Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801225-54527S3

Date of Document: 2002-03-16

بيكاري و انتخابات فرانسه پاريس تعداد بيكاران فرانسه در اولين ماه سال جديد ميلادي ثابت ماند. به گزارش بي بي. سي پس از 8 ماه پياپي كه تعداد بيكاران اين كشور افزايش يافت، در ماه هاي اخير در همان حد 9 درصد قبلي يعني حدود /2 5ميليون نفر باقي ماند. بحران بيكاري در زمان انتخابات رياست جمهوري اين كشور در ماه آوريل (فروردين ماه )يكي از معضلات ليونل ژوسپن، نخست وزير كنوني و كانديد آينده رياست جمهوري است. ليونل ژوسپن موفق شد امار بيكاري را /12 3از درصد در سال 1997 كه به روي كارآمد /8 7تا درصد در آوريل 2001 كاهش دهد. اقتصاددانان پيش بيني مي كنند ميزان بيكاري فرانسه در سال 2002 به /9 3درصد برسد.