Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810115-54601S13

Date of Document: 2002-04-04

تشخيص زودهنگام آلزايمر با استفاده از تست خون ممكن شد ايسنا: پژوهشگران آمريكايي موفق به ابداع تست جديدي شده اند كه به كمك آن مي توان بيماري آلزايمر را در مراحل اوليه در موش ها تشخيص داد. به گزارش گروه پزشكي ايسنا در مشهد، در اين روش كه هنوز بر روي انسان آزمايش و تاييد نشده است، به كمك بررسي شيميايي خون مي توان ميزان پلاك هاي آميلوئيدي موجود در مغز موش ها را تخمين زد. با توجه به گزارش مفصلي كه براي معرفي اين تست جديد در شماره ي اخير نشريه ي ساينس به چاپ رسيده است مي توان به ابداع روش پيشرفته تري براي تشخيص آلزايمر در انسان پيش از ظهور علايم باليني آن اميدوار بود. ديويد هولتزمن و همكارانش از دانشكده پزشكي واشنگتن در آزمايش اين تست از موش هايي استفاده كردند كه از طريق روش هاي مهندسي ژنتيك، مبتلا به يك عارضه مشابه آلزايمر شده بودند. آنان با تزريق يك آنتي بادي مصنوعي موسوم به Mدر 266 طول دقيقه 5 سطح AB را در خون اين موش ها افزايش دادند و متوجه شدند كه آميلوئيد B در حال افزايش در اين جانداران در مناطق خاصي از مغز به نام غشاهاي هيپوكامپوس و سينگوليت شروع به انباشته شدن مي كنند و نهايتا باعث ايجاد پلاك هاي آميلوئيد و بروز علايم باليني بيماري مي شود. اين دو قشر در مغز همان مناطقي هستند كه در بيماران مبتلا به آلزايمر تخريب مي شوند. هولتزمن درباره ي استفاده از روش مشابهي بر روي انسان ها مي گويد: چنين تستي مطمئنا كمك خوبي براي يافتن يك درمان موثر براي بيماري آلزايمر خواهد بود، چرا كه به كمك آن مي توان مبتلايان به آلزايمر را از مبتلايان به ساير انواع ديمنشيا تشخيص داد و به ارزيابي پاسخ بدن آنها به درمان هاي مختلف پرداخت.