Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810114-54587S2

Date of Document: 2002-04-03

آكواريوم، اقيانوسي به وسعت يك قفس درباره خاستگاه، نحوه زيست و مراقبت از انواع ماهيان آكواريومي به طور كلي طبيعت زيرآب چنان آرامش بخش و شادي آفرين است كه در سالهاي اخير در جامعه ما گرايش زيادي نسبت به آن به چشم مي خورد اما آوردن اين دنياي زيبا به داخل زندگي به عنوان قسمتي از طبيعت تنها در مقياس كوچكي و در مخازن مخصوصي به نام آكواريوم امكان پذيراست. آكواريوم كلمه اي يوناني است و به معناي مخازن آب اعم از مخازن شيشه اي و يا حوضهاي بزرگ نگهداري و پرورش انواع گياهان و جانوران آبزي اطلاق مي شود. پس از نصب و راه اندازي آكواريوم واجزاء آن نوبت به ماهيدار كردن و يا وارد كردن ماهيان مورد علاقه به آكواريوم است. اصولا ماهيدار كردن مخازن بايد بر اساس جدول ها و راهنماهايي كه در دسترس است انجام گيرد. اينكه شخص هر تعداد و در هر اندازه اي كه دوست دارد اقدام به وارد كردن ماهي بكند قابل پذيرش نيست. بايد توجه داشت كه يكي از مسائلي كه باعث ايجاد استرس در ماهيان مي شود وجود تعداد زياد و نامناسب از ماهيان در آكواريوم است در اين حالت حتي با نصب فيلترهاي مخصوص و پمپ هواباز هم آلودگي آب در نتيجه دفع فضولات بسيار بالا مي باشد و گذشته از آن ماهيان مزاحم يكديگر شده و امكان مخفي شدن نيز براي آنها باقي نمي ماند. به طور خلاصه عدم رعايت تعداد ماهي در آكواريوم ايجاد مشكلات فراواني خواهد كرد. علاوه بر تعداد، ماهيان بايد از لحاظ رفتاري (صلح جو و اجتماعي و يا پرخاشگر و تهاجمي )، طيف حرارتي ويژه، درجه اسيديته آب، سختي آب تقريبا در يك محدوده يكسان قرار داشته باشند و در يك محدوده مناسب از لحاظ وزن و قد قرار داشته باشند يعني از لحاظ جثه چندان تفاوتي با هم نداشته باشند. زندگي در آكواريوم به صورت يك تبديل بيولوژيكي است در مدتي كه چراغ آكواريوم روشن است گياهان سبز آبزي اكسيژن توليدي خود را به آب وارد نموده و از فضولات ماهيان تغذيه و تنفس مي كنند. در شب و در زمان تاريكي گياهان به همان اندازه جانوران و اكسيژن نيازمند هستند. باكتريهاي موجود در آب فضولات ماهي را تغيير فرم داده و براي گياهان قابل استفاده مي سازند بنابر اين آكواريوم زماني در تعادل بيولوژيكي است كه تعدادگياهان و جانوران آن متناسب اختيار شوند در اين حالت ماهيان سرحال بوده و دچار استرس نمي شوند. ماهيان از لحاظ نحوه تكثير به دو گروه عمده زنده زا و تخم گذار تقسيم مي شوند. در ماهيان زنده زا مولد ماده در هنگام تكثير، نوزاد را به صورت كامل به دنيا مي آورد در صورتي كه در ماهيان تخم گذار ابتدا مولد ماده تخم ريزي كرده و در چندين روز بعد نوزاد كامل شده و خارج مي شود ولي نوزاد هنوز هم كامل نيست و بايد باز هم دوره هايي را طي كند تا به نوزادي قادر به شنا كردن تبديل شود. در گروه ماهيان تخم گذار رفتار گونه هاي خانواده سيكليده متفاوت تر از