Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810114-54589S1

Date of Document: 2002-04-03

استان فارس و سبزينه هايي كه ديگر نيست! نگاهي به روند تخريب جنگلها و مراتع استان فارس در سالهاي اخير گروه شهرستانها: مسئولان و كارشناسان منابع طبيعي استان فارس معتقدند: تخريب جنگلها و اين مراتع، استان را در آستانه بحران زيست محيطي قرار داده است. بر اساس آمار موجود در 10 سال گذشته 55 هزار و 553 هكتار از اراضي ملي استان فارس دستخوش تغيير و تصرف غيرقانوني شده است. معاون فني اداره كل منابع طبيعي فارس در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: تخريب جنگلهاي استان فارس را مي توان در دو بعد عوامل انساني و طبيعي بررسي كرد كه تخريب عوامل انساني بيشتر به دليل استفاده اقتصادي از چوب، تهيه زغال و ساير مصارف و تبديل اراضي جنگلي به ديمزار صورت گرفته است. مهندس عبدالرضا منصوري افزود: عوامل طبيعي مانند آتش سوزي و سيل در 10 سال گذشته موجب تخريب 10 هزار هكتار از اراضي جنگلي و مرتعي استان شده است. وي افزايش جمعيت در مناطق جنگلي و مرتعي، محدوديت منابع اشتغال، فقر معيشتي، محدوديت امكانات رفاهي روستاييان و عشاير و افزايش نيازهاي طبيعي و روزمره را از ديگر عوامل كاهش جنگلها در استان فارس ذكر كرد. به گفته كارشناسان منابع طبيعي فارس چنانچه در، نواحي رويشي جنگل سطح جنگل به كمتر از 25 درصد مساحت برسد، بحران زيست محيطي و انساني به معناي واقعي برآن ناحيه حاكم مي شود و پيامدهاي جاني و مالي ناشي از بروز طغيانها و سيلابها را به همراه خواهد داشت. كارشناسان دليل سيل اخير استان فارس در روزهاي 20 و 21 دي ماه گذشته را از بين رفتن پوشش گياهي مي دانند كه طي آن خسارت مالي فراواني به تاسيسات شهري و روستايي وارد شد. اداره كل منابع طبيعي فارس به منظور جلوگيري از كاهش جنگلها و پوشش گياهي استان، اقداماتي از جمله توليد نهال و تشويق مردم به نهال كاري را انجام داده است. رئيس اداره فني جنگلكاري و جنگلداري اداره كل منابع طبيعي فارس نيز گفت: به منظور حفاظت و حمايت از جنگلها و مراتع استان، طرح هايي براي توليد نهال در دست اجرا است كه در اين رابطه نهالستانهايي در اكثر شهرها به طور متمركز و موقت احداث شده است. محمود جعفري افزود: در اين نهالستانها، نهالهاي غيرمثمر توليد مي شود كه در راستاي طرح ملي نهضت سبز و طرح احداث فضاي سبز و درختكاري در اختيار بخش برون سازماني از جمله ادارات و ارگانهاي دولتي و كارخانه ها و شركتها و عموم مردم قرار مي گيرد. وي در ارتباط با ديگر اقدامات انجام شده براي حفاظت جنگلها گفت: طرحي به نام حفظ ذخاير جنگلي و محوطه هاي بذرگيري در دست اجراست كه گونه هايي كه رو به انقراض يا در حال تهديد هستند محصور مي شوند تا از بين نروند. جعفري افزود: طرح غني سازي جنگل هم در شهرستانهاي سپيدان، ممسني و بوانات انجام مي شود و بقيه مناطق مستعد، سالهاي آينده زير پوشش اين طرح مي روند. رئيس آموزش و ترويج اداره كل منابع طبيعي فارس نيز گفت: به منظور حفاظت از منابع طبيعي، احيا، توسعه و بهره برداري، كلاس هاي ترويجي و نمايشگاه هاي مختلف برگزار و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در اين زمينه تهيه شده است. مهندس علي سعادتي افزود: مخاطبين عمده منابع طبيعي شامل عموم مردم به ويژه مجريان و بهره برداران مرتع جنگل، و بيابان، طرحهاي طوبي، طرحهاي بهره برداران و اعضاي نهضت سبز هستند. وي تصريح كرد: به همين لحاظ نسبت به برگزاري گردهمايي ها با حضور شوراهاي اسلامي، محافظين افتخاري، سازمانهاي غيردولتي، نهضت سوادآموزي و بسيج سازندگي اقدام شده است. به گفته كارشناسان منابع طبيعي، استان فارس با داشتن يك ميليون و 250 هزار هكتار جنگل و در اختيار داشتن 10 درصد جنگلهاي كشور يكي از استانهاي مستعد كشور براي جنگلكاري است. اين كارشناسان معتقدند: با توجه به اين كه 40 درصد از آبهاي سطحي كشور در ناحيه كوههاي زاگرس جاري است، اين ناحيه داراي گونه هاي مختلف جنگلي از جمله انواع بلوط است كه در ارتفاع 650 تا دو هزار و متر 400 از سطح دريا مي رويند. معاون فني اداره كل منابع طبيعي فارس گونه هاي غالب جنگلي استان فارس را بلوط، بنه، بادام و كنار ذكر كرد و گفت: سالانه ميزان قابل توجهي از محصولات جنگلي استان فارس به خارج از كشور صادر مي شود. عبدالرضا منصوري افزود: پارسال چهار ميليون و 216 هزار و 740 كيلوگرم محصولات جنگلي و مرتعي به ارزش يك ميليارد و 966 ميليون ريال به خارج از كشور صادر شده كه يك ميليون هزار 491و و 562 دلار ارزآوري داشته است. به گفته وي اين آمار مربوط به محصولات آنغوزه، باريجه، ستكي، آويش و ساير محصولات جنگلي است كه مجوز لازم براي صدور آنها از سوي اداره كل منابع طبيعي فارس صادر شده است. كارشناسان منابع طبيعي استان معتقدند: به منظور توسعه پايدار و حفظ منابع طبيعي، لازم است حفظ عرصه هاي آب و خاك كشور از طريق كانالها و مجاري قانونگذاري، نهادينه كردن رسمي و قانوني تمامي نهادهاي دولتي و غيردولتي براي مشاركت و همكاري در احيا و آباداني و سرسبزي كشور و حمايت از فعاليت هاي مردمي و تشكل ها صورت گيرد.