Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801228-54571S1

Date of Document: 2002-03-19

از مشكلات نهراسيد آيا هرگز در موقعيت مشكلي قرار؟ گرفته ايد آيا تا به حال به مشكلات زندگي فكر؟ كرده ايد به هنگام رويارويي با مشكلات چه؟ مي كنيد آماده مقاومت و مبارزه براي حل آن مشكل مي شويد يا اينكه تسليم شرايط مي شويد و يا فرار ؟ مي كنيد آيا مشكلات سبب دلسردي شما؟ مي شوند قبل از آن كه پاسخي بدهيد تصور كنيد كه در حال تماشاي مورچه اي هستيد كه با زحمت و مرارت دانه گندمي را به لانه دانه مي برد سنگين است و راه طولاني. مورچه به آهستگي و با مشقت دانه را با خود مي كشد، حال مانعي بر سر راه او پيدا مورچه مي شود با صبر وحوصله روش هاي مختلفي را براي عبور از مانع امتحان مي كند. دانه از دهانش مي افتد. مي بينيد كه برمي گردد و دوباره دانه را برمي دارد. راه ديگري را مي آزمايد. ممكن است دهها بار گندم از دهانش بيفتد وليكن نااميد نمي شود. بارها و بارها تلاش مي كند تا عاقبت موفق مي شود. آيا هرگز فكر كرده ايد كه يك زنبور عسل براي توليد يك كيلو عسل چه مشقت و زحمتي را متحمل مي شود. برآورد شده كه هر زنبور عسل براي تهيه يك كيلو عسل بايد روي حداقل 120000 گل بنشيندوشهد گل را بمكد. اما بعضي اوقات يك زنبور براي بدست آوردن شيره گل و حمل آن به كندو مجبور است كيلومترها پرواز كند تا گل مورد نظر را بيابد. وقتي با مشكلي روبه رو مي شويد به زنبور عسل يا مورچه فكر كنيد. آنها نيرويي دارند كه ما انسانها به آن نيرو نيازمنديم. نيرويي به نام استقامت يا پشتكار كه تنها از طريق مجسم كردن عاقبت كار در ذهن بدست مي آيد. نيرويي است كه براي رسيدن به اهداف شخصي و يا نيل به اهداف بلندمدت ضروري است. طبيعت انسان اين است كه در هنگام رويارويي با مصائبيا مشكلات تسليم شرايط مي شوند، فرار مي كنند و يا همه چيز را به هم مي ريزند. حال تصور كنيد همه افراد به هنگام رويارويي با مشكلات مسئوليت خود را فراموش كرده و دست از تلاش بكشند، در اين صورت نظم دنيا به هم مي ريزد. ممكن بود چرخ اتومبيل شما به دليل سهل انگاري مكانيك از جادر برود و يا اين كه انفجار بخاري گازي سبب بروزفاجعه اي شود. به ياد دارم كه در ترم سوم دانشگاه تحقيقي داشتم كه مي بايست با همكاري سه نفر ديگر از دانشجويان آن را انجام دهم. سه نفر از ما مامور انجام تحقيقات لازم و نفر چهارم مسئول مطالعه يكي دو كتاب مرتبط و بازنويسي تحقيق انجام شده بود. همه ما مسئوليت هاي محوله را انجام داده و جزوه تنظيم شده را در اختيار فرد مورد نظر گذاشتيم. وليكن شخص فوق الذكر فردي بدون مسئوليت بود و به طور كل فراموش كرد كه مطلب را نوشته و به استاد ارائه دهد. در نتيجه سهل انگاري اين فرد همه ما 2 نمره از 20 نمره را از دست داديم و وقتي كه به او اعتراض كرديم با خونسردي گفت: از دست دادن 2 نمره كه اين قدر مهم نيست. بخصوص براي دانشجويان زرنگي مثل شما، بهر حال شما نمره الف گرفتيد، حال چه الف 18 باشد و چه الف. 20 معمولاشعار افراد بي اراده و غيرمسئول اين است بهترين راه پاك كردن صورت مساله است مانند اينكه فراموشش كن و يا اينكه من كه تنها مسئول اين مشكل نيستم. بايد از اين افراد پرسيد: آيا پاك كردن صورت مساله سبب حل مشكل مي؟ شود آيا بهتر نيست كه به جاي پاك كردن صورت مساله، مساله را به صورتي ديگر مطرح كرد. به طور مثال فرض كنيدكه خيال داريد در امتحان ورودي اداره يا موسسه اي شركت كنيد و يا مي خواهيد كنكور بدهيد. صورت مساله شما امتحان ورودي است و راه حلي كه به نظر شما مي رسد مطالعه كتب درسي كمك درسي، و شركت در كلاس هاي تقويتي امتحان است برگزار مي شود و شما موفق نمي شويد. اگر صورت مساله را پاك كنيد، مشكل حل نمي شود بلكه همچنان به قوت خود باقي مي ماند. حال بياييداز خود سوال كنيد هدف شما از شركت در امتحانات فوق؟ چيست طبيعي ترين پاسخ اين است: موفقيت در زندگي اجتماعي، طي كردن مدارج ترقي و... سه راه داريد: - 1 سعي كنيد دوباره سعي كنيد. اتمام كاري كه شروع كرده ايد نياز به صبوري و مقاومت شما دارد. بعضي اوقات اولين تلاش و كوشش شما ثمر بخش نيست. شما بايد آمادگي شروع مجدد را داشته و صبوري، آرامش در طول كار وادامه كار تا خاتمه آن را، درخود تقويت كنيد. - 2 صورت مساله را تغيير ندهيد بلكه راه حل را تغيير بدهيد; براي اين كار نياز داريد كه راه حل قبلي را دوباره مرور كنيد و سعي كنيد نقاط ضعف خود را بيابيد. آيا مطالعه من كم؟ بود آيا به هنگام مطالعه به اندازه كافي تمركزفكري؟ داشتم آيا باور اين مساله كه (من قبول نمي شوم ) سبب كاهش نيروي من؟ شده با تجزيه و تحليل راه حل قبلي به راحتي مي توانيد عامل شكست خود را ؟ بيابيد و با عوض كردن برنامه درسي ونحوه مطالعه خود و تلقين مثبت موجبات پيروزي خود را فراهم كنيد. - 3 صورت مسئله را تغيير دهيد: سعي كنيد با مروري بر گذشته علت تمايل خود به ادامه تحصيل يا اشتغال در آن اداره بخصوص را دريابيد. پرواضح است كه هدف نهايي شما موفقيت اجتماعي يا جنبه هاي مادي آن است. آيا تنها راه كسب موفقيت اجتماعي، داشتن عنوان دكتر، مهندس و.. و يا اشتغال در اداره بخصوص؟ است خير! شايد شما يك گرافيست نمونه شديد يا يك نقاش با ذوق و يا يك خياط ماهر. با تعمق مي توانيد استعدادهاي خود را كشف كنيد و با طرح صورت مسئله جديد، راه حل جديدي نيز بيابيد و تلاش خود را آغاز كنيد. به خودتان ايمان داشته باشيد مهمترين نيرويي كه به شما اين توان را مي دهد نيروي ايمان به خود است. شما با تقويت اين نيرو مي توانيد راه رسيدن به اهداف خود را هموار كنيد. سعي كنيد در آغاز هركاري به خود تلقين كنيد كه اين مسئله يا مشكل يكي از ساده ترين مشكلات زندگي است و من توانايي آن را دارم كه اين مشكل را حل كنم. بياييد امتحان كنيد. بارديگر زماني كه كاري را آغاز مي كنيد و يا براي انجام كاري مهم و حياتي از منزل خارج مي شويد، با خود تكرار كنيد: من تصميم دارم كه براي انجام كاري مهم از خانه خارج شوم. بايد قبول كنم كه اين كار بسيار ساده و آسان است و در اسرع وقت انجام خواهد گرفت گفتن اين كلمات در ذهن شما سبب مي شود كه انرژي مثبت و زيادي در شما بوجود آيد. انرژي اي كه به شما توان مقاومت در برابر مشكلات را بدهد. نمونه هاي بسياري از افراد مقاوم وجود دارد. افرادي كه به عنوان يك فرد موفق معرفي شده اند. سعي كنيد نقطه يا نقاط مشترك اين افراد را بيابيد. يكي از خصلت ها باور كردن خود يا ايمان داشتن به خود است. دوم اينكه همه آنها كاري را كه شروع كرده اند، به پايان مي رسانند و در زمان بروز هر نوع مشكلي تسليم شرايط نامساعد نمي شوند. آنها درك كرده اند كه كارهاي بدتر و شرايط مشكل تري هم وجود دارد و سعي مي كنند كه به جنبه هاي مثبت كار خود نيز فكر كنند و از موانع بوجود آمده براي رشد تجربياتشان استفاده مي كنند. اين گونه افراد به خود ايمان دارند و به خود قبولانده اند كه اين كار تا ابد ادامه نخواهد داشت. وقتي كه پايان كاري قابل رويت است، درك اين مسئله كه چه مشكلاتي را پشت سر خواهيم گذاشت، تعجبآور است. در چنين شرايطي مشخص نمودن اهداف بسيار مهم است و تعيين زمان معين براي رسيدن به هدف يا اهداف مشخص شده دومين وظيفه انسان است. به اين ترتيب وقتي موانعي در سر راه شما قرار مي گيرند به كار خود ادامه دهيد و پاداش شما شخصيت قوي تر و مقاوم تر شما است. ارزشي معنوي كه شما استحقاق آن را داريد. معصومه پيروزبخت