Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810114-54592S8

Date of Document: 2002-04-03

صدرنشينان شطرنج نوجوانان آسيا در تهران گروه ورزشي: مسابقه هاي شطرنج قهرماني نوجوانان دختر و پسر آسيا كه در تهران جريان دارد، ديروز دور هفتم خود را پشت سر گذاشت. در پايان رقابتهاي دور هفتم كه در محل فدراسيون شطرنج برگزار شد، نفرات زير در رده هاي اول تا سوم قرار دارند. دختران رده سني 10 سال: - 1 پينا ماناني از هندوستان با 6 امتياز 2 - ميترا حجازي پور با/5 5امتياز 3 - گون دي را از هندوستان با/5 5امتياز رده سني 12 سال: - 1 درنا والي از هندوستان /6 5با امتياز 2 - سيند لو از هندوستان با5/5امتياز 3 - افروز سيدي از ايران باامتياز 5 رده سني 14 سال: - 1 آتوسا پوركاشيان از ايران با 7 امتياز 2 - تلي نينوا از قرقيزستان با3 6 امتياز - نديك از هندوستان با 5 امتياز رده سني 16 سال: - 1 شادي پريدر از ايران با/6 5امتياز 2 - تويوتي بورا از قزاقستان با/4 5امتياز 3 - هو وانگ مين از ويتنام /4 5با امتياز پسران رده سني 10 سال: - 1 نگو پرمارجان از هندوستان با 6 امتياز 2 - ديك پيم مين از ويتنام /5 5با امتياز 3 - سعيد اسحاق از امارات عربي متحده با 5 امتياز رده سني 12 سال: - 1 داساري از هندوستان با 6 امتياز 2 - ترانك سون از ويتنام با 6 امتياز- 3 هان گومين از ويتنام با 5 امتياز رده سني 14 سال: - 1 سي دي يف از قرقيزستان /6 5با امتياز 2 - كونچه از هندوستان /5 5با امتياز 3 - گوگيني از هندوستان با امتياز 5 رده سني 16 سال: - 1 چاكرواتي از هندوستان با 5 امتياز 2 - اكبري نيا از ايران با 5 امتياز- 3 نصيري از ايران و اسكاكوف از قزاقستان مشتركا با/4 5امتياز