Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801225-54525S2

Date of Document: 2002-03-16

خبر و نظر هزار 30 مربي تربيتي در مقابل 700 هزار معلم آموزشي! به گفته وزير آموزش و پرورش اصلاحات در آموزش و پرورش، به معني شناخت مشكلات و موانع و تلاش براي حل و رفع آنها است و اين براي زمان خاصي نيست، زيرا زمان متوقف نمي شود. مرتضي حاجي در نخستين گردهمايي معاونان آموزش عمومي و امور تربيتي استانهاي سراسر كشور گفت: اگر ما درست حركت نكنيم، هر روز فاصله مان با دنيا بيشتر مي شود. هدف از تربيت، تربيت سياسي، علمي، اجتماعي و ديني است و جدي گرفتن امر تربيت و خارج كردن آن از انزوا از اهداف اصلي اين تلفيق در وزارت آموزش و پرورش است. وي افزود: 30 وجود هزار مربي تربيتي در برابر 700 هزار معلم رقم كوچكي است و بيانگر منزوي بودن امر تربيت بوده است، زيرا عمده توجه وزارتخانه به سمت مسائل آموزشي بوده و فقط يك معاونت و سه اداره كل عهده دار امر تربيت بودند. * نظر: سپردن كار پرورشي به عهده 30 هزار مربي تربيتي /18 5براي ميليون نفر دانش آموز در سراسر يك كشور خطاي بزرگ و زيانبارآموزشي است چرا كه هم اينك 700 هزار كادر آموزشي 20 برابر كادر تربيتي از ارايه راهكارهاي آموزشي ناتوان هستند، با اين حال ادغام كادر آموزشي و پرورشي مي تواند درآينده اي نزديك تاثير مثبتي را به دنبال داشته باشد، به هر حال دانش آموزان مي توانند در كنار فعاليت هاي آموزشي، از نگاههاي پرورشي آنان نيز بهره بگيرند. انتقاد يك روانشناس كودك از روشهاي آموزشي مدارس به گفته يك روانشناس كودك آنچه كه امروزه در مدارس كشور به كودكان آموزش داده مي شود، غالبا با تاكيد بر حافظه و محفوظات كودك است و كمتر از شيوه مشاهده و تجربه استفاده مي شود. فاطمه دكتر قاسم زاده در مراقبت ميزگرد از رشد كودكان گفت: آنچه كه از طريق حفظ كردن به كودك آموخته مي شود، كاربرد علمي در زندگي روزمره ندارد و به زودي فراموش مي شود. وي افزود: در نظام آموزشي فعلي كشور والدين بيشتر نقش معلم سرخانه را ايفا مي كنند و كمتر فرصتي براي آموزشهاي غيررسمي مانند بازي كردن و قصه گويي دارند. استاد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از خانواده ها خواست كه در آموزش و يادگيري كودكان خود نقش فعالتري بر عهده گيرند. بسياري از خانواده ها در مورد چگونگي رفتار مناسب با كودكان و روشهاي آموزش غيررسمي آگاهي كافي ندارند، بنابراين لازم است، سازمانهاي دولتي و غيردولتي به آموزش خانواده اهميت دهند. * نظر: به راستي در اين ميان چه كسي مقصر؟ است نظام آموزشي يا والدين و؟ معلمان! البته تاكنون كسي به طور جدي نظام آموزشي را در طول اين سال ها مورد نقد و بررسي قرار نداده است و اغلب والدين نيز به خاطر مسئوليت هاي اقتصادي و تعدد مشغله، كمتر به نقد اين نظام پرداخته اند. چرا كه هميشه به خاطر افزايش جمعيت دانش آموزي واهمه اين نكته را دارند كه ممكن است كارها از شرايط فعلي نيز خرابتر شود، به هر حال اميد است مسئولان نظام آموزشي در كنار ساماندهي وضعيت آموزشي، به نقد و اصلاحات موجود در آن نيز دست بزنند ترس دوگانه والدين و