد - بازنشستگان تامين اجتماعي علاوه بر دريافت مستمري از مزاياي ديگري چون حق عائله مندي و حق اولاد، بن ارزاق و عيدي برخوردار هستند.