بقيه ماهيان است. اين ماهيان با نوزادان خود رفتار مهرآميزتري دارندو با شيفتگي و وسواس از تخمها و لاروهاي خود مراقبت مي كنند. ماهيان زنده زا محل اصلي زندگي اين گونه ماهيان در رودخانه هاي آمريكاي مركزي مي باشد. ماهيان زنده زا تنها تعداد معدودي از آنها قادر به سازگاري محيط آكواريوم شده اند كه بزرگترين نوع آنها به حدود 20 سانتي متر مي رسد و ماهيان ماده در سال چندين بار زايمان مي كنندتعداد بچه هاي آنها متفاوت است نوزادان پس از توليد مثل نيازي به والدين خود ندارند و كاملا مستقل هستند يك ماهي ماده براي چندين نوبت توليد مثل احتياج به يك بار لقاح با جنس نر دارد. اكثر نوزادان در مراحلي كه هنوز قادر به شنا كردن نيستند توسط والدين خود خورده ماهيان مي شوند زنده زا شامل انواع گوناگوني مي شوند كه عبارتند از: گوپي، دم شمشيري، مولي و انواع پلاتي. اين ماهيان با توجه به رنگ آميزي زيبا و متنوعي كه دارند براي آكواريومها بسيار مناسب هستند و افراد يك گونه مي توانند با هم آميزش داشته باشند و در ضمن اين ماهيان از ماهيان بي آزار شمرده مي شوند. اين ماهيان به خوردن انواع گياهان آبزي و غذاهاي گوناگون علاقه زيادي نشان مي دهند ولي هر چه ميزان غذاي داده شده در هر بار غذادهي كمتر باشد و تعداد دفعات آن بيشتر باشد در رشد بيشتر اين ماهي اثر بيشتري خواهد داشت. اين ماهيان را به راحتي و به تعداد زياد مي توان تكثير كرد. ماهي گوپي; گوپيها داراي رنگهاي گوناگوني هستند و انواع مختلفي دارند، مثل گوپي دم قرمز، دم سياه، دم زرد، دم آبي، دم بيرنگ، خرگوشي و پوست ماري. نوع ماده از جنس نر بزرگتر بوده و به طور معمول جنس نر از ماده زيباتر بوده و تنوع و زيبايي رنگ در ميان آنهابيشتر است. اندازه جنس نر حدود 3 سانتي متر و ماده 6 سانتي متر است. ماهي دم شمشيري; دم شمشيري ها با رنگهاي قرمز، سياه، زرد، سبز و رنگهاي متنوع ديگر وجود دارند و مشخصه بارز آنها باله زائده است كه در جنس نر وجود دارد اين ماهي عمومامزاحمتي براي ساير ماهيان ايجاد نمي كند. اندازه نوع ماده 13 سانتي متر و نوع نر آنها با محاسبه طول دم و سانتي متر 14 مي رسد. ماهي پلاتي; انواع مختلف دارند كه از جمله مي توان به پلاتي آبي، قرمز، سياه، رنگارنگ، بادبان باله، طلائي سياه، توكسيدو، پلاتي بلندباله و پلاتي ستاره دنباله دار اشاره كرد. اين ماهيان هيچ گونه مزاحمتي براي ديگران ندارند و از جذابيت خاصي برخوردارند و مي توانند با ماهي دم شمشيري آميزش داشته باشند و از طيف غذايي متنوعي استفاده كنند وجود پاي تناسلي كه همان باله مخرجي است متمايز كننده اين دو جنس است و در جنس ماده اين باله پهن و زاويه دار است. ماهي مولي; مولي با رنگهاي سياه، زرد، سبز خالدار، نارنجي و رنگهاي متنوع ديگر وجود دارد و تمام انواع آنها قادر به آميزش با يكديگر هستندحتي ساده ترين نوع آنها با نوع بالنش كه داراي شكمي حجيم مي باشند. ماهي مولي به خوردن غذاهاي گياهي علاقه فراواني