Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801225-54535S4

Date of Document: 2002-03-16

مراسم نخستين سالگرد تشكيل انجمن هاي شوراياري برگزار شد گروه شهري: نخستين سالگرد تشكيل انجمنهاي شوراياري در فرهنگسراي بهمن بعدازظهر چهارشنبه 22 اسفندماه برگزار شد. در ابتداي اين مراسم صفاپور كاشفي عضو انجمن شوراياري قنات كوثر و نماينده اعضاي انجمن هاي شوراياري در اين مراسم، طي سخناني گفت: با تشكيل انجمن هاي شوراياري بستر مناسبي براي حل وفصل مسائل و مشكلات شهروندان در سطح محله فراهم شده است. به لحاظ ارتباط نزديك و چهره به چهره منتخبين با انتخابكنندگان خود انجمن هاي شوراياري در مدت كوتاهي به گروههاي مرجع مطمئني براي حل انواع مسائل و معضلات محله تبديل شده اند. حجت الاسلام مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي در پيامي به همايش انجمن هاي شوراياري گفت: امروز تشكيل نهادهاي مدني با هدف فراهم ساختن زمينه مشترك شهروندان در تعيين سرنوشت خويش و برقراري ارتباط مناسب بين دولت و ملت براي بسترسازي نظارت شهروندان بر اعمال دولت و حكومت يك ضرورت حياتي و عينيت بخشيدن به بعد مردم سالاري نظام جمهوري اسلامي است. فاطمه جلايي پور عضو شوراي شهر و رئيس ستاد شوراياري در اين همايش گفت: از مهمترين ويژگيهاي طرح شوراياري افزايش نظارت مردم بر ارائه خدمات شهري، افزايش سطح آگاهي مردم محله نسبت به حقوق شهروندي است. وي افزود: هدف اصلي و نهايي انجمنهاي شوراياري تحقق شعار مردمسالاري در جامعه شهري است. دكتر سعيد حجاريان عضو شوراي شهر در پيامي به شوراياران گفت: مشكل اصلي ما، در ايران سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي همان اعتماد است. اعتماد در بين مردم كم شده است. وي در تشريح نظر خود، با مثال از روابط اجتماعي در شهرهاي بزرگ گفت: مردم ديگر حاضر نيستند به كسي اعتماد كنند. حتي حاضر به گرفتن شريك در كارهاي تجاري نيستند. چون همه اينها ضربه پذيرند و تعامل اجتماعي كم شده است و ارتباطات كوتاه شده است و مردم به علت بي اطلاعي كلا در اين امور ضرر مي كنند. حجاريان گفت: شايد انجمن هاي شهري و انجمن هاي شوراياري بتوانند اين وظايف را به خوبي انجام بدهند و اين اعتماد اجتماعي برگردد. وي افزود: سرمايه اجتماعي پايه توسعه است. اگر سرمايه اجتماعي نباشد اساساامكان تعاضد و همكاري وجود ندارد. مردم ما مردمي هستند كه در زمانهاي خاص تعاضد را به هم نشان مي دهند و مساعدت مي كنند. مثل زمان جنگ، مثل زمان انقلاب، اما در ساير موارد هر كسي در محدوده خانواده خود و در حوزه خاص خود زندگي مي كند و كاري به حوزه مشاعات زندگي شهري ندارد. وي با اشاره به اينكه، در حوزه مشاعات بايد سرمايه اجتماعي به وجود بيايد و مردم بيشتر در حوزه مشاعات زندگي كنند، گفت: شايد اين وظيفه انجمن هاي شوراياري باشد كه اين كار را انجام بدهند. وي بحث دولت محلي در دنيا، را بحثي جدي دانست و گفت: چرا بايد دولت يكي باشد. دولت بايد يك دستگاه عظيم الجثه باشد و مردم به صورت شن، توده روان بين باشند توده مردم و دستگاه عظيم دولت كه دستگاه ديوانسالاري بزرگي دارد چرا بايد گسترده نباشد. مي توان دولت را كوچكتر كرد و وظايف دولت را به عهده انجمن هاي شوراياري و شوراها واگذار كرد. اين كار هم به نفع مردم است هم به نفع دولت. انجمن ها و شوراها باعث مي شوند كه بين دولت و توده مردم واسطه اي ايجاد شود كه همان جامعه مدني است. وي انجمن هاي محلي را نوعي مقابله در برابر روند جهاني شدن دانست و گفت: نگرش بومي و محلي باعث مي شود كه فرهنگهاي بومي و محلي به قوت خودشان باقي بمانند و در فرهنگ مسلط جهاني هضم نشوند. دكتر سعيد حجاريان گفت: انجمن هاي شوراياري نوعي سنگربندي اجتماعي هستند. سنگري در مقابل بلاهاي آسماني و زميني، سنگري در مقابل ديكتاتوري و وي جنگ افزود: خرمشهر نمونه بارزي است از مقاومت مردم اهل محل كه هر محله سنگر به سنگر مقاومت كرد. اين را من تعامل شهر هزار سنگر مي نامم. در مقابل يك حمله هزاران سنگر به وجود آمد و سنگرها همان تعامل بودند. ملك مدني شهردار تهران كه به عنوان سخنران در همايش نخستين سالگرد شوراها شركت كرده بود، با اشاره به مشكلات تهران گفت: بايد مطالبات مردم تهران افزايش يابد، آنان بايد از مديريت شهري، مترو، ترافيك روان و هواي تازه بخواهند تا همه مسئولان دست به دست هم دهند و اين مشكلات را حل كنند. وي افزود: بودجه شهر از پول شهروندان تامين مي شود. آنان نبايد نسبت به سرنوشت شهر بي تفاوت باشند. من از شهرونداني كه سطح توقعات آنان كم است، گلايه مندم. ملك مدني گفت: شهرداري تهران از آن شهروندان است و درهاي آن نبايد به روي مردم بسته باشد. شهردار تهران خود را خدمتگزار مردم و منتخب شوراي شهر دانست و از شهروندان مناطق خواست، تا در اتاق خود را به روي مردم باز كنند. وي گسترش مترو تهران تا 110 كيلومتر يكپارچه كردن مديريت شهري، افزايش بودجه شهر تهران، گسترش و تكميل فاضلاب تهران و ساماندهي فضاي شهري را اصلي ترين برنامه هاي خود اعلام كرد و گفت: براي اينكه بتوانيم در شهر تهران زندگي كنيم همه شهروندان، شوراي شهر تهران، مسئولان نظام و شهرداري بايد دست در دست مشكلات را رفع كنند. عباس عبدي روزنامه نگار و محقق اجتماعي در اين همايش گفت: تنها راه جلوگيري از سوءاستفاده حكومت از قدرت، باقي ماندن مردم پرسشگر و منتقد در نهادهاي مدني است. به همين دليل تقويت نهادهاي مدني، بنيان دموكراسي در جامعه است. وي گفت: يكي از مشكلات اصلي شهر تهران، مديريت شهري است، تا زماني كه اين مشكل حل نشود، هر چه بودجه شهر تهران افزايش يابد، باز هم كاري از پيش نخواهد رفت. در پايان اين همايش اعضا ي انجمنها با صدور قطعنامه اي بر نقش مفيد شورا در بهينه ساختن رابطه دولت و ملت تاكيد كردند.