Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54607S4

Date of Document: 2002-04-05

فاجعه افزايش دماي زمين بر حيات وحش گرم شدن زمين مستقيما بر زندگي جانوران و گياهان در زيستگاه هاي مختلف در پهنه جهان تاثير گذاشته است. روزنامه اينديپندنت با درج اين مطلب نوشت: مطالعات و بررسي هاي دقيق بوم شناسي و اقليم شناسي ثابت مي كند كه افزايش دهم 6اندك سانتي گراد ميانگين دماي زمين در عرض يك قرن بر حيات وحش تاثير بزرگي بر جاي گذاشته است. اين مطالعات در پنج كشور و بر روي موجودات مختلف انجام شد و در همه اين مطالعات ارتباط زندگي موجودات با دماي اقليم آنها مدنظر بود. براي مثال دانشمندان انگليسي درباره چرخه هاي باروري و تخم گذاري دوزيستان و بوم شناسي قطب جنوب و ارتباط آنها با گرماي زمين را بررسي كردند. كارشناسان آلماني درباره مهاجرت پرندگان و پژوهشگران زيست شناسي دريايي استراليايي تغييرات بر صخره هاي مرجاني در اقيانوس هاي در مناطق گرمسيري را مطالعه كردند. همه اين مطالعات گوياي تاثيرپذيري حيات وحش از گرم شدن تدريجي زمين است. شواهدي وجود دارند كه افزايش دماي سالانه در آسيا، شرق آفريقا و آمريكاي لاتين بر گسترش بيماري هايي كه پشه ها ناقل آنها هستند افزوده است. نمونه ديگر تاثير گرما بر گياهان رشد خزه و ساير گياهان در نواحي اي از قطب جنوب است كه قبلا براي آنها بسيار سرد و نامساعد به نظر مي آمد. صخره هاي مرجاني در مناطق گرمسيري از 1979 تا به حال در شش منطقه بر اثر دماي آب دريا سفيد شده اند. در انگليس هم تخم هاي سمندر كوچك بر اثر افزايش دماي محيط زود هنگام مي شكنند و نوزادان آنها در تماس با نوزادان قورباغه قرار مي گيرند و طعمه شكارگران خود مي شوند و بخت بقاي سمندران كوچك رو به كاهش گذاشته است.