دارد وبهترين نوع آكواريوم براي اين ماهي آكواريومي است كه داراي خزه سبز باشد. عموما طول ماهي ماده بيشتر از ده سانتي متر است و نرها كمتر از ده سانتي متر و تكثير اين ماهي نيز به سهولت انجام مي شود. ماهي بارب; داراي انواع گوناگوني است و انواع بزرگترين نوع آنها به 35 سانتي متر مي رسد و به راحتي مي توان از آنها هفته اي يك بار تخمگيري كرد. باربها علاقه زيادي به خوردن تخمها و حتي نوزادان خود دارند. اين ماهيان به عنوان ماهيان تزئيني محسوب مي شوند و اين خانواده شامل تايگر بارب، بارب دوخال، بارب حلبي، بارب طلائي و سبز مي شود. ماهي گورامي; داراي انواع متعددي است. از جمله گورامي آبي و گورامي خالدار، گورامي مرواريدي، گورامي بهشتي، گورامي دارف و فايتر نام برد. اين ماهيان به راحتي دركنار ساير ماهيان زندگي مي كنند، البته اين ماهيان در حضور ساير ماهيان و در جائي كه پمپ هوا و فيلتر شني كار مي كند نيز تخم ريزي نخواهند كرد و اين ماهيان براي تخم ريزي ايجاد حباب هوا در سطح آب مي كنند كه بسيار جالب و درنوع خود بديع است. ماهي تترا; از زيباترين ماهيان بوده و خاستگاه آن آبهاي ساحلي آمريكاي جنوبي مي باشد بدن اين ماهي دراز و باريك است، باله مخرجي در تمام آنها بلند بوده و در بعضي از گونه ها باله پشتي نيز بلند مي باشد: تتراي جواهر، تتراي نئون، تتراي كاردينال، تتراي سياه، تتراي پنگوئن، تتراي ليموئي و الماسي از انواع ماهي تترا به شمار مي آيد. اين ماهي ها بيشتر از غذاهاي زنده و تازه استفاده مي كنند و تكثير اين ماهيان نياز به تجربه و تخصص دارد. ماهي اسكار; از اين نوع ماهيان مي توان به انواع اسكار سفيد، اسكار قرمز و اسكار تايگر اشاره كرد. در بين گروه هاي 6 تا 8 تايي و به اجبار جفت خود را انتخاب مي كنند بر روي سطح صافي تخم ريزي مي كنند و تخم گيري از آنها آسان است. ماهي طلائي; يكي از جانوران خانگي بوده و تقريبا در اغلب حوضها يافت مي شود. متاسفانه به علت مقاوم بودن اين ماهي آن را در هر ظرفي نگهداري مي كنند. معروفترين نوع آن دم چادري است بدن اين ماهي كوتاه و گرد و داراي دم بلند است كه از دو قسمت تشكيل شده است. يكي ديگر از انواع اين ماهيان تلسكوب مي باشد كه داراي چشمان برجسته اي است و نوع ديگر كه از ماهي تلسكوپ هم چشمان بزرگتري دارد نگاه كننده آسمان است. ماهيان لجن خوار; براي آن دسته از افراد كه در روز فرصت استفاده از آكواريوم را ندارند اين ماهي بسيار مناسب است آنها از نور مي گريزند و نياز به زميني ماسه اي و سنگي دارنداين نوع در آكواريومهايي فاقد بخاري و با هر نوع غذايي اعم از خشك و تازه قادر به زندگي مي باشد. تهيه و تنظيم از الهه علي عسگري منابع: - آكواريوم به زبان ساده 1360 والتر برنهاردزاكس ترجمه فرشچي انتشارات روزبهان 137 صفحه - آكواريوم نمادي از طبيعت زيرآبارجيني 13790 م انتشارات نقش مهر 133 صفحه. - تكثير و پرورش ماهيان آكواريومي 1376 م شيخيان انتشاران مهبان بلور 94 صفحه.