معلمان از شيوه هاي آموزشي يكديگر باعث شده كه همديگر را تحمل كنند. برگزاري كلاسهاي آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي براي دانش آموزان تهراني به گفته معاون انتظامي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ كلاس 20 آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي در سه ماهه اخير براي دانش آموزان تهراني برگزار شد. سرهنگ حسن اكبرزاده گفت: اين كلاسها باتقاضاي مسئولان مدارس و همكاري كارشناسان راهنمايي و رانندگي تشكيل ونكاتي در مورد تردد دانش آموزان در معابر عمومي و قوانين راهنمايي و رانندگي به آنان آموزش داده شد. مسئولان مدارس مي توانند براي تشكيل اين كلاسها در آموزشگاه ها به راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، معاونت انتظامي، واقع در خيابان آزادي مراجعه كنند. * نظر: مطمئنا مسئولان آموزشي از برگزاري چنين كلاس هاي آموزشي استقبال مي كنند، اما يك نكته معمولا دانش آموزان را آزار مي دهد و آن اين كه ضمانت اجرايي اين آموزش ها به عهده چه كسي؟ است به هر حال تا زماني كه دانش آموزان قوانين راهنمايي و رانندگي را ياد نگرفته اند، شايد مثل مردم عادي با موضوع قوانين برخورد كنند، اما پس از يادگيري به شكل جدي رفتار ترافيكي را مد نظر قرار مي دهند، بنابراين هر نوع تخلف از سوي مردم يا ماموران تاثير منفي بر رفتار آتي آنان خواهد داشت. آنان پذيرفته اند كه ماموران پليس راهنمايي و رانندگي در هر شرايطي تابع قوانين هستند حال اگر چنين اتفاقي نيفتد قوانين آموزشي راهنمايي و رانندگي نيز مثل آموزش هاي رايج در مدارس خدشه دار خواهد شد! سازمان دانش آموزي جايگزين معاونت امور پرورشي مي شود به گفته رئيس سازمان دانش آموزي خراسان، اين سازمان جايگزين معاونت امور تربيتي و پرورشي مدارس مي شود. حجت الاسلام محمدطاهريان در جمع مديران و مربيان تربيتي مدارس گفت: سازمان دانش آموزي با تشكيل واحدهاي پيشگامان، پيشتازان، فرزانگان، هلال احمر، رهبران جوان و مديران جوان برنامه هاي امور پرورشي و تربيتي درون و برون مدرسه اي دانش آموزان را بر عهده مي گيرد. در نمودار سازماني جديد آموزش و پرورش، مربيان تربيتي از مدارس حذف نمي شوند و حذف معاونت پرورشي فقط در سطح وزارتخانه، سازمانهاي آموزش و پرورش استانها و ادارات شهرستان اعمال شده و با معاونت آموزشي ادغام مي شود. وي افزود: عملكرد معاونت پرورشي در 20 سال گذشته با توجه به نيروي انساني، امكانات و جايگاه اداري آن، موفق و بيش از حد انتظار بود. * نظر: البته كسي انتظار ندارد كه معاونت پرورشي پس از سال 20 تلاش مستمر در حوزه هاي پرورشي به يكباره از صحنه آموزشي حذف شود، ولي باز هم انتظار نمي رود كه در صورت ادغام و ارائه روش هاي جديد، سامانه مشابهي جاي آن را بگيرد. بنابراين اگر به گفته مسئولان آموزش و پرورش، معاونت پرورشي با 20 سال سابقه مفيد در عرصه هاي تربيتي موفق بوده است، چه لزومي به جايگزين كردن سازمان دانش آموزي به جاي آن دارد، اميد است كارشناسان آموزش و پرورش به مصداق ضربالمثل، آزموده را آزمودن خطا است بار ديگر در نگاههاي اصلاحي خود تاملي داشته باشند.