Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801227-54555S3

Date of Document: 2002-03-18

با تعيين ميزان هزينه و درآمد كوتاه و استراتژي هاي برنامه ملي توسعه ميان مدت گردشگري اعلام شد در برنامه ملي توسعه گردشگري پيش بيني شده است در صورت سرمايه گذاري لازم و اجراي استراتژي هاي كوتاه مدت تا سال 2005 صنعت جهانگردي ايران سالانه مبلغ 23 ميليارد و 532 ميليون ريال درآمد از جهانگردان داخلي و مبلغ 11 ميليارد و 123 ميليون دلار درآمد از جهانگردان بين المللي كسب كند. برنامه ملي توسعه گردشگري با هدف ترويج و توسعه گفت وگوي تمدن ها، تقويت روابط و مناسبات اقتصادي و كمك به توسعه ملي از طريق ايجاد درآمد و اشتغال براي بهينه سازي مزاياي اجتماعي و فرهنگي و توسعه پايدار جهانگردي تدوين شده است. به گزارش واحد آگاه سازي برنامه ملي توسعه گردشگري، سازمان ايرانگردي و جهانگردي، طرح جامع توسعه جهانگردي براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در سه مقطع 5 10 زماني و 15 ساله براساس استراتژي هاي ده گانه زير متمركز است: كسب 1 اطمينان از اولويت قرار دادن موسسه هاي دولتي به امر توسعه منابع فرهنگي، طبيعي و غيرطبيعي جهانگردي در مناطق كمتر توسعه يافته. كسب 2اطمينان از ايجاد بستر قانوني مناسب و شفاف براي مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي. كسب 3اطمينان از طرح جامع توسعه زيرساخت ها خدمات حمل و نقل بين المللي هوايي، ريلي، جاده اي و دريايي و تسهيلاتي در اجراي تشريفات ورود و خروج جهانگردان به كشور. ايجاد 4توسعه رويكرد منطقه اي به برنامه ريزي توسعه ترويج و مديريت جهانگردي براساس هفت منطقه جهانگردي پيش بيني شده در برنامه ملي توسعه گردشگري. ارتقاي 5سطح استانداردهاي كيفيت خدمات و تسهيلات جهانگردي موجود مانند هتل ها، رستوران ها، جاذبه ها و برگزاري تورها و توسعه آنها. ارتقاي 6 كيفيت خدمات توسط نيروي انساني در بخش جهانگردي و توسعه آموزش جهانگردي در كشور. كسب 7 اطمينان از ساختارهاي مديريتي در ايجاد توسعه پايدار صنعت جهانگردي. تجديد 8ساختار مديريت جهانگردي در بخش هاي دولتي و خصوصي و ايجاد سيستم اطلاعات مديريتي براي حمايت از فرآيند برنامه ريزي، توسعه و مديريت بخش جهانگردي. معرفي 9و تبليغ در سطح داخلي و بين المللي براي افزايش تعداد جهانگردان بين الملل در كوتاه مدت، ميان مدت از كشورهاي اسلامي درخاورميانه و آسيا و همچنين كشورهاي اروپايي، آسيايي و آمريكاي شمالي. حصول 10 اطمينان از اين كه صنعت جهانگردي از حمايت كامل مقام معظم رهبري، مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام برخوردار بوده و در اين راستا همه دستگاه ها جهت همكاري در اجراي اين طرح ملزم شوند. براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده برنامه ملي توسعه گردشگري بر روي نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدها در صورت اجراي كامل ده استراتژي فوق، اين برنامه قادر به جذب گردشگر به شرح زير است: سالانه /41 4حدود ميليون نفر گردشگر داخلي تا سال 2005 /58 2و ميليون نفر تا سال 2010 /77 9و ميليون نفر تا سال . 2015 /1 60سالانه ميليون جهانگرد بين المللي تا سال /2 4 ميلادي 0052ميليون نفر تا سال 2010 /3 8و ميليون نفر تا سال. 2015 براي پاسخ و رفع نيازهاي جهانگردان لازم است تا سال 2005 اقدامات زير انجام شود: بهسازي 4188 كيلومتر از راه هاي موجود و نصب علائم به روز راهنمايي و رانندگي در 1544 كيلومتر از جاده هاي كشور اجراي خدمات نگهداري و تعميرات در 4566 كيلومتر از جاده ها و ايجاد 265 استراحتگاه جاده اي و ساخت 1305 رستوران جاده اي. ارتقاي شش فرودگاه استاني به فرودگاه هاي بين المللي براساس استانداردهاي جهاني و تكميل فرودگاه بين المللي امام خميني. خصوصي سازي سيستم هواپيمايي ايران و اعلام آسمان آزاد در يك حالت معقول، منطقي و متوازن. اجازه 15 فروند هواپيماي 250 نفره براي حمل و نقل بين المللي و 30 فروند هواپيماي 160 نفره براي حمل و نقل داخلي علاوه بر ناوگان موجود در هواپيمايي كشوري. تكميل 3037 كيلومتر خطوط ريلي جديد و مطالعه و ساخت 6411 كيلومتر خطوط ريلي جديد و تهيه سالانه 36 قطار جديد گردشگري. ساخت دو پايانه جديد دريايي در خليج فارس، بندرعباس و بندر بوشهر و خريد 9 كشتي مسافربري براي فعاليت در درياي خزر و خليج فارس. فراهم كردن خدمات آب، برق، مخابرات و خدمات مديريت مواد زايد براي 43650472 روز جهانگرد بين المللي. نوسازي اتاق هاي موجود هتل ها و هتل آپارتمان ها و ساخت اتاق 4349 جديد تا سال 2005 ميلادي. بازسازي مسافرخانه ها مهمان خانه هاي موجود و ساخت 7829 اتاق مسافرخانه و ميهمانخانه جديد. تجهيز و توسعه مراكز اطلاع رساني موجود و تاسيس 72 مركز اطلاع رساني جهانگردي در مبادي اصلي ورودي بين المللي و مراكز استان ها. ارتقاي سطح مهارت تقريبي 46985 نفر شاغل در بخش هاي اقامتي، خدمات مسافرتي، راهنماي تور، رستوران و توسعه مراكز آموزش جهانگردي موجود تا سال 2005 و ايجاد مراكز جديد 14946 نفر نيروي انساني جديد ماهر و آموزش ديده. ارتقاي ظرفيت و توان سازمان هاي ميراث فرهنگي، حفاظت از محيط زيست، جنگل ها و مراتع كشور براي هفت مديريت اثربخش اماكن در صنعت جهانگردي. ايجاد 4922 شغل مرتبط با جهانگردي با تاسيس دفاتر مربوط به مشاغل خرد جهانگردي وابسته به دفتر ملي جهانگردي. تجديد ساختار با كوچك سازي و تغيير سازمان ايرانگردي و جهانگردي به هيات ملي جهانگردي زير نظر وزير جهانگردي يا معاون اول رئيس جمهور. اين هيات ملي را سطوح ملي، منطقه اي، استاني و محلي انتخاب و اقدام به تشكيل شوراي مشورتي در صنعت جهانگردي درزمينه هاي توسعه منابع انساني، آموزشي، بازاريابي، پژوهشي، سياستگذاري و استاندارد كيفيت خدمات مشاوره اي مي كند. اجراي استانداردهاي جديد كيفيت و سيستم تضمين كيفيت. اقدام به اجراي برنامه هاي كوتاه مدت بين المللي تبليغاتي براي ارتقاي تصوير ايران، افزايش بازارهاي منطقه اي و معرفي ايران در بازارهاي بين المللي. اقدام به اصلاح قوانين، مقررات موجود در اجراي تشريفات گذرنامه، گمرك، امنيت، اشتغال، انجمن ها، اتحاديه ها، سرمايه گذاري خارجي، استفاده از زمين و حفاظت از محيط زيست، كنترل قيمت ها و سياست هاي قيمت گذاري، استانداردهاي خدمات و تسهيلات، مجوز كسب و كار براي ارائه تسهيلات و خدمات جهانگردي در سطح استاندارد. دراين برنامه همچنين پيش بيني شده است: اجراي برنامه كاري براي سال هاي 2002 تا 2005 به مبلغ 9 هزار و 921 ميليارد ريال نياز به سرمايه گذاري از سوي بخش دولتي و مبلغ 20 هزار و 689 ميليارد ريال سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي كه كل هزينه سرمايه گذاري پيش بيني شده در كوتاه مدت براساس قيمت هاي سال گذشته ميلادي 30 هزار و 610 ميليارد ريال است. درآمد سالانه 23 ميليارد و 532 ميليون ريال از هزينه گردشگران داخلي و درآمد سالانه 11 ميليارد و 123 ميليون دلار از هزينه جهانگردان بين المللي تا سال 2005 در صورت سرمايه گذاري لازم و اجراي موفقيت استراتژي هاي كوتاه مدت. ايجاد سالانه 189 هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم كه از اين رقم ايجاد 73 هزار شغل به عهده صنعت جهانگردي است. /2 7اختصاص درصد از توليد ناخالص داخلي. كسب يك ميليارد دلار آمريكا درآمد خالص غيرنفتي. كسب سرجمع درآمد به هزار 79مبلغ و 143 ميليارد ريال و كسب سرجمع هزينه هاي ناخالص سرمايه گذاري به مبلغ 30 هزار و 610 ميليارد ريال بين سال هاي 2002 تا 2005 كه در طول اين مدت نسبت درآمد به /2 59هزينه خواهد بود. توسعه صنعت جهانگردي در ميان مدت ( ) 20102006 براي تبليغ ترويج و توسعه جاذبه ها، امكانات، تسهيلات و خدمات براي پاسخ به نياز حجم انبوه گردشگران به ويژه جهانگردان است لذا پيش بيني مي شود: كل هزينه سرمايه گذاري در ميان مدت 47 هزار و 800 ميليارد ريال در مقابل سرجمع درآمدهاي جهانگردي به مبلغ هزار 124 و 405 ميليارد ريال كه نسبت درآمد به /2 6هزينه خواهد بود.