Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810115-54601S1

Date of Document: 2002-04-04

گزارش خبري دشواريهاي پس از بارش باران در تهران ايسنا: تهران، ديروز هم درپي بارش متناوب باران، شاهد آسماني روشن و به دور از غبارها و آلودگي هاي هميشگي بود; اما سطح خيابانهاي شهر بر اثر انباشت زباله در جداول آب و عدم توجه به بهداشت محيط شهري، شهروندان را با مشكل عبور و مرور روبه رو كرد. يكي از رانندگان شركت واحد در اين باره به ايسنا گفت: آبگرفتگي در ميدان فردوسي، چهارراه ولي عصر (عج ) ميدان، امام حسين ( ع ) و خيابان 17 شهريور براي رانندگان و عابرين پياده مشكلات فراواني ايجاد كرده بود. يكي از رانندگان تاكسي مسير هفت تير - ميدان انقلاب نيزگفت: ميدان هفت تير با آبگرفتگي شديد روبه رو شد و شدت اين آبگرفتگي، موجب بسته شدن مسير ميدان آزادي شد. وي افزود: متاسفانه برخي ماموران زباله هاي شهرداري، جمع آوري شده از سطح خيابانها را در جويها مي ريزند و بر اثر انباشت آنها، مسير جويها مسدود مي شود. يكي از عابران پياده با اشاره به آبگرفتگي در مسير پيچ شميران، دليل اين امر را وجود چاله ها و گودالهاي فراوان در اين منطقه دانست. يك راننده شركت واحد نيز در اين باره گفت: زير پل در دست احداث شيخ فضل الله نوري آبگرفتگي ايجاد شد و اين امر موجب جاري گشتن زباله در سطح خيابانها و دشواري تردد عابران شد. وي با اشاره به اين كه شهرداري در اين باره اقدام كافي انجام نمي دهد، گفت: افرادي در پل چمران ابتداي باقرخان، پلاستيك هاي جمع آوري شده خود را زير پل مخفي كرده و با بارش باران، موجبات آبگرفتگي را در مسير فراهم مي آورند. تلاش كارگران شهرداري براي جلوگيري از آبگرفتگي معابر كارگران خدمات شهري شهرداري تهران سعي كردند عليرغم بارش كم سابقه باران، برف و تگرگ در مناطق مختلف تهران، اين پديده جوي با كمترين مشكل براي شهروندان همراه باشد. براساس گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري تهران ماموران شهرداري تهران با باز كردن آبروها و مجراهاي خروجي آب به ويژه در مناطق جنوبي و مركزي شهر سعي كردند مانع بروز خطر سيلاب در نواحي پايين دست شهر شوند. عليرغم بارندگي كم نظير تهران كه حتي سبب توقف خودروهاي عبوري در معابر شهري و پناه گرفتن عابران در سرپناه هاي معابر پياده شد، خوشبختانه باتوجه به پيش بيني تدابير و اتخاذ تمهيدات لازم حداقل مشكلات براي شهروندان ايجاد شد. عمليات بازنگهداشتن مجاري آب در شهر، با هدايت اداره كل خدمات شهري و از سوي معاونت هاي خدمات شهري مناطق بيست ويك گانه شهرداري تهران به مورد اجرا درآمد. روابط عمومي معاونت خدمات شهري باتوجه به پيش بيني ادامه بارش هاي جوي در تهران از عموم شهروندان به ويژه كسبه درخواست كرد از ريختن زائدات و ضايعات خود در آبروها اعم از جوي، مسيل ها و كانال ها به صورت جدي خودداري كنند.