Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801226-54543S5

Date of Document: 2002-03-17

گادامر فيلسوف آلماني در سن 102 سالگي درگذشت تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: هانس گئورگ گادامر، كه از مهمترين فيلسوفان قرن بيستم دانسته مي شود در سن 102 سالگي درگذشت. گادامر به سبب كارش برروي هرمونوتيك يا فلسفه فهميدن، بيشتر شناخته مي شد. كار وي تاثير عمده اي بر روي كار محققاني كه درباره تفسير متون كار مي كردند داشت. بهترين كتاب وي، حقيقت و روش نام دارد كه براي اولين بار در سال 1960 انتشار يافت و ديدگاه غالبي كه استفاده از روشهاي علمي را تنها راه وضع حقيقت مي داند مورد نقد و بررسي قرار مي داد. گادامر همچنين نقد ادبي از جمله مقالات مهمي درباره آثار نوشته شده توسط پال سلان شاعر آلماني متولد روماني نگاشت. در توضيح آثار گادامر آمده است كه اين آثار تحقيق در راههايي است كه انسانها فعاليت خود را مورد تفسير قرار مي دهند. او بر اين اعتقاد بود كه تمام دانش تحت تاثير انگيزه ها و اعتقادات كساني قرار دارد كه به واقع تحقيق مي كنند. گادامر در 11 فوريه سال 1900 در شهر ماربورگ آلمان به دنيا آمده